translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
POENOSTAVIMO NASTAVITVE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA - za la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk [FOTO >>
Strokovnjak svetuje . Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Strokovnjak svetuje
Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

Hitrej?e menjavanje kolutov nalepk in tiskalnih trakov ter pravo?asno vzdr?evanje

Nasvet za uporabnike industrijskih tiskalnikov serije XiIIIPlus:

S pomo?jo tipk na prednji strani tiskalnika se pomikamo po menijih in vklopimo sistem za zgodnje opozarjanje uporabnika (Early warning). Spremenimo naslednje nastavitve: MEDIA DISABLED, RIBBON DISABLED, MAINTENANCE DISABLED.
Izbiramo med mo?nostmi: MEDIA DISABLED, MEDIA ENABLED, RIBBON DISABLED, RIBBON ENABLED, MAINTENANCE DISABLED, MAINTENANCE ENABLED.

Kako to storimo?
1. Ko se na LCD prikazovalniku pojavi napis ?EARLY WARNING?, dr?imo levo ali desno ovalno tipko vse dokler se na prikazovalniku ne poka?e ?elena nastavitev, ki jo ?elimo spremeniti.
2. Pritisnemo ?NEXT/SAVE? za dostop/izbiro naslednje mo?nosti.
3. Da bi nastavili opomnik za menjavo tiskalnega traku ali vzdr?evanja, ponovimo postopek. Tiskalnik na prikazovalniku prikazuje napis ?LOW? vsaki?, ko se kolut nalepk ali tiskalnega traku zni?a na 15% raven. Kadar je vklopljena opcija ?alert?, tiskalnik po?lje opozorilo tudi po E-po?ti. Za menjavo koluta ali ?i??enje, dvignemo tiskalno glavo. Ko jo polo?imo nazaj, nas tiskalnik vpra?a ?MEDIA REPLACED?? ali ?RIBBON REPLACED??, dejanje potrdimo s pritiskom desne ovalne tipke (?YES?). Opozorilo izgine, ?tevec pa se ponovno nastavi.
4. Za vklop pritisnemo desno ovalno tipko in dobimo napis ?YES?.
5. Pritisnemo ?SETUP/EXIT? za izhod iz nastavitvenega menija.
6. Shranimo spremembe s pritiskom tipke ?NEXT/SAVE?.

Da bi sistem za zgodnje opozarjanje deloval, moramo pravilno nastaviti ?e:
 • ?tevilo nalepk na kolutu (tovarni?ka nastavitev je 900, izbiramo pa lahko med 100 in 9999) in
 • dol?ino tiskalnega traku (tovarni?ka nastavitev je 450 m, izbiramo pa lahko med 100 m in 450 m)

  Grafi?ni prikaz nastavitev v PDF dokumentu  ?rtna koda - osnove

  Radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Dvodimenzionalna QR koda

  Verifikacija ?rtne kode

  Ozna?evanje blaga

  Sledljivost

  Podalj?anje ?ivljenjske dobe termalne glave tiskalnika

  O mobilnem zajemu podatkov

  Ambulantna prodaja

  Urejeno skladi??e

  Tehnologija magnetnega zapisa

  Bluetooth tehnologija

  Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

  Regalno skladi??e

  ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom

  Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

  Opti?no prepoznavanje znakov (OCR)

  ?rtna koda: tipi (simbologije)

  Sistem obvladovanja kakovosti proizvodnje (HACCP)

  Nekonvencionalne metode ozna?evanja z bar kodo

  Video opreme za ?rtno kodo in RFID

  Mobilnost je prednost

  Kako tiskati nalepke - s folijo ali brez?

  ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

  ?italci ?rtne kode - video predstavitev

  Ro?ni ra?unalniki oz. terminali ?rtne kode in RFID - video predstavitev

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo in RFID - video predstavitev

  Tiskalniki etiket in kartic ter repromaterial - video predstavitev

  Servis opreme za ?rtno kodo - video predstavitev

  
  na vrh 

  nazaj

 •     NASTAVIMO SISTEM ZA ZGODNJE OPOZARJANJE UPORABNIKOV. Nasvet za uporabnike industrijskih tiskalnikov serije >>