translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
ZEBRA LEOSS-u DODELILA NAJVI?JI PARTNERSKI STATUS - PremierPartner in ga umestila v ozko skupino skrbno izbranih >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
INTEGRACIJA RE?ITEV ZA PODPORO TERENSKI PRODAJI Z MOBILNIMI RA?UNALNIKI V ERP

INTEGRACIJA RE?ITEV ZA PODPORO TERENSKI PRODAJI Z MOBILNIMI RA?UNALNIKI V ERP

Mobilne ra?unalnike lahko na terenu zelo uspe?no uporabljajo delavci, ki so zadol?eni za dostavo blaga v trgovine, zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje. Pomembne podatke v ra?unalnike vna?ajo na kraju samem in sproti mesta ali pa preko teh ra?unalnikov pridobivajo potrebne podatke iz centralnih podatkovnih baz svojega podjetja. Podjetje LEOSS je za podporo tem delavcem razvilo programsko platformo MOBOS, s katero lahko zadosti zahtevam razli?nih uporabnikov. Re?itve MOBOS se integrira z razli?nimi poslovnimi re?itvami ERP, pogosto pa izbira ERP-a vpliva tudi na na?in realizacije zahtev.

Implementacija MOBOS-a v razli?ne poslovno-informacijske sisteme (DataLab Pantheon, MS Navision, SAOP, Pro-bit, SAP R3 idr.) poteka zaradi dobrega poznavanja omenjenih sistemov in sodelovanja ve? partnerjev usklajeno.

Je va?e podjetje uporabnik katerega od obeh informacijskih sistemov ali katerega tretjega,? In ?e potrebujete poslovne IT re?itve, kot so:
 • Inventura osnovnih sredstev
 • Skladi??no poslovanje
 • Terenska prodaja (tudi ambulantna prodaja oz. DSD)
 • Pridobivanje naro?il na terenu in s tem povezano pospe?evanje prodaje,
  se lahko dogovorimo za sestanek, kjer svetujemo, kako tak?no re?itev uspe?no spraviti v ?ivljenje in izkori??ati njene prednosti.

  Svetujemo, kak?en na?in prehoda izbrati za va?o konkretno re?itev in specifi?ne zahteve posameznega informacijskega sistema. Kak?ni so posamezni koraki in njihov vrstni red. ali na telefon (01) 530 90 28. Za vse produkte in re?itve iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Re?itve so na voljo v paketih in smo jih ?e povezovali z razli?nimi ERP-i, kot so:
 • MS Dynamics/ MS Navision,
 • SAP R3,
 • DataLab Pantheon,
 • SAOP,
 • Pro-Bit,
 • itd.

  Klju?ne besede
  ERP, SAP R3, Datalab Pantheon, MOBOS, zamenjava informacijskega sistema, pospe?evanje prodaje, primeri iz prakse, batch, samostojne poslovne aplikacije, ro?ni ra?unalnik, poslovni programi, podpora, obdelava dokumentacije, lokacijsko skladi??e, skladi??no poslovanje, ambulantna prodaja, prodaja iz vozila, mobilna prodaja ?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     PREDSTAVITEV REPROMATERIALA. V ?elji strankam zagotavljati najkakovostnej?i repromaterial (nalepke, etikete, >>