translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
DO PODATKOV BREZ VIDNE POVEZAVE - RFID: Tehnologija RFID (radiofrekven?na identifikacija) zagotavlja zanesljivo >>
rešitve . mobilno ra?unalni?tvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


MOBOS SKLADI??E
MOBOS SKLADI??E
Blago vedno ob pravem ?asu na pravem mestu in brez napak. Ker je funkcioniranje skladi??a kriti?ni faktor uspeha logisti?ne verige.Sistem za vodenje skladi??a omogo?a u?inkovito in to?no upravljanje z blagom, ki se giblje skoti tak?en proces. Celoten postopek od sprejema, odlaganja, vzdr?evanja skladi??a ter izdaje blaga kupcem se spremlja v realnem ?asu z ro?nimi terminali in ustrezno ra?unalni?ko podporo. Za ozna?evanje blaga na vhodu dobavljamo tudi vso potrebno programsko (NiceLabel) in strojno opremo (npr. industrijske tiskalnike nalepk). Na voljo so trije paketi (STANDARD, NAPREDNO in PO MERI), katerih vsebino navajamo v nadaljevanju:STANDARD PAKET MOBOS SKLADI??E vklju?uje:
 • izdaja in prevzem blaga
 • medskladi??ni prenos
 • podpora sledljivosti blaga
 • inventura
 • izmenjava podatkov
 • tiskanje nalepk v kombinaciji s programsko opremo NiceLabel  NAPREDNO PAKET MOBOS SKLADI??E vklju?uje standardno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • lokacijsko vodeno skladi??e
 • komisioniranje (priprava po predlogi)
 • vpogled v stanje skladi??a po izdelkih
 • premiki med lokacijami
 • skrb za pravo?asno izdajo iz skladi??a (FIFO, FEFO)
 • enostavna proizvodnja (kosovnice)
 • prenos podatkov (brez?i?no omre?je, kabel ali podstavek)

  PO MERI PAKET MOBOS SKLADI??E vklju?uje standardno ali napredno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • analiza obstoje?ih procesov in predlog re?itev
 • priprava optimalnih poti za izdajo
 • predlog razporeditve blaga v skladi??u
 • tiskanje nalepk po zahtevah uporabnika
 • tiskanje dokumentov in potrdil
 • dodatni moduli za optimizacijo poslovanja po va?i specifikaciji

  Sodi vodenje skladi??a med klju?ne dele va?ega poslovanja? Izkoristite njegov potencial in izberite uporabniku prijazen in enostaven sistem za pomo? pri delu v skladi??ih MOBOS Skladi??e. LEOSS je razvil tudi opremo za podporo logisti?nim centrom kot tudi preprostim vele- in malo-prodajnim podjetjem vklju?no s podporo sledljivosti artiklov. Zanimanje sporo?ite na ali po telefonu (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Primeri iz prakse >> kliknite sem

  Mo?ne pakete smo za la?ji tisk pripravili tudi v PDF obliki.
  Dodatne informacije na straneh MOBOS www.mleoss.com.  RE?ITEV ZA SKLADI??E ? ZMO?NOSTI:
 • IZDAJA BLAGA - Izdaja blaga z upo?tevanjem sledljivosti (kosovno, ?ar?a, serijska ?tevilka, rok uporabe)
 • PREVZEM BLAGA - Prevzem blaga z upo?tevanjem sledljivosti (kosovno, ?ar?a, serijska ?tevilka, rok uporabe)
 • INVENTURA - Tehnologija ?rtne kode in RFID mo?no skraj?a ?as inventure
 • MEDSKLADI??NI PRENOS - Za bolj?o izkori??enost skladi??a so omogo?eni premiki med lokacijami skladi??a
 • KOMISIONIRANJE - Enostavna priprava po?iljk na podlagi naro?il oz. priprava po predlogi
 • SLEDLJIVOST - Svojim strankam zagotovite hitrej?e in zanesljivej?e storitve ter hkrati zni?ajte operativne stro?ke
 • TISKANJE DOKUMENTOV - Sprotno tiskanje omogo?a u?inkovitej?e delo
 • IZMENJAVA PODATKOV - Avtomatska izmenjava podatkov med MOBOS-om in informacijskim sistemom, elektronskimi napravami in drugimi programi
 • TISKANJE ETIKET - Sistem omogo?a shranjevanje in ponovno uporabo prednastavljenih in drugih ?e izoblikovanih etiket
 • KOMUNIKACIJA - Izbolj?ana komunikacija omogo?a hitrej?i pretok informacij tako med poslovnimi partnerji  MOBOS SKLADI??E je del celotnega sistema MOBOS. Ta je na voljo v razli?nih paketih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Tako lahko isto?asno na istem terminalu deluje ve? re?itev, npr. npr. TERENSKA PRODAJA, ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE in SKLADI??E.

  Povezavanje z va?im informacijskim sistemom? Uporabljamo SQL bazni sistem in podpiramo vse sodobne na?ine izmenjave podatkov (XML, Web service ... vklju?no s TXT izmenjavo). • 
  na vrh 

  nazaj


      NA? CILJ SO ZADOVOLJNE STRANKE, zato je sodelovati z nami enostavno in prijetno. Dokaz so na?e reference, med >>