translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
NE ?ELITE INVESTIRATI V NAKUP OPREME? Mo?en je tudi najem. Zakaj najeti namesto kupiti? Majhni obrok namesto pla?ila >>
produkti .

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Honeywell Genesis 7580
Honeywell Genesis 7580

Pultni ?italnik MS7580 Genesis je prvi prezentacijski ?italnik z integriranim ?imagerjem? - kamero, ki zajema podatke v eno- in dvo-dimenzionalnih ?rtnih kodah kot tudi OCR znakih. ?italnik nas takoj navdu?i s svojim avantgardnim videzom in fleksibilnostjo pri monta?i ter uporabi. Genesis samodejno zazna, kateri kabel - vrsto komunikacije (RS-232, KBW, USB in 46xx RS485) smo izbrali za prenos podatkov v povezavi z ra?unalnikom in lahko naenkrat zajame podatke v 7 ?rtnih kodah, ki jim s funkcijo Code Select? dolo?imo vrstni red pri prenosu, kar je zelo uporabno pri menijskem skeniranju (npr. pri zajemu to?no dolo?ene ?rtne kode na seznamu z ve? ?rtnimi kodami). Najpogostej?i na?in ?itanja ?rtne kode s ?italnikom je "prezentacijski", to je tak?en, pri katerem je Genesis fiksno postavljen na svoje mesto, artikle pa ro?no prina?amo pred njegovo ?italno okno. Naklon ?italne glave je mo?no spreminjati, s ?imer ga lahko uspe?no prilagodimo od?itavanju ?rtnih kod na predmetih razli?nih oblik. Kadar je potrebno, lahko za ?itanje ?rtne kode ?italnik primemo z roko in ga uporabljamo kot ro?ni ?italnik. Vgrajeni LED indikator je obarvan modro, ko je v stanju pripravljenosti, oziroma se obarva belo, s ?imer sporo?a uspe?en zajem podatkov v ?rtni kodi.


Honeywell MS7580 Genesis

Tehni?ni podatki

Video predstavitev

Doma?a stran proizvajalca Honeywell

Pove?ajmo produktivnost: ?rtna koda in RFID v praksi

Podro?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?olstvo
 • kultura
 • turizem
 • transport
 • vlada in javna uprava

  Podpora produktom Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.


  Honeywell MS7580 Genesis • 
  na vrh 

  nazaj


      KAKO DO USPE?NE TERENSKE PRODAJE V POVEZAVI Z VA?IM ERP-om? Zagotoviti u?inkovitej?o prodajo na terenu in pospe?iti >>