translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogućite bolju prodaju uz naše rješenje za ambulantnu prodaju >>
Stručnjak savjetuje . Što je bar kod?

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
Što je bar kod?

Barkod osnove

Povijest barkoda u označavanju proizvoda
Osnovna ideja bar koda dolazi iz SAD-a, gdje je ideja rođena kod dva američka inženjera već daleke 1948. Njihova ideja je dovela do uvođenja UPC (Universal Product Code), u SAD-u 1973, kada se 12-znamenkasti numerički bar kod kao naljepnica počeo stavjati na artikle u trgovinama. Sustav je djelovao pod okriljem UCC (Uniform Code Councill). To je omogućilo dodjeljivanje jedinstvenih kodova za stavke (u SAD) i zapis barkoda za taj broj. Četiri godine kasnije, u Europi unutar organizacije EAN (European Article Association, kasnije EAN International) počeli su uvoditi kompatibilan sustav, koji je 12-znamenkasti UPC sustav proširio na 13 znamenaka (EAN kod duljine). Nakon toga, zajednički sustav je uzeo ime EAN UCC. Ovo je značilo da se brojevi još uvijek utvrđuju posebno za dva sustava, ali je uvjeravano da isti broj ne može biti dodijeljen u oba sustava. Sredinom 2005 došlo je do reorganizacije i promjene imena u GS1 (EAN International spajanje sa UCC). Danas GS1 (Globalni jezik poslovanja) se sastoji od 104 organizacije u više od milijun članova u 145 zemalja (predbroj zemlje). GS1 sustav je skup standarda koji pomažu kako bi se olakšalo učinkovito upravljanje opskrbnim lancima s jedinstvenim označavanjem proizvoda, prijevoznih jedinica, lokacija i usluga. Osnovu sustava čini jedinstveni identifikator (broj) koji ubrzava proces elektronske trgovine, praćenja i sljedivosti. Zbog automatskog prikupljanja podataka, identifikacijski broj zabilježen je u obliku bar koda. Identifikacijski broj je negovoreći, tako da se sve relevantne podatke bilježi u bazu podataka. Electronic Data Interchange (EDI, RIP) omogućava brzu i pouzdanu razmjenu podataka između poslovnih partnera.

Zašto su bar kodovi?
Bar kodovi su takav grafički format jedinice artikla (EAN-UCC) na ambalaži proizvoda u maloprodaji, koja osigurava brz, jednostavan i pouzdan mehanički prijenos ove informacije u blagajnu i ostalu računalnu opremu dućana. Tijekom godina razvili su se različiti oblici (standardni) bar kodova, koji su omogućuili da se proširi uporaba i u drugim područjima. Osim za korištenje u trgovinama nalazimo ih u području logistike i transporta, proizvodnje, zdravstvene zaštite, obrazovanja i kulture, turizma, državne i javne uprave. U kombinaciji s tehnologijom Radio Frequency Identification (RFID), očekuje se da će doći do širenja na područja gdje se uporaba automatske identifikacije, činila utopijskom. Njenim korištenjem dolazi do povećanja učinkovitosti rada jer se eliminiraju ljudske pogreške i omogućava brže i točnije prikupljanje podataka s ambalaže, etiketa, u paketnoj distribuciji, za administrativne svrhe, iskaznice (nadzor korištenja radnog vremena, kontrola pristupa) za održavanje evidencija u skladištu, inventuri robe ili imovine, u ambulantnoj prodaji (prodaja na terenu), itd..

Koristeći tehnologiju crtičnog koda u trgovinama se osiguralo da brzo i bez grešaka uređaj prikuplja nedvosmislene informacije o artiklu za rekordan broj pojedinačnih stavki u vremenu. S pojavom supermarketa, potreba za ubrzavanjem rada i povećanjem pouzdanosti za unos podataka o artiklima na blagajni javlja se kao konkurentska prednost i nužnost za opstanak.

Što je bar kod?
U uporabi je više načina zapisa barkoda, koji se sastoje od niza paralelnih linija različitih širina tamne i svijetle zone. Kombiniranjem širine linija i prostora, zapisujemo tražene podatke. Barkod čitači su uređaji koji to znaju pročitati iz ovih kombinacija linija i snimljene podatake proslijediti dalje.

