translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
AKTUALNI SEZNAM RABLJENE OPREME ZA ?RTNO KODO IN RFID Preverite aktualni seznam! ?tevilna podjetja se dobro >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
NALEPKE S ?RTNO KODO SRE?AMO NA VSAKEM KORAKU

KDAJ IN KJE UPORABITI NALEPKE S ?RTNO KODO?
?rtna koda je zaradi svoje narave primerna za uporabo na razli?nih podro?jih.

Najpogostej?e aplikacije so:    
 • ozna?evanje blaga (vhodnih surovin in materialov, polizdelkov, kon?nih izdelkov, palet in drugih logisti?nih enot ...),
 • inventure (v skladi??u, osnovnih sredstev, v trgovini, mobilno skladi??e),
  skladi??no poslovanje,
 • mobilna prodaja oz. prodaja na terenu, ki ji re?emo tudi ambulantna prodaja,
 • zagotavljanje sledljivosti v preskrbovalni verigi (SCM),
 • spremljanje proizvodnje,
 • izdaja blaga v trgovinah,
 • ozna?evanje laboratorijskih vzorcev,
 • ozna?evanje oskrbovancev v bolni?nicah in domovih za ostarele,
 • izdaja in prevzem knji?ni?nega gradiva
 • evidenca prisotnosti (na parkiri??ih, na delovnem mestu, dogodkih in konferencah, na delovnem nalogu),
 • kontrola dostopa in ?e mnoge druge ...

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20.

  Najpogostej?a vpra?anja v zvezi s ?rtno kodo ?rtna koda FAQ
 • Temperatura tiska nalepk
 • Kaj vse lahko natisnemo na nalepko
 • Kdaj in kje uporabiti nalepke s ?rtno kodo
 • Kak?ne so priporo?ene dnevne koli?ine izpisanih nalepk za tiskalnike Zebra
 • Tisk nalepk s folijo ali brez? DT VS. TT (DT VS TT)

  
  na vrh 

  nazaj

 •     NICELABEL V6 V SLOVENSKEM JEZIKU! S 6.11.2012 je na tr?i??e vstopila nova verzija NiceLabel V6. [FOTO >>