translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
INTEGRACIJA RE?ITEV ZA PODPORO TERENSKI PRODAJI Z MOBILNIMI RA?UNALNIKI V ERP [URL LINK="http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=32" >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
MOBOS TERENSKA PRODAJA

KAKO SVOJI TERENSKI EKIPI OMOGO?ITI BOLJ?O PRODAJO ? Z na?o celovito re?itvijo za terensko prodajo. MOBOS TERENSKA PRODAJA

                               

Celovito re?itev MOBOS Terenska prodaja sestavljajo moduli:

 • Terenska prodaja - prodaja iz vozila, inventura v vozilu, cenovna politika, izdelava in tiskanje dokumentov: dobavnica ali ra?un za blago (kosovno, ?ar?a, serijska ?tevilka, rok uporabe),

 • Tiskanje - tiskanje dokumentov A4 ali potrdil/ra?unov,

 • Rute - urejanje rut in asortimanov,

 • Prevzem - prevzem blaga, vra?ila, reklamacije ipd.,

 • Sledljivost - uporaba podatkov o sledljivosti (serijska ?tevilka, ?ar?a, rok uporabe),

 • Zgodovina - vpogled v prej?nje dobave/naro?ila,

 • Podpis - podpisovanje dokumentov na ro?nih ra?unalnikih,

 • Zaloge - sprotno preverjanje zalog blaga.

     

  Paket "Terenska prodaja" je del celotnega sistema MOBOS. Ta je na voljo v razli?nih paketih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Tako lahko isto?asno na istem terminalu deluje ve? paketov, npr. TERENSKA PRODAJA, ZBIRANJE NARO?IL in SKLADI??E.

  Primer dobre prakse: IT podpora terenski prodaji, zbiranju naro?il in s tem povezano pospe?evanje prodaje MOBOS

  Mo?ne pakete smo za la?ji tisk pripravili tudi v PDF obliki.

     

  Vas zanima, kako na terenu prodati ve?? Omogo?ite svoji ekipi prodajalcev, da se ?im bolj pribli?a kupcem z re?itvami MOBOS, ki so povezljive z va?im informacijskim sistemom. Povpra?ajte na ali po telefonu (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

       

  MOBOS Mobilna prodaja = MOBOS Terenska prodaja + MOBOS Zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje

  
  na vrh 

  nazaj

 •     SEZNAM OPREME LEOSS (izsek): Najve?ja izbira opreme za ?rtno kodo, RFID, elektronsko prikazovanje cen ipd. tehnologije >>