Ako radimo sami ispis bar kodova za sebe, moramo biti pozorni na svijetle ili tihe zone koje su s lijeve i desne strane od prve i zadnje crtice. Svijetle zone su područja iste boje kao podloga za bar kodove i moraju biti "prazne". U stvari, i one su dio simbola koje bar kod čitač pročita. Također je važan i kontrast barkod simbola, koji je najbolji kada su crne linije na bijeloj pozadini. Također možete kombinirati različite boje, ali sve kombinacije nisu dopuštene. Za više informacija o adekvatnosti boje podloge, nazovite nas na naš telefon ili pišite na našu e-mail adresu.

Barkod – vrste
Osim crtičnih barkodova, o kojima smo govorili ranije, a poznati su kao "linearni" (jednodimenzionalni) bar kodovi, postoje dvodimenzijski ili 2D kodovi (npr. QR kod). Potonji se koristi kada je potrebno grafičkim simbolom snimiti veliku količinu podataka ili želimo postići visoku gustoću zapisa.

Bar kod omogućuje učinkovitiji rad jer:
 • sprečava ljudske greške,
 • omogućuje brži i točniji prihvat podataka: s ambalaže, etiketa, u paketnoj distribuciji, u administrativne namjene, s ID kartica (registracija radnog vremena, kontrola pristupa), za vođenje evidencije (u skladištu, inventure OS ...), pri ambulantnoj prodaji - na terenu, itd.

  Bar kod – područja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • školstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Odabir simbologije
  U sustavu GS1 koriste se različite simbologije bar koda. U maloprodaji, koristi se simbologija EAN-13 ili EAN-8. Simbologija ITF-14 je pogodna za izravan ispis na valoviti karton. Za specifične potrebe u logistici odgovara GS1-128 simbologija koja se koristi uz uporabu dodatnih aplikacijskih identifikatora (AI) uz GTIN također pružaju zapis različitih kombinacija opisnih podataka (npr., broj serije, datum isteka roka uporabe, težina ...).

  Barkod simbologije
  Kao što znamo, postoji nekoliko tipova barkod simbologija. Svaki od njih ima određene prednosti i nedostatke. Neke vrste su se razvile iz povijesnih i političkih razloga, a druge jer imaju stvarne tehničke prednosti korištenja, kao što su gustoća pohranjenih podataka, veličina, pouzdanost čitanja, mogućnost kodiranja više znakova, broj takvih podataka i simbola. Pogledati ćemo najvažnije i najčešće korištene bar kodove koji će se koristiti za praćenje artikala, kontejnera i paleta u fazi slijeđenja u proizvodnji, i to:

  EAN-13 (European Article Numbering)
  EAN13 etablirao se na europskom tržištu za označavanja proizvoda kao kod koji određuje državu i poduzeće proizvodnje. Obično, prva tri znaka definiraju državu ili nacionalnu organizaciju koja je izdala broj, sljedeća četiri, pet ili šest mjesta govore o proizvođaču artikla, a na preostalih pet, četiri, odnosno tri mjesta dodjeljuju se brojevi artikla za stavke proizvođača, 13 znak je kontrolnog karaktera, koji se po posebnom algoritamu izračunava na temelju prethodnih dvanaest brojeva i provjerava točnost ukupne brojke (oznake) proizvoda. Čitanja EAN simbola mogu biti višesmjerna, u osnovi se koristi za označavanje artikala u maloprodaji (POS - Point-Of-Sale). EAN13 se uvažava kao standard za označavanje različitih publikacija po ISBN broju.

  ITF (Interleaved 2 od 5)
  To je numerički barkod veće kod gustoće, koji se često koristi u skladištima i u teškoj industriji. Zbog mogućnosti lažnih očitanja oko koda često se koristi crni okvir, koji sprječava da laserske zrake kod djelomičnog preleta koda prenose lažne informacije u aplikaciju. ITF-14 kod je pogodan za izravan ispis na valoviti karton.

  Kod 128 je vrlo kompaktan alfanumerički kôd, što znači da može kodirati i brojeve i slova i neke simbole. Prednost u odnosu na druge kodove je izvanredne gustoće, što znači da može biti napisan na malom području velik broj podataka. Zbog njihove geometrijske osobine barkod čitaču omogućuje brzo i pouzdano čitanje.

