translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
PODALJ?ANJE ?IVLJENJSKE DOBE TERMALNE GLAVE TISKALNIKA. Nasvet: ?i??enje termalne glave tiskalnika ob?utno podalj?a >>
Strokovnjak svetuje . Bluetooth tehnologija

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Strokovnjak svetuje
Bluetooth tehnologijaKaj je Bluetooth?

Bluetooth je tehnologija za brez?i?no povezovanje elektronskih naprav v mre?o zelo omejenega dosega (angl. WPAN - Wireless Personal Area Network). Uporabljane mo?i RF elektromagnetnega valovanja s frekvenco 2,4 GHz so majhne, domet je kratek, hitrosti prenosa informacij pa so srednje. Te karakteristike vplivajo na izbiro naprav, v katerih se bo v prihodnosti to tehnologijo uporabljalo in za katere namene. Zaradi nizke porabe elektri?ne energije je zelo primerna za majhne mobilne naprave, ki za napajanje uporabljajo vgrajene baterije. To so na primer mobilni telefoni ali pa ro?ni ra?unalniki - dlan?niki. Zaradi kratkega dosega do 10 m (ta vrednost velja za naprave razreda 2) je bluetooth idealen tudi za uporabo v napravah, ki sodijo v osebno delovno podro?je in omogo?a povezovanje naprav, ki jih nosimo s seboj, na nek na?in pripete na telo, ali pa so sicer postavljene okoli nas tako, da so prakti?no v dosegu roke. Hitrost prena?anja podatkov se vsak dan pove?uje in je povsem primerna za prenos majhnih in srednje velikih datotek.

BLUETOOTH NADOME??A KABELSKE POVEZAVE
Zaradi na?tetih lastnosti je jasno, da je eno glavnih podro?ij uporabe tehnologije bluetooth danes in v prihodnosti nadome??anje kabelskih povezav. Oglejmo si primer: v ?epu imate svoj mobilni telefon z bluetoothom, preko katerega s svojim dlan?nikom vzpostavite povezavo na internet. Na dlan?nik prenesete neko datoteko, ki jo potem brez?i?no po?ljete na tiskalnik (ki seveda zopet ima vgrajen bluetooth), oddaljen do 10 m, ki jo natisne.

Bluetooth WPAN v tem desetmeterskem prostoru povezuje do 8 naprav, ki si med seboj izmenjujejo informacije in izvajajo razli?ne naloge. Povezave se vzpostavljajo spontano, odvisno od potreb, zaradi ?esar tak?no mre?o imenujemo "ad hoc mre?a". Ker gre ob tem za direktno povezovanje med razli?nimi napravami brez uporabe mre?ne infrastrukture, govorimo o to?kovno povezani mre?i. Same povezave med razli?nimi napravami se vzpostavljajo samodejno, brez na?ega sodelovanja (edino, kar moramo storiti je, da pridemo v desetmetrski doseg naprav).

KDO UPORABLJA BLUETOOTH?
V tem trenutku vidimo predvsem ?tiri kategorije uporabnikov:
 • strokovnjake, ki delajo na terenu, ob tem pa potrebujejo
  dostop do informacijskega sistema svojega podjetja,
 • delavce v industriji in trgovini, ki delajo v avtomatiziranih
  postopkih, pri ?emer pa so jim povezovalni kabli v napoto,
 • delavce v pisarnah, pri katerih je njihova ra?unalni?ka oprema med seboj povezana brez?i?no,
 • navdu?ence za najnovej?e tehnologije.

  Sicer pa so z bluetoothom najpogosteje opremljeni mobilni telefoni (tr?ne reziskave predvidevajo, da bo do leta 2006 preko 70% mobilnih telefonov opremljenih s to tehnologijo), prenosni ra?unalniki, televizorji, slu?alke, hi?ni alarmi, video rekorderji, ?italniki ?rtne kode, elektronske blagajne, stroji za avtomatsko prodajo hrane in pija?, sprejemniki zs GPS satelitsko navigacijo, diaprojektorji, tiskalniki, digitalne kamere, testna in merilna oprema ter vstopne to?ke za lokalne ra?unalni?ke mre?e.

  KDO JE IZUMIL BLUETOOTH?
  Raziskovalci podjetja Ericsson so se za?eli s to tehnologijo ukvarjati leta 1998 z namenom, da bi brez?i?no povezali mobilni telefon s slu?alkami. Podjetja, ki promovirajo in uporabljajo to tehnologijo, so zdru?ena v posebno interesno zdru?enje Bluetooth Special Interest Group (SIG).

  O IMENU BLUETOOTH:
  Ime bluetooth je povzeto po Haraldu Modrozobem, Dancu iz 10. stoletja, ki je zdru?il Dansko in Norve?ko po enotnem politi?nem standardu. Podobno naj bi tehnologija bluetooth v svetovnem obsegu povezovala razli?ne elektronske naprave po enotnem komunikacijskem standardu.

  KAKO SE ODLO?ITI ZA UPORABLJANJE BLUETOOTH TEHNOLOGIJE?
  Ne morete se mu ve? izogniti - mo?nosti je enostavno preve?. Pri nas lahko na primer nabavite kompaktno Flash bluetooth kartico ameri?kega podjetja Socket Communications, ki jo vgradite v svoj Windows CE dlan?nik, dodate z bluetoothom opremljen Sony Ericssonov ali Nokiin mobilni telefon in stvar deluje.  ?rtna koda - osnove

  Radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Dvodimenzionalna QR koda

  Verifikacija ?rtne kode

  Ozna?evanje blaga

  Sledljivost

  Podalj?anje ?ivljenjske dobe termalne glave tiskalnika

  O mobilnem zajemu podatkov

  Ambulantna prodaja

  Urejeno skladi??e

  Tehnologija magnetnega zapisa

  Bluetooth tehnologija

  Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

  Regalno skladi??e

  ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom

  Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

  Opti?no prepoznavanje znakov (OCR)

  ?rtna koda: tipi (simbologije)

  Sistem obvladovanja kakovosti proizvodnje (HACCP)

  Nekonvencionalne metode ozna?evanja z bar kodo

  Video opreme za ?rtno kodo in RFID

  Mobilnost je prednost

  Kako tiskati nalepke - s folijo ali brez?

  ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

  ?italci ?rtne kode - video predstavitev

  Ro?ni ra?unalniki oz. terminali ?rtne kode in RFID - video predstavitev

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo in RFID - video predstavitev

  Tiskalniki etiket in kartic ter repromaterial - video predstavitev

  Servis opreme za ?rtno kodo - video predstavitev

  
  na vrh 

  nazaj

 •     ZAKAJ ?RTNA KODA? ?rtna koda je elektronski klju?, ki se najpogosteje uporablja za zapis enotne ?tevilke artikla >>