translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAJ JE LOGISTIKA? Odkar ?lovek pomni, obstaja problem, da se izdelki, ki jih potrebujejo uporabniki, ne proizvajajo >>
rešitve . dodatki

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: LOGISTIKA IN TRANSPORT
?RTNA KODA IN RFID V PRAKSI: LOGISTIKA IN TRANSPORT

Vas zanima, kako poteka delo po uvedbi katere od na?ih celovitih re?itev za logistiko in transport? Oziroma kako poteka delo po uvedbi re?itev, ki so jih implementirali drugi in pri tem uporabili opremo najuglednej?ih svetovnih proizvajalcev, ki jih na slovenskem trgu zastopa LEOSS? Navajamo nekaj ?rtic ? ?tudij primerov:


AVTOMATIZACIJA V SKLADI??U
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatizacija skladi??a s sprotno verifikacijo
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatski sistem ozna?evanja kartonov in palet


  IDENTIFIKACIJA (S PODPORO SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Identifikacija v avtomobilski industriji s podporo sledljivosti
 • ?rtica (?tudija primera): Zagotavljanje sledljivosti v povezavi z SAP-jem


  INVENTURA (POPIS) OSNOVNIH SREDSTEV
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura OS v Slovenici
 • Prezentacija: Inventura osnovnih sredstev s podporo RFID tehnologije
 • ?rtica (?tudija primera): Uporaba ro?nega terminala skraj?a inventuro


  INVENTURA V TRGOVINI IN SKLADI??U
 • ?rtica (?tudija primera): Inventura blaga v trgovini in skladi??u v integraciji s poslovnim informacijskim sistemom MS Navision


  PRODAJA NA TERENU (AMBULANTNA PRODAJA)
 • ?rtica (?tudija primera): Ambulatna prodaja v Nestle Family Frost


  PROIZVODNJA (IN ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Hitra integracija tiskalnika Zebra v specializirano programsko opremo - Cadbury Schweppes
 • ?rtica (?tudija primera): Sistem sledenja proizvodnje v podjetju Cablex
 • ?rtica (?tudija primera): Od sledenja perutninskim izdelkom s pomo?jo ozna?evanja s ?rtnimi kodami do njihovega skladi??enja in izdaje blaga: celovite re?itve za Skupino Perutnina Ptuj
 • Diplomsko delo: RFID v sistemih sledenja proizvodnje


  PROIZVODNJA IN SKLADI??E (TER ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI)
 • ?rtica (?tudija primera): Ozna?evanje proizvedenih izdelkov s takoj?njim skladi??enjem in izdajo v Meblo Vati
 • ?rtica (?tudija primera): Od sprejema surovin do izdaje blaga s podporo sledljivosti v Tovarni olja GEA
 • ?rtica (?tudija primera): Ozna?evanje s pomo?jo programa BAR-ONE for mySAP.com za uporabnike SAP-a v jeklarski industriji


  SKLADI??E - INFORMATIZACIJA
 • ?rtica (?tudija primera): Mobilni tiskalniki = u?inkovitej?a logistika


  SLEDLJIVOST STORITEV
 • ?rtica (?tudija primera): ?isto in brez napak - optimizacija proizvodnega procesa z ro?nimi terminali Denso
 • Destetletje brezhibnega delovanja re?itve za paketno distribucijo - Intereuropa Express.  ZDRAVSTVO
 • ?rtica (?tudija primera): Najvi?ja stopnja natan?nosti pri identificiranju v zdravstvu v Bostonski bolni?nici BWH
 • ?rtica (?tudija primera): Bolj?a nega oskrbovancev s pomo?jo tehnologije ?rtne kode v bolni?nici BMH
 • ?rtica (?tudija primera): ?5 pravih:? ?rtna koda kot varovalka za prepre?evanje napak
 • ?rtica (?tudija primera): Avtomatizirano sprotno verificiranje ?rtne kode


  Ostale ?tudije primerov po podro?jih:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je logistika
 • podro?je trgovina
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je ?olstvo
 • podro?je kultura
 • podro?je turizem
 • podro?je transport
 • podro?je vlada in javna uprava


  Celovite re?itve:
 • re?itev Inventura osnovnih sredstev
 • re?itev za skladi??e - Regal
 • re?itev za skladi??e - IntelliTrack WMS
 • re?itev RF skladi??e
 • re?itev za ambulantno prodajo - Hitra
 • re?itev Kontrola dostopa
 • re?itev Registracija delovnega ?asa
 • re?itev Konferenca
 • re?itev Tiskanje kartic
 • re?itev Dodatki
 • re?itev Popis ?tevcev

  Za predstavitev va?ih potreb, ?elja ali problemov, nam po?ljite E-po?to s klikom ali nam to sporo?ite po telefonu (01) 530 90 20, faxu (01) 530 90 40 ali GSM-u: 040 480 006.

  Zgornje ?tudije primerov so v PDF obliki, zato lahko traja tudi 60s, da se dokumenti odpro - odvisno od hitrosti va?e povezave. Najzanesljivej?i na?in ogleda je prenos na va? ra?unalnik: s klikom desnega gumba na mi?ki si lahko posamezne ?tudije primerov prenesete k sebi tako, da jih shranite (save target as/shrani cilj kot) na svoj ra?unalnik in jih odprete tam. Pri tem jim dolo?ite ime (avtomatsko dodeljeno ime je "bin"). ?e programa za ogled ?e nimate, ga lahko dobite s klikom na Adobe Acrobat Reader.  -----------------------------------------------
  LEOSS - hitre povezave:
 • najbolj prodajani izdelki - kratek dobavni rok ali na zalogi
 • reference - seznam strank
 • ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID (po tematikah)
 • znanje v sklopu Strokovnjak svetuje
 • na?a kratka predstavitev z vsemi povezavami v HTML ali v PDF obliki
 • naro?ilo na brezpla?ni E-mese?nik iT GIBaNJe, katerega dosedanje izdaje so na voljo tukaj

  Hiter dostop po podro?jih:
 • ozna?evanje (tukaj)
 • identificiranje (tukaj)
 • mobilno ra?unalni?tvo (ve?)
 • dodatki za povezovanje (tukaj)
 • celovite re?itve (tukaj)
 • storitve (ve?)


 • 
  na vrh 

  nazaj


      TISKANJE TEKSTILNIH ETIKET ?e nikoli ni bilo tako zanesljivo. Poizkusite s kombinacijo, ki zagotavlja visoko stopnjo >>