  EAN.UCC-128 (sada, po novome: GS1-128)
  EAN.UCC-128 simbologija je varijanta izvornog koda 128, koji se prvenstveno koristi u aplikacijama za identifikaciju proizvoda. Za razliku od koda 128 ne primjenjuje se na određene specifične funkcionalne znakove, a zadnja - kontrolna znamenka se izračunava na drugačiji način. EAN.UCC je jedina simbologija koja omogućava kodiranje dodatnih informacija, izvan identifikacije. Nije namjenjen za označavanje artikala u maloprodaji. Moguće je dvosmjerno čitanje kodova kako s fiksnim, tako i s prijenosnim skenerima. Dužina koda varira ovisno o broju i vrsti pisanih znakova, kao i širini najtanjih barkodova koja dodatno definira cijelu širinu barkoda.

  SSCC (Serial Shipping Container Code - serijski kod kontejnera)
  SSCC kod koristi simbologiju UCC.EAN-128. Inače je u tom kodu zakodiran broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logističkih (transportnih i skladišnih) jedinica.

  RSS simbologija
  Simbologija (RSS) je skup linearnih simbologija koja omogućava kodiranje 14-znamenkastih brojeva Globalne trgovinske identifikacije (GTIN) EAN UCC. Sa RSS iskorištavamo punu identifikaciju proizvoda i druge aplikacije za opskrbne lance, u situacijama s ograničenim prostorom gdje se ne mogu normalno koristiti postojeće linearne simbologije.

  Kontrolni znak (Checksum) je dodatni znak dodan barkodu, koji osigurava pravilno čitanje istoga. Pri nekim kodovima kao npr. ITF koda, je nužan, jer je tamo sklonost greškama u čitanju velika. Međutim, kod (code) 12 sam po sebi ima ugrađen kontrolni znak pa dodatne provjere obično ne treba.

  Pri odluci u izboru među različitim simbologijama je potrebno poštivati:
 • prostor, koji je na raspolaganju na artiklu,
 • vrstu informacija, koje treba ukodirati: da li zadovoljava samo GTIN ili trebamo još dodatnih informacija (svojstva),
 • radna okolina, u kojoj se očitavaju simboli barkoda (u maloprodajni ili u distribuciji - npr. u skladištu).  Na fotografiji su prikazane vanjske dimenzije osnovnih veličina (veličina faktor 1,00). Omogućuje se korištenje faktora veličina u rasponu 0,8 - 2,0, s kojima množimo dimenzije osnovnog simbola. Možemo simbol smanjiti do 80% od osnovne veličine ili povećati za 200%. Smanjenje simbola je ograničeno kvalitetom ispisa koju nudi oprema za obilježavanje. Zbog visoke kvalitete ispisa profesionalnom opremom Zebra koristi se više od 90% poduzeća s popisa Fortune 500.

  Posebnu pozornost treba posvetiti tzv. svjetloj ili mirnoj zoni ("tiha zona") koje su lijevo i desno od prve i zadnje crtice. Tiha zona mora postojati na istoj osnovi na kojoj se čita barkod - treba biti "prazno", jer oni su dio simbola. Također je važan kontrast simbola. Najbolji barkodovi su crno na bijelom. Više o simbolima barkod sistema GS1 sustava i o njihovoj primjeni naći ćete u PDF datoteci na njihovim web stranicama.

  Kako funkcionira GS1 sustav?
  GS1 sustav je skup standarda, koji omogućava učinkovito upravljanje opskrbnim lancima s jedinstvenim označavanjem proizvoda, prijevoznih jedinica, lokacija i usluga.  Osnove sistema predstavlja globalno jedinstveni identifikator, kojim se ubrzava proces elektronske trgovine i sljedivost. Zbog automatskog prikupljanja podataka, identifikacijski broj zabilježen je u obliku barkoda. Identifikacijski broj je negovoreći, zato su svi relevantni podaci zabilježeni u bazi podataka. Electronic Data Interchange, računalna izmjena podataka (EDI, RIP) omogućava brzu i pouzdanu razmjenu podataka između poslovnih partnera.

