translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Stru?njak savjetuje . Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

Video prezentacija rada bar terminala, koje mnogi nazivaju terminali EAN koda ili skladi?tni terminali


Da bi se lak?e predstavilo rad bar kod terminala, pripremili smo izbor video prezentacija. Redovito ga a?uriramo novim vezama. Preporu?amo pregled. [Pregled videa zahtijeva odre?ene sposobnosti va?e internet veze, ra?unala i programa za gledanje kao i ActiveX kontrolere, itd.., Potrebno se u nekim slu?ajevima pobrinuti za uskla?enost komponenti. Ovisno od internet priklju?ka po?etak videa mo?e potrajati do minute.]

RU?NI TERMINALI S MS WINDOWS OS


Vi?e o proizvodu

Robusnost terminala vidi se u videima:
 • Honeywell D99EX
 • Honeywell D99EX ?Long Day?
 • Honeywell D99EX ?Durability?
 • Honeywell D99EX ?Underwater scanning?


 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 9900 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Sljedljivost realnih podataka u realnom vremenu s ru?nim terminalom Honeywell Dolphin 9500 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • GPS u ru?nom terminalu Honeywell Dolphin 7900 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 7600 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 6100 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal sa RFID ?ita?em NordicID Morphic (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 .

 • RFID inventura za knji?nice i brzo prikupljanje podataka: Ru?ni terminal NordicID PL3000 HF RFID (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Socket SoMo 650 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>