translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
Stru?njak savjetuje . Video opreme za bar kod i RFID

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
Video opreme za bar kod i RFID

Video prezentacija bar kod opreme

Da bi se lak?e predstavilo opremu za bar kod, pripremili smo izbor video prezentacija. Redovito ga a?uriramo novim vezama. Preporu?amo pregled. [Pregled videa zahtijeva odre?ene sposobnosti va?e internet veze, ra?unala i programa za gledanje kao i ActiveX kontrolere, itd.., Potrebno se u nekim slu?ajevima pobrinuti za uskla?enost komponenti. Ovisno od internet priklju?ka po?etak videa mo?e potrajati do minute.]

----------------------------------------------------------------------------------------
RU?NI ?ITA?I

 • Ru?ni ?ita? Honeywell 3800g (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod na ili telefonom (01) 20 15 500.

 • Ru?ni ?ita? Honeywell 4600r (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod na ili telefonom (01) 20 15 500.

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  FIKSNI I PREZENTACIJSKI ?ITA?I

 • Vrhunski prezentacijski ?ita? Honeywell MS7580 Genesis (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  INDUSTRIJSKI ?ITA?I

 • Ekspresno prikupljanje podataka u bar kodu - industrijski ?ita? Microscan Quadrus MINI Velocity (za video kliknite ovdje) i skeniranje bar koda je br?e (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Fleksibilna povezljivost i brzo prikupljanje podataka u bar kodu - industrijski ?ita? Microscan QX-830 (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Simultano lan?ano prikupljanje podataka iz tri bar koda odjednom Microscan QX-830 (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ethernet povezivost i brzo prikupljanje podataka u bar kodu - industrijski ?ita? Microscan MS-860 (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Uspje?no ?itanje bar koda bez obzira na njegovu orijentaciju ili podlogu odnosno pozadinu - Microscan Quadrus MINI Hawk (za video kliknite ovdje). Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Za neposrednu upotrebu - priklju?ak i rad s ?ita?em u 3 koraka: ?Out of the box? priklju?enje industrijskoga ?ita?a linearnih i sastavljenih bar kodova - Microscan HS-2D (za video kliknite ovdje). Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Za neposrednu upotrebu - priklju?ak i rad s ?ita?em u 3 koraka: ?Out of the box? priklju?enje industrijskoga ?ita?a linearnih bar kodova - Microscan HS-1 (za video kliknite ovdje). Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Video testiranje ?ita?a Microscan HS-2D (za video kliknite ovdje) dokazuje,
  da ?vrsto robustno ku?i?te odolijeva zahtjevima industrijskog okru?ja i bez problema pre?ivi vi?e od 50 padova s visine od 1,8 metra na tvrdu podlagu.

 • Uspije?no skeniranje bar koda na ve?im povr?inama s industrijskim ?ita?em Microscan MS-890 (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Prikupljanje podataka u razli?itima bar kodovima s najrazli?itijih podloga, povr?ina i materijala te brezbri?no osiguranje sljedljivosti sastavnih dijelova proizvoda. Uporabimo ?ita? bar koda Microscan Mobile Hawk (za video kliknite ovdje). Specifikacije najdemo ovdje, dok nam Javite Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom .

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  OEM ?ITA?I

 • Vrlo brzo prikupljanje podataka u dvije proizvodne linije istovremeno Microscan MS-3 (za video kliknite ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  RU?NI TERMINALI S MS WINDOWS OS


  Vi?e o proizvodu

  Robusnost terminala vidi se u videima:
 • Honeywell D99EX
 • Honeywell D99EX ?Long Day?
 • Honeywell D99EX ?Durability?
 • Honeywell D99EX ?Underwater scanning?


 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 9900 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Sljedljivost realnih podataka u realnom vremenu s ru?nim terminalom Honeywell Dolphin 9500 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • GPS u ru?nom terminalu Honeywell Dolphin 7900 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 7600 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 6100 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal sa RFID ?ita?em NordicID Morphic (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 .

 • RFID inventura za knji?nice i brzo prikupljanje podataka: Ru?ni terminal NordicID PL3000 HF RFID (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

 • Ru?ni terminal Socket SoMo 650 (video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  OZNA?AVANJE
  ETIKETE I NALJEPNICE TE RIBONI ZA BAR KOD
  :
 • Zebra IQ Color barvne etikete (video). Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom


 • Zebra Z-Slip (video). Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  PRINTERI KARTICA:

 • Izvrstan karti?ni printer Nisca PRC-101 ( video ovdje), dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje . Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefonom (01) 20 15 500 ili E-mailom

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  SERVIS

 • Servis opreme za bar kod Honeywell (video ovdje)

  ----------------------------------------------------------------------------------------
  SKLADI?TA:

 • prednosti mobilnog rada u skladi?tu kombinacijom ru?nog terminala Honeywell Dolphin i mobilnog Zebra pisa?a (video ovdje), dok saznamo vi?e o mobilnim pisa?ima ovdje i vi?e o ru?nim terminalima ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod na telefon (01) 20 15 500 ili E-mailom

  TRGOVINA:

 • ozna?avanje tekstila s mobilnim printerima Zebra i ru?nim terminalima Motorola (video ovdje), dok saznamo vi?e o mobilnim printerima ovdje i vi?e o ru?nim terminalima ovdje . Javite nam Va?e zanimanje za proizvod na telefon (01) 20 15 500 ili E-mailom

  PROIZVODNJA:

 • dramati?no pove?anje produktivnost zbog masovnog industrijskog ozna?avanja Printeri Zebra (video ovdje), dok saznamo vi?e o industrijskim Zebrama ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefon (01) 20 15 500 ili E-mailom

  KNJI?NICA:

 • inventura za knji?nice s RFID terminalima za izuzetno brzo prikupljanje podataka s polica za knjige. Ovaj na?in rada omogu?avaju posebni ru?ni terminali za knji?nice NordicId PL3000 HF RFID Library, u kojem pri inventurama u knji?nicama mo?emo u?tedjeti puno vremena i sprije?iti pogre?ke. Prikupljanje podataka je vrlo brzo, jer pri inventuri nije potrebno uzeti knjigu iz polica i tra?iti bar kod. Pogledajte video ovdje, dok saznamo vi?e o proizvodu ovdje. Javite nam Va?e zanimanje za proizvod telefon (01) 20 15 500 ili E-mailom

  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>