  Bar kodovi – uvođenje
  Glavni razlog za korištenje bar kod tehnologije je jedinstveno numeriranje jedinica. Zapis barkoda na pakiranju je primjer najčećeg korištenja bar koda. S pojavom supermarketa, potreba za ubrzavanjem rada i povećanjem pouzdanosti unešenih podataka na blagajni pokazala se kao konkurentska prednost i nužnost za opstanak. Artikl ima jedinstveni broj koji također ovisi o pakiranju. Dakle, kartonsko pakiranje s dvanaest litara soka ima različiti barkod na ambalaži od svake litre istoga soka.

  Ali što će se dogoditi ako je proizvod premalen za bar kod?
  Za takav proizvod odobrava se skraćeni GS1 GTIN-8, ali samo ako njegova ukupna površina ne prelazi 80 cm² i na kojem je najveća površina pogodna za tisak manja od 40 cm².

  Barkod - oprema za tiskanje
  Pisači su kao i skeneri osnovna uporabe barkodova. Bez profesionalno tiskanih barkodova, kojima su proizvodi označeni, a zatim očitani, danas se više ne može raditi. Samo dobro ispisani crtični kodovi mogu se čitati bilo gdje u svijetu. Dakle, mogli bismo potvrditi da je to uistinu globalni jezik poslovanja. A taj jezik je najbolji uz ispis Zebra pisača koji su, kada su u pitanju rješenja za tisak, daleko ispred svih. Primjer: za seriju High Performance Zebra pisača koji može raditi bez greške 24 sata / dan, 7 dana / tjedno, 365 dana / godina, je bolje omogućiti da rade kontinuirano, umjesto da ih isključite.

  Vrste barkod pisača:
 • STOLNI koji najbolje dođu do izražaja tamo gdje je prostor ograničen. Oni su kompaktni i jeftini, optimiziranog i modernog dizajna te racionalnog iskorištavanja prostora, ali mogu zadovoljiti i kriterije za velike brzine i kvalitetu ispisa naljepnica.
 • INDUSTRIJSKI čija je karakteristika da mogu ispisati dnevno 5.000, 30.000 ili čak 100.000 etiketa i drugih medija. Tu spadaju Zebra High Performance printeri i oni iz serije Zebra Industrial & Commercial.
 • MOBILNI, koji učinkovito prevladavaju i većinu problema povezanih s radnim postupcima koje se održavaju na terenu. Prema tome, danas možete raditi na terenu, slično kao u uredu - udobno, točno, brzo i učinkovito.

  Uz barkod pisače također možete birati i između pisača:
 • Za pametne naljepnice (RFID), koje označavanje barkodom proširuju naprednim metodologijama i mogućnostima koje predstavljaju RFID tehnologije
 • Kartica, koje omogućuju brzu i jednostavnu proizvodnju različitih jedobojnih i višebojnih sigurnosnih kartica za identifikaciju. Za sve pisače kartica preporučujemo CardFive softver za brzo i jednostavno kreiranje i tiskanje.

  Programi za oblikovanje i tisak
  Software za projektiranje i tiskanje industrijskih naljepnica, barkoda i RFID oznaka u MS Windows okruženju. Možete birati između nekoliko različitih softverskih paketa koji će osigurati profesionalni ispis pomoću odgovarajućeg pisača proizvođača Zebra. Softver (Zebra DesignerPro, Euro Plus Nice Label i Nfive) podržava upotrebu svih vrsta baza podataka, njihovu integraciju u poslovanje i automatizirane sustave za tisak, a priprema rješenja potpuno je prilagođena tiskanju naljepnica, RFID naljepnica i barkodova. Koji softver bi trebali odabrati?

  Pribor za pisače
  Cilj pribora za pisače je poboljšanje svojstava standardnih Zebra pisača prema specifičnim zahtjevima korisnika. Tu spadaju razni kablovi, punjači baterija, baterije, ugrađeni setovi različitih fontova, memorijske kartice, tipkovnice, tipkovnice za nezavisan rad printera (bez korištenja računala), previjačka jedinica, setovi za održavanje, bežične veze, razne upute, printerska komunikacijska sučelja, pribor za ugradnju u automobil i mnoge druge opreme visoke kvalitete koje nudi vrhunski proizvođača Zebra.

  Sav potrebni repromaterijal:
  Veliki izbor predmeta na lageru s kratkim rokom isporuke, dostava po dogovoru. Širok raspon i za najzahtjevnije kupce. Pristupačne cijene i savjeti o odabiru. Repromaterijal na zahtjev, također možemo otisnuti.

