translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
PREDSTAVITEV REPROMATERIALA. V ?elji strankam zagotavljati najkakovostnej?i repromaterial (nalepke, etikete, >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
HONEYWELL SCANNING DISTRIBUTOR

ZAGOTAVLJAMO NADSTANDARDNO RAVEN STORITEV - LEOSS je Honeywell Scanning Distributor (Metrologic in HHP)Honeywell je tehnolo?ka korporacija z letnim obratom 36 milijard $, ki je s prevzemom dveh uglednih in uveljavljenih proizvajalcev opreme za ?rtno kodo dopolnila ponudbo svoje poslovne skupine ?Automation and Control Solutions?, kamor sodi divizija  ?AIDC? (Auto-ID & Data Collection). Gre za prevzem dveh dru?b, to je HHP (Hand Held Products) leta 2007 in Metrologic leta 2008, s katerima je LEOSS ?e vrsto let imel dobre poslovne odnose. Na podlagi tega dolgoletnega sodelovanja in izku?enj na podro?ju tehnologije ?rtne kode in RFID, je Honeywell LEOSS-u kot edinemu v Sloveniji dodelil presti?ni partnerski status, s ?imer je LEOSS tudi uradno postal Honeywell Scanning Distributor.

   
Velika izbira ro?nih terminalov za vse vrste aplikacij (zgoraj so razli?ice z ro?ajem v obliki pi?tole (Dolphin 9950 in Dolphin 7850) ter Dolphin 7600 (brez ro?aja), medtem ko sta spodaj dva terminala za aplikacije, v katerih delo poteka la?je brez ro?aja

   

Prednosti tega statusa niso le v kraj?ih dobavnih rokih, najni?jih cenah opreme za ?rtno kodo, mo?ni podpori s strani dobavitelja do LEOSS-a, pa? pa pomeni tudi vrsto obveznosti do kupcev. Tako v LEOSS-u zagotavljamo nadstandardno raven storitev, podpore, svetovanja pred, med in po nakupu, ter strankam radi pomagamo v lastnem servisu. In kar je najpomembneje, poskrbimo za hitro integracijo Honeywellove opreme v poslovanje, v ?elji po optimizaciji delovnih procesov naro?nikov.


Najkakovostnej?i brez?i?ni in ?i?ni ?italniki za POS (zgoraj Voyager BT MS9535 in spodaj MS9590 VoyagerGS)
 

 
Fiksni ?italniki za hiter zajem podatkov v EAN kodi in pospe?en pretok blaga ob blagajnah (Solaris MS7820 zgoraj in Stratos MS2400 spodaj)
 

Vstop na trg opreme za ?rtno kodo in RFID je bila strate?ka odlo?itev
Po nakupu dru?be HHP v letu 2007 je Honeywell dodatno utrdil svoj polo?aj s prevzemom dru?be Metrologic leta 2008. S to potezo je pomembno posegel na podro?je naprednih tehnologij za zajem in obdelavo podatkov in se zavihtel med tri najve?je svetovne igralce. Nakup Metrologica ni bil naklju?en, pa? pa strate?ka odlo?itev, saj je prav Metrologic zadnja leta veljal za najkakovostnej?ega na podro?ju POS ?italnikov. Dokaz je neodvisna raziskava o POS opremi 2007 in POS opremi 2006 POS Hardware Leaderboard Top 50, ki jo opravlja svetovno priznana revija Vertical Systems Reseller (VSR) v juliju vsako leto. V kategoriji ?italnikov ?rtne kode je dru?bi Metrologic dodelila najvi?je ?tevilo to?k in s tem prvo mesto.

 
Vrhunski ro?ni ?italnik HHP 3800g

Katalog izdelkov Honeywell (divizije AIDC) najdemo na tej povezavi

Re?itve, v katere opremo integriramo pa so dosegljive tukaj, primeri iz prakse pa tu.

Kakovostne fotografije izdelkov= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LEOSS - hitre povezave:
 • najbolj prodajani izdelki - kratek dobavni rok ali na zalogi
 • reference - seznam strank  
 • ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID (po tematikah)
 • znanje v sklopu Strokovnjak svetuje
 • na?a kratka predstavitev z vsemi povezavami v HTML ali v PDF obliki
 • naro?ilo na brezpla?ni E-mese?nik iT GIBaNJe, katerega dosedanje izdaje so na voljo tukaj
 • ?rtna koda: vrste (simbologije)
 • predstavitve in opisi nalepk sinteti?ne nalepke tukaj, papirne nalepke pa tu
 • komisijska prodaja rabljene opreme za ?rtno kodo (ve? na to temo)

  Hiter dostop po podro?jih:
 • ozna?evanje (tukaj)
 • identificiranje (tukaj)
 • mobilno ra?unalni?tvo (ve?)
 • dodatki za povezovanje (tukaj)
 • celovite sistemske re?itve (tukaj)
 • storitve (ve?)

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo:
 • MOBOS - mobilnost je prednost - usklajeno delovanje oddelkov nabave, proizvodnje in prodaje, re?itve za skladi??e (ve? o tem)

  Izpostavljeno:
 • Predstavitve nalepk in etiket
 • evidenca delovnega ?asa (tukaj)
 • Inventura osnovnih sredstev (tukaj)

  Zadnje novice:
 • januar 2008

  Aktualno:
 • Nasvet za leto 2009: recimo recesiji NE! (nasvet)
 • Nasvet za leto 2008: izognimo se nevarnostim, ki pretijo ob izbiri neustrezne opreme za ?rtno kodo in RFID, posvetujmo se s strokovnjaki za avtomatsko identifikacijo in mobilni zajem podatkov (nasvet)

  Sorodne teme:
 • podalj?anje ?ivljenjske dobe tiskalnika za ?rtne kode (ve?)

  Produkti:
 • tiskalniki za ?rtne kode oz. termi?ni tiskalniki nalepk (ve?)
 • tiskalniki kartic (ve?)
 • aplikatorji nalepk (ve?)
 • nosilec tiskalnika za vozila (ve?)
 • navijalci za nalepke (ve?)
 • industrijski ?italci za ?rtno kodo (ve?)
 • ro?ni skenerji za ?rtno kodo (ve?)
 • vgradni, pultni skenerji za ?rtno kodo (ve?)
 • mobilni ra?unalniki in ro?ni terminali za ?rtno kodo (ve?)
 • dodatki za ?rtno kodo za dlan?nike (ve?)
  
  na vrh 

  nazaj

 •     SLABA NOVICA: TLP in LP 284x odhajata v pokoj. DOBRA NOVICA: Zebra G ponuja bistveno ve? in za ni?jo >>