translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
SLAB ODTIS NA NALEPKI? ?e imate te?ave s slabim odtisom ?rtne kode na nalepki oz. drugih podatkov na deklaraciji, >>
Strokovnjak svetuje . ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Strokovnjak svetuje
?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

Kak?ne so prednosti ?rtne kode in RFID na posameznih podro?jih?

Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev ob uporabi opreme najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na slovenskem trgu zastopa LEOSS?

?rtice - ?tudije primerov so v PDF obliki (dolo?eni dokumenti so obse?nej?i, zaradi ?esar lahko traja do 60s, da se odprejo - odvisno od hitrosti va?e internetne povezave). Najzanesljivej?i na?in ogleda je prenos na va? ra?unalnik: s klikom desnega gumba na mi?ki si ?tudijo primera prenesete k sebi tako, da jo shranite (?save target as/shrani cilj kot?) na svoj ra?unalnik in odprete. Pri tem ji dolo?ite ime (avtomatsko dodeljeno ime je "bin"). ?e programa za ogled ?e nimate, ga lahko dobite s klikom na Adobe Acrobat Reader.


AVTOMATIZACIJA V SKLADI??U
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatizacija skladi??a s sprotno verifikacijo za prehrambeni proizvodni obrat
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatski sistem ozna?evanja kartonov in palet ?Print & Apply? za toba?no industrijo


  IDENTIFIKACIJA (S PODPORO SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Identificiranje ?rtnih kod, natisnjenih na zelo majhnih povr?inah za proizvajalca opti?nih kablov
 • ?rtica (?tudija primera): Identifikacija v avtomobilski industriji s podporo sledljivosti za TPV (Microscan)
 • ?rtica (?tudija primera): Zagotavljanje sledljivosti v povezavi z SAP-jem za TPV


  ELEKTRONSKO PRIKAZOVANJE CEN ARTIKLOV
 • Elektronsko prikazovanje cen za lekarne


  INVENTURA (POPIS) OSNOVNIH SREDSTEV
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura osnovnih sredstev - zdravstvo (za ugledno slovensko bolni?nico)
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura OS v Slovenici
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura OS v hipu
 • ?rtica (?tudija primera): Popis OS v Avtohi?i Malgaj
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura OS na APEK-u s podporo Datalab PANTHEON? poslovnega sistema
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura OS v povezavi z ra?unovodskim programom SAOP v Osrednji knji?nici Koper
 • Prezentacija: Inventura osnovnih sredstev s podporo RFID tehnologije
 • ?rtica (?tudija primera): Uporaba ro?nega terminala skraj?a inventuro v Bawag banki
 • ?rtica (?tudija primera): Kako opraviti popis OS z dlan?nikom? Dober primer je Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura poteka z ro?nim terminalom bistveno hitreje (Ob?ina Menge?)


  INVENTURA V TRGOVINI IN SKLADI??U
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura blaga v trgovini in skladi??u v integraciji s poslovnim informacijskim sistemom MS Navision (MS Dynamics) za Peko
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura blaga s podporo sledljivosti v povezavi s poslovno informacijskim sistemom PANTHEON? za Labod
 • ?rtica (?tudija primera): Trgovine Mercator urejene z ro?nimi ra?unalniki Denso
 • ?rtica (?tudija primera): RFID v trgovini kot orodje za pospe?evanje prodajev trgovinah IUV d.d.


  NAPREDNO OZNA?EVANJE V PROIZVODNJI
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatizacija proizvodnje z Zebro in SAP-jem (?Print & Apply?) za Akzo Nobel
 • ?rtica (?tudija primera): Napredno ozna?evanje v proizvodnji varnih ?ivil (HACCP) za Frigomar
 • ?rtica (?tudija primera): Poenostavljeno ozna?evanje tekstilnih izdelkov Ra?ica  NARO?ANJE IN POSPE?EVANJE PRODAJE NA TERENU Z AMBULANTNO PRODAJO
 • ?rtica (?tudija primera): MOBOS Ambulanta prodaja in MOBOS Naro?anje  PRODAJA NA TERENU (AMBULANTNA PRODAJA)
 • ?rtica (?tudija primera): Terenska prodaja za Marinblu
 • ?rtica (?tudija primera): Ambulantna prodaja v Nestle Family Frost
 • ?rtica (?tudija primera): Prodaja na terenu s poglobljeno analizo dogodkov s podporo Datalab PANTHEON? poslovnega sistema (GPRS prenos podatkov)
 • ?rtica (?tudija primera): Mobilna prodaja in skladi??e v povezavi z IS Pantheon za Carsystem
 • ?rtica (?tudija primera): Kako urediti skladi??e in mobilno prodajo z IS Pantheon za Opoj sokovi


  PRODAJA IN PROIZVODNJA NA TERENU
 • ?rtica (?tudija primera): Prodaja in proizvodnja na terenu s podporo sledljivosti za Hrib


  PROIZVODNJA (IN ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatski sistem za preverjanje proizvodnje za dru?bo Hyla
 • ?rtica (?tudija primera): Spremljanje proizvodnje s pomo?jo OEM-?italnikov ?rtne kode Metrologic v dru?bi Iskraemeco
 • ?rtica (?tudija primera): Hitra integracija tiskalnika Zebra v specializirano programsko opremo za Cadbury Schweppes
 • ?rtica (?tudija primera): Sistem sledenja proizvodnje v dru?bi Cablex
 • ?rtica (?tudija primera): Od sledenja perutninskim izdelkom s pomo?jo ozna?evanja s ?rtnimi kodami do njihovega skladi??enja in izdaje blaga: celovite re?itve za Skupino Perutnina Ptuj
 • Diplomsko delo: RFID v sistemih sledenja proizvodnje
 • ?rtica (?tudija primera): Zagotavljanje sledljivosti z RFID tehnologijo za Skupino Perutnina Ptuj


