translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADIŠTE - Mora li Vaša roba biti u pravom času na pravom mjestu i to bez grešaka? Uz naše >>
Stručnjak savjetuje . Što je sljedivost?

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
Što je sljedivost?

Zašto treba sljediti proizvode?

Sljedivost je mogućnost da utvrdite što se točno događa sa svakom praćenom jedinicom. Za provedbu sljedivosti je potrebno osigurati vezu između fizičkog protoka roba i protoka informacija u vezi s njima. To zahtijeva upravljanje uzastopnim vezama između onoga što je zaprimljeno, proizvedeno, zapakirano, skladišteno i dostavljeno u cijelom lancu opskrbe.

Slijeđenje od točke do točke je najčešći način osiguranja sljedivosti. Obično se provodi na temelju skupine proizvoda koji podliježu istom načinu transformacije, transporta i skladištenja. Minimalne informacije potrebne za komunikaciju su broj serije i / ili oznaka logističke jedinice.

UREĐENO SKLADIŠTENJE temelji se na:
1. Osnovnoj identifikaciji proizvoda čitanjem njihovih bar kodova s:
 • osnovnog paketa,
 • logističkog pakiranja (EAN-128).

  2. Unosu podataka o roku uporabe i šarži:
 • ručno ili
 • čitajući EAN-128.

  3. Odlaganju proizvoda s paletama na označene lokacije koji su ključ za rad u skladištu. Pružaju pregled i optimalno korištenje prostora u skladištu.

  4. Manipulacija sadržajem skladišta, koja pruža optimalne puteve poštujući FIFO metodu usklađenosti po roku uporabe (meso i mliječni proizvodi).

  5. Takva organizacija pruža optimalno korištenje informacija u logističkom programu za maksimalno korištenje skladišta.

  ELEMENTI SISTEMA OZNAČAVANJA:
 • Globalna trgovačka identifikacijska brojka (GTIN)
 • serijski kod kontejnera (SSCC)
 • Globalni lokacijski broj (GLN).

  Koja oprema je najbolja za označavanje proizvoda?

  Držite uredno skladište, omogućite praćenje!

  KLJUČNI PRINCIPI SLJEDIVOSTI SU:
 • identifikacija proizvoda i logističkih jedinica
 • bilježenje uzastopnih veza između proizvodnih serija i logističkih jedinica
 • bilježenje podataka za sljedivost u cijelom lancu opskrbe,
 • osiguravanje svih potrebnih informacija za praćenje za sljedećeg partnera (komunikacija).

  Stoga možemo reći da je za praćenje i uvođenje sljedivosti neophodno:
 • procijeniti trenutnu situaciju te pomoći u izradi plana poslovanja,
 • omogućiti kontakt s poslovnim partnerima tvrtke,
 • analiza raskoraka između tekućeg i željenog stanja.

  Proizvodi moraju biti označen s bar kodova da bi se mogli slijediti. Bar kodovi predstavljaju serijske brojeve proizvoda, te će vam pomoći da saznate gdje svaki proizvod ide i kako je putovao. Međutim, stvarnost potonje rečenice je sljedeća: sve dok to nisu rekli/zahtjevali trgovci, proizvođači se nisu prilagodili, i nisu to uzeli u obzir.

  Na slici iznad možete vidjeti kako označiti, da bi se osigurala sljedivost
  Izvor: GS-1

  Tek od kad su proizvođači shvatili da se najbolje držati GS1 standarda, proces teče glatko, što rezultira lakšim poslovanjem. Najprije je potrebno dovršiti proces nadogradnje informacijskog sustava, što može osigurati jednostavanu sljedivosti u svim fazama izrade proizvoda. Za kvalitetno označavanje proizvoda treba je uporabiti prave barkod simbologije. Ovi procesi moraju imati vezu između ulaza i izlaza. Interni procesi; u masi proizvoda, ne možemo točno znati odakle je došao konkretan proizvod.

  Gornja slika je ilustracija opsega sustava sljedivosti, a niže sljedivost prema gore i dolje.
  Izvor: GS1

  Sljedivost prema gore znači slijeđenje unazad u lancu, praćenja dolje je slijeđenje prema naprijed u lancu.

  Izvor: GS1

  Zašto treba SLJEDITI proizvode?
  Razlozi za korištenje sljedivosti:
 • potreba za sigurnom hranom i zdravim načinom života
 • unatoč visokoj kvaliteti u opskrbnom lancu se pojavljuju neprikladni proizvodi
 • omogućuje tvrtki ograničen opoziv s tržišta,
 • potreba za zajednička rješenja na jedinstvenom europskom tržištu
  odredbama Uredbe EU 178/2002.

  Zaključak: uređeno i kompjutorizirano skladište u kojem možete pratiti proizvod, biti će dobro organizirano ako se odlučite na sveobuhvatna rješenja za skladištenje, RF skladište, primanje i izdavanje robe i inventura robe, naručivanje na terenu itd.

  Sažetak i sljedivost HACCP
  Pojam sljedivosti (engl. traceability) javlja se kao važan element u proizvodnji hrane, a povezuje se sa identificiranjem proizvoda, praćenjem porijekla materijala i sirovina, te povijesnim praćenjem procesa proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje. Sustavi sljedivosti postaju neizostavni dijelovi mehanizama za upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane. U radu je prikazana studija slučaja dizajniranja jednog modela sljedivosti za konkretno poduzeće koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda. U okviru studije slučaja razvijen je model kojim su obuhvaćeni parametri praćenja proizvoda duž čitavog lanca, te između različitih partnera. Kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri hrvatska prehrambena poduzeća primjenjuju koncept sljedivosti provedeno je empirijsko anketno istraživanje, koje je pokazalo da je postojanje sustava sljedivosti element koji utječe na sudjelovanje na tržištu Europske unije.

  Ključne riječi
  Sljedivost, kvaliteta, logičko modeliranje, inteligentni sustavi
  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ručni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rješenja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  Što je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  Što je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Optičko prepoznavanje znakova (OCR)

  Što je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lakše predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>