 • ispisne trake (folije ili riboni),
 • papirne naljepnice i privjesnice,
 • sintetičke naljepnice,
 • pametne naljepnice (RFID)
 • printerske folije za ušivne etikete
 • ISO kartice.

  Barkod - oprema za čitanje:
  Barkodovi se mogu čitati, ili točnije, njihovo snimanje je moguće s barkod skenerima (ručni, fiksni, industrijski, OEM) s programom i vezom na računalo tj. informacijski sustav. Ovi čitači mogu biti i samostalni uređaj (ručni terminali i ručna računala), u koji je ugrađena memorija i program koji mu omogućuje da radi. Oni su često povezani bežično u operativni sustav i rade s "real time" podacima. Korištenje takvih ručnih računala omogućuje brzu i dosljednu provedbu inventure u skladištu, inventure osnovnih sredstava, nadzora proizvodnje, sustav sljedivosti i slično.

  Barkod – veza s programom
  Program je dio programske opreme ("software") i slijed je naredbi u strojnom kodu (»Machine code« ili »Machine language«), koji može obavljati računalo, odnosno njegov procesor. Sastoji se od niza izvršnih strojnih naredbi u tekstualnom obliku u izvršnoj datoteci (».exe, .dll, .com files«), koji su iz izvornog teksta stvoreni pomoću prevodioca (compilera).

  Platforma ili arhitektonska osnova je skup svih računalnih dijelova, a svaki procesor ima svoj izvorni kod. Za svaki treba upotrebiti drugačiji prevodilac ("compiler"), koji prevodi izvorni kod u strojni. To znači da je strojni jezik vrlo različit među različitim procesorima, ali ne i za one koji su na istoj osnovi. Korištenjem različitih prevodioca može se program u jednom od programskih jezika prevesti u strojni kod za različite arhitekture.

  Operacijski sustav (OS) je dio arhitekture računala i osnova je za rad određenih važnih programa ("Software"), te upravlja komponentama računalnog hardvera («Hardware»). OS je dio programa koji djeluje kao veza između korisnika i računalnog hardvera. Programi su specijalizirani za provedbu na pojedinoj arhitekturi i sadrže strojni kod koji obavlja naredbe putem operativnog sustava. Oni djeluju kao veza između hardvera i softvera. Sučelja mogu biti grafička ili znakovna

  Zadaci operacijskog sustava su:
 • Olakšati rad korisnika
 • Dodjela resursa korisnicima (CPU, memorija, ulazno / izlazni uređaji)
 • rješavanje konfliktnih situacija (istovremeni pristup resursima)
 • Optimizacija i kontrola nad resursima

  Barkod – djelovanje
  Cijeli proces korištenja barkoda počinje s oznakom. Označava se zato kako bi se olakšala identifikacija. Grafičke oznake omogućuju profesionalni barkod pisači, koji su ranije pripremljeni s posebnim programima za oblikovanje i ispis. Kad su proizvodi, osnovna sredstava, paketi, dokumenti, itd. označeni i dođe do potrebe da ih se identificira, to se izvede pomoću ručnih terminala i računala. Budući da je robi na svom preuzimanju (u skladište) dodijeljen bar kod i lokacija mu je ušala u informacijski sustav, program nas u slučaju netočnog barkoda na ovo upozori.

  Sve, kako je navedeno u prethodnom stavku, je moguće uz korištenje barkod čitača ("scannera"), opremljenih programom za dešifriranje barkodova. Ovaj program utvrdi o kojem tipu barkoda se radi, a zatim pretvara podatke u njemu iz strojno čitljivog oblika tako da su čitljivi za ljudsko biće (u niz brojeva i slova). Takvi čitači su spojeni na računalo ili kompjutorski terminal paralelno s tipkovnicom, tako da računalni program neće primijetiti razliku između ručno unešenih podataka od onih koji su došli kroz čitač. U slučaju da je barkod previše oštećen ili promjenjen na bilo koji način (npr. zaljepljen zajedno), to neće biti u mogućnosti pročitati bilo koji čitač, pa se ide dalje prema takvim naprednim modelima koji umjesto laserskog skenera imaju ugrađene kamere. U tom slučaju se preko tipkovnice ručno unese kodirani skup znakova (prikazan iznad ili ispod barkodova).

