translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra GX430t
Zebra GX430t

Stolni printer naljepnica Zebra GX430t zbog sposobnijeg 32-bitni procesora najbolji je u svojoj klasi, takodjer kada je u pitanju tiska?ka glava (rezolucija 300 dpi (12 to?kica/mm ili 300 to?kica po in?u), koja je preporu?ljivija za tisak manjih i dvodimenzionalnog bar koda. Bitna razlika donosi E3 tehnologija tiska?ke glave, koja nam garantira srazmjernu kvalitetu tiska (indikator zagrijanosti glave) u odnosu na industrijske modele. U odnosu na predhodnike (serija TLP 28xx) ima termo transfer pisa? velik izbor prednosti, zbog kojih je preporu?ljiv za tiskanje naljepnica. Ve?a memorija (64 MB) i flash memorija 4MB (takodjer i opcija 8MB), 8MB RAM, ?to zna?i br?i ispis grafike i bar kodova. Upotreba tiska?ke glave bilje?i se (?odometar?), ugradjen je generator datuma i sata, ?iri nabor znakova (TrueType), koji izme?u ostalog uklju?uje i kori?tenje ?irilice.

Brzina ispisa od 102 mm u sekundi zadovoljava sve potrebe ispisa manje i srednje dnevne koli?ine naljepnica u dimenzijama do ?irine 104 mm. Koegzistencija EPL i ZPL programskog jezika, moderan dizajn, male dimenzije i jednostavno umetanje medija i ribona. Standardni komunikacijski priklju?ci: RS232 (serijska), LPT (paralelna) i USB. Be?i?na povezanost: interni mre?ni Ethernet 10/100 (ZebraNet) i 802.11 b/G kao i Bluetooth?. Reflektivni i transmisijski senzori medija, duljina ispisa 991 mm.

Zebra GX430t odgovara zahtjevima "Energy Star" programa

Uz taj printer preporu?ujemo softver za naljepnice NiceLabel

Tehni?ki podaci

3D prezentacija

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra GX430t

 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>