translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KDAJ IN KJE UPORABITI NALEPKE S ?RTNO KODO? ?rtna koda je zaradi svoje narave primerna za uporabo na razli?nih >>
produkti . ozna?evanje . repro material . kartice

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


7
6
structure
0
hello
 
Osnovni program
Identifikacijske kartice S tiskalniki kartic Zebra boste svojim strankam izdelali kakovostne plasti?ne identifikacijske kartice, ki ustrezajo ISO standardom in so jasnega izostrenega >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Predtiskane kartice Dobavljamo tudi predtiskane kartice najbolj?e kakovosti. Izbira teh se izpla?a predvsem, ko gre za koli?ine ve?je od 1.000 kosov. Njihove klju?ne prednosti se ka?ejo v kakovosti >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Kartice zvestobe Tehnike pove?anja prodaje se med panogami razlikujejo. Vendar pa za vse panoge velja, da lahko s tem, ko ve?emo kupce nase, bistveno pove?amo prodajo. Kako? Eno od orodij, ki nam to omogo?a, >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

?lanske kartice ?lanska kartica je plasti?na kartica standardnih dimenzij (85,4 x 54 mm, debeline 0,76 ali 0,50 mm), ki ustreza obi?ajni denarnici. Vsebuje lahko le osnovne podatke o ?lanu, ?rtno >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Varnostne kartice Varnostne kartice lahko ?e v osnovi vsebujejo ?rnilo, ki po dolo?enem ?asu spremeni barvo (vsebujejo posebno ?rnilo) ali imajo vtisnjen (zape?en) hologram, ki je del ozadja bele >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Brezkontaktne kartice (RF) Brezkontaktne kartice (RF) vsebujejo integrirano vezje in anteno, ki zagotavlja elektri?ni tok za napajanje. Tak?na kartica oz. integrirano vezje v njej okrog sebe na kratki >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE - Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i >>