  Bar kod - brži i točniji unos dokumenata i robe te ...
  Dokumenti se potom, nakon što su ispisani i dopunjeni promjenjivim podacima (količina, vrijeme proizvodnje, itd.), unose u računalo. Uz promjenjive podatke moraju biti uneseni još i podaci za povezivanje, koji su ispisani na papiru i u nekoj datoteci. Podatke za povezivanje ispiše se kao barkod na dokument, kako bi se olakšalo unos podataka i smanjile potencijalne pogreške. Primjer: izdatnice, medskladišnice, izvješće o radu i slično. Kada je riječ o izdatnici, to znači da se robe uzmu iz skladišta, a na dokument će biti napisana izdana količina, koju po uzimanju upisuje skladištar.

  Bar kodovi - ... lakša potraga ili identifikacija
  Ako je roba ili njegova ambalaža u skladištu označena bar kodovima, olakša se inventura robe u njemu. Gdje se nalazi skladište nije važno, jer danas znamo i pokretna skladišta (npr. terenska prodaja). Čak su i natpisi na osnovnim sredstvima dugotrajne imovine nezamislivi bez barkoda koji je ispisan iznad ili ispod inventarnog broja. Čak i za interni premještaj robe ili dokumenata, korištenje bar kodova postaje češće jer ga uporaba potonjeg ubrzava ili automatizira njihovu distribuciju (npr. u administrativne svrhe zdravstva).

  Bar kodovi – sljedivost
  U slučaju proizvodnje pokvarljive robe poput hrane i lijekova, zakonski je potrebno osigurati sljedivost istih, čime se uvelike olakšava identifikacija određenih proizvoda ili njihova serija proizvodnje. To je potrebno u slučajevima kada se, na primjer, za određeni proizvod ustanovi da nije pogodan za korištenje ( posljedice čega mogu za zdravlje biti vrlo ozbiljne i dugoročne). Ako je osigurana sljedivost, takvim proizvodima nije teško ući u trag, te ih ukloniti s tržišta.Tvrtka tako sačuva i ugled jer svojim produktima ne ugrozi ljude kako bi inače mogla.

  Primjer knjižnica
  U knjižnici svaki član primi iskaznicu (članska iskaznica), u kojoj uz druge podatke ima i barkodova. Mogu se tiskati na zahtjev, kvaliteta je osigurana korištenjem profesionalnog pisača Zebra i Zebrinog repromaterijala (kartice, trake za tiskanje ...). Kako je barkodom označeno sve gradivo koje je dostupno članovima, s takvom je karticom i vezom na IS omogućeno automatsko izdavanje knjiga. Uporaba papira ("papirologija") u knjižnicama otpada (umjesto fizičke evidencije na karticama koje smo vidjeli prije petnaest godina, zapisi su sada uvijek dostupni na Vašem računalu). U nekim slučajevima članske kartice imaju magnetne trake, koja se čitaju čitačem magnetskog zapisa. Budući da je svaki dan sve veća zbirka novina i književnih materijala, potreban je poseban jedinstven sustav numeriranja: za knjige ISBN (predbroj 978), za novine i časopise ISSN (predbroj 977). Integracija u GS1 je izvedena dodavanjem oba prefiksa ispred 10-znamenkastog broja.

  Primjer za artikle kao što su voće i povrće, kruh, peciva i slastice
  Budući da se u trgovinama prodaju i stvari koje nisu zapakirane i stoga nemaju pretisnute bar kodove, postoji mogućnost dodijeljivanja internih kodova pojedinog prodavača. Ovi kodovi imaju na početku umjesto brojeva zemlje broj između 200 i 299, nakon čega slijedi interni kod, koji se odredi u upravi poduzeća. Na kraju je u barkodu zabilježena i težina, jer je tako lakše smanjitivati stanje zalihe. Takve oznake ispiše elektronička vaga, koju imaju prodavači delikatesa ili je dostupna kupcima voća i povrća. Budući da takva vaga ima ograničeni broj tipki za odabir stavke, svaka vaga ima svoj broj (koji se pojavljuje na početku interne šifre).


  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ručni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rješenja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  Što je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  Što je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Optičko prepoznavanje znakova (OCR)

  Što je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lakše predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>