translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAKO SVOJI TERENSKI EKIPI OMOGO?ITI BOLJ?O PRODAJO ? Z na?o celovito re?itvijo za terensko prodajo. MOBOS TERENSKA >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE

KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE.

                               

MOBOS Zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje sestavljajo moduli:

 • Naro?anje - izdelava dokumentov naro?il in priporo?il,

 • Pospe?evanje prodaje - prisotnost blaga na policah, obvezni asortimani, kontrola ?out of stock?,

 • Tiskanje - tiskanje dokumentov A4 ali potrdil/ra?unov,

 • Rute - urejanje rut in asortimanov,

 • Zgodovina - vpogled v prej?nje dobave/naro?ila,

 • Podpis - podpisovanje dokumentov na ro?nih ra?unalnikih,

 • Zaloge - sprotno preverjanje zalog za naro?anje,

 • Izra?un cen - cenovna politika prilagojena poslovno-informacijskemu sistemu.

       

  Paket "Zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje" je del celotnega sistema MOBOS. Ta je na voljo v razli?nih paketih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Tako lahko isto?asno na istem terminalu deluje ve? paketov, npr. TERENSKA PRODAJA, ZBIRANJE NARO?IL in SKLADI??E.

  Primer dobre prakse: IT podpora terenski prodaji, zbiranju naro?il in s tem povezano pospe?evanje prodaje MOBOS

     

  I??ete mo?nost izvdelave hitrega naro?ila kar na terenu? Omogo?ite svoji ekipi prodajalcev, da se ?im bolj pribli?a kupcem z re?itvami MOBOS, ki so povezljive z va?im informacijskim sistemom. Povpra?ajte na ali po telefonu (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Prednosti:
 • pospe?ite zbiranje naro?il na terenu,
 • izdelajte naro?ila kar pri kupcih, kajti naro?ilo, izdelano pri stranki, vam prihrani ?as za naslednjo stranko,
 • preverite prisotnost va?ega blaga na policah va?ih strank.

  Omogo?a:
 • hitro izdelavo naro?il pri stranki in ne ?ele v pisarni,
 • zbiranje naro?il kar pri strankah,
 • va?i terenski ekipi, da se ?im bolj pribli?a kupcem,
 • preverjanje prisotnosti va?ega blaga na policah.
  Mo?ne pakete smo za la?ji tisk pripravili tudi v PDF obliki.

     

  MOBOS Mobilna prodaja = MOBOS Terenska prodaja + MOBOS Zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje


  
  na vrh 

  nazaj

 •     KAKO SE LOTITI POPISA OSNOVNIH SREDSTEV Za LEOSS-ov popis osnovnih sredstev so se letos odlo?ila ?tevilna podjetja. >>