translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
proizvodi . ozna?avanje . repromaterijal . termal transfer riboni

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


4
6
structure
0
hello
 
Osnovni program
Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi smole Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni sa vi?e slojeva >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi voska Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni sa vi?e slojeva >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi smjese voska i smole Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za printere kartica Zebra idr. Te trake, koje ponekad nazivamo i folije za tiskanje kartica ili ?riboni za kartice?, su izra?ene iz vi?e slojeva, prekrivenih razli?itim tvarima. Jedna od njih >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>