  PROIZVODNJA IN SKLADI??E (TER ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Ozna?evanje proizvedenih izdelkov s takoj?njim skladi??enjem in izdajo v Meblo Vati
 • ?rtica (?tudija primera): Od sprejema surovin do izdaje blaga s podporo sledljivosti v Tovarni olja GEA
 • ?rtica (?tudija primera): Ozna?evanje s pomo?jo programa BAR-ONE for mySAP.com za uporabnike SAP-a v jeklarski industriji za Helens R?r


  SKLADI??E - INFORMATIZACIJA
 • ?rtica (?tudija primera): Nadziran pretok blaga v skladi??u za ICIT
 • ?rtica (?tudija primera): Informatizacija skladi??a s podporo va?ega poslovnega sistema
 • ?rtica (?tudija primera): Informatizacija skladi??a s podporo Datalab PANTHEON? poslovnega sistema
 • Diplomsko delo: Informatika v organizaciji in managementu: Uvajanje informacijske podpore spremljanja proizvodnje v Tovarni olja GEA
 • ?rtica (?tudija primera): Mobilni tiskalniki = u?inkovitej?a logistika za FM Logistic
 • ?rtica (?tudija primera): Obvladovanje toka blaga v skladi??u za Fibernet


  SLEDLJIVOST STORITEV
 • ?rtica (?tudija primera): ?isto in brez napak - optimizacija proizvodnega procesa z ro?nimi terminali Denso za ?istilne servise Alsco
 • ?rtica (?tudija primera): ?rtna koda v ban?ni?tvu: sistem sledenja toka vrednostnih po?iljk za Skupino NLB
 • ?rtica (?tudija primera): Mobilno tiskanje ra?unov na terenu za najemnike stojnic na tr?nicah
 • Destetletje brezhibnega delovanja re?itve za paketno distribucijo - Intereuropa Express


  ?OLSTVO
 • ?rtica (?tudija primera): Nadzor nad ?olsko prehrano in registracija delovnega ?asa v ?olah


  TISKANJE IDENTIFIKACIJSKIH KARTIC
 • ?rtica (?tudija primera): Prevelik odmerek kulture nikomur ne ?kodi za Kulturni centre DD Zagorje


  ZDRAVSTVO
 • ?rtica (?tudija primera): Ozna?evanje s ?rtno kodo pri ekstremnih temperaturah na Zavodu za transfuzijsko medicino RS
 • ?rtica (?tudija primera): Najvi?ja stopnja natan?nosti pri identificiranju v zdravstvu v Bostonski bolni?nici BWH
 • ?rtica (?tudija primera): Identificiranje oskrbovancev s pomo?jo obstojnih zapestnih trakov s ?rtno kodo v bolni?nici Friedriksberg na Danskem
 • ?rtica (?tudija primera): Bolj?a nega oskrbovancev s pomo?jo tehnologije ?rtne kode v bolni?nici BMH
 • ?rtica (?tudija primera): ?5 pravih:? ?rtna koda kot varovalka za prepre?evanje napak za Methodist Medical Center (MMC)
 • ?rtica (?tudija primera): Tehnologija ?rtne kode v zdravstvu: za Splo?no bolni?nico Novo mesto
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatizirano sprotno verificiranje ?rtne kode za sledljivost ?love?kih organov in tkiva
 • Neodvisno testiranje: Dokazana protibakterijska za??ita Zebrinih Z-Band zapestnih termalnih trakov


  Za predstavitev va?ih potreb, ?elja ali problemov, nam po?ljite E-po?to s klikom ali nam to sporo?ite po telefonu (01) 530 90 20, faxu (01) 530 90 40 ali GSM-u: 040 480 006.
  ?rtna koda - osnove

  Radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Dvodimenzionalna QR koda

  Verifikacija ?rtne kode

  Ozna?evanje blaga

  Sledljivost

  Podalj?anje ?ivljenjske dobe termalne glave tiskalnika

  O mobilnem zajemu podatkov

  Ambulantna prodaja

  Urejeno skladi??e

  Tehnologija magnetnega zapisa

  Bluetooth tehnologija

  Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

  Regalno skladi??e

  ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom

  Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

  Opti?no prepoznavanje znakov (OCR)

  ?rtna koda: tipi (simbologije)

  Sistem obvladovanja kakovosti proizvodnje (HACCP)

  Nekonvencionalne metode ozna?evanja z bar kodo

  Video opreme za ?rtno kodo in RFID

  Mobilnost je prednost

  Kako tiskati nalepke - s folijo ali brez?

  ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

  ?italci ?rtne kode - video predstavitev

  Ro?ni ra?unalniki oz. terminali ?rtne kode in RFID - video predstavitev

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo in RFID - video predstavitev

  Tiskalniki etiket in kartic ter repromaterial - video predstavitev

  Servis opreme za ?rtno kodo - video predstavitev

  
  na vrh 

  nazaj

 •     DO KONCA LETA 2009 JE NUJNA NADGRADNJA NA NICELABEL 5.2 Pomembna informacija za uporabnike programske opreme >>