translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo >>
produkti .

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Predtiskane kartice
Predtiskane kartice

Dobavljamo tudi predtiskane kartice najbolj?e kakovosti. Izbira teh se izpla?a predvsem, ko gre za koli?ine ve?je od 1.000 kosov. Njihove klju?ne prednosti se ka?ejo v kakovosti tiska, poljubnosti barv (te so lahko tudi zelo intenzivne), dalj?i obstojnosti (laminacijska za??ita), zahtevnej?ih dizajnih, tisku od roba do roba, razli?ne dimenzije ... Rok dobave predtiskanih kartic je 3-4 tedne, medtem ko je za prednatisnjene RF kartice ta rok ?e za teden dni dalj?i, to je 5 tednov.

Predtiskane kartice priporo?amo, kadar:
 • je oblika ID kartic oz. njihov dizajn zahtevnej?i (zaradi visokih oblikovalskih sposobnosti)
 • so barve na kartici izrazito mo?ne (visoka intenzivnost barv)
 • so velike povr?ine kartice v enaki barvi
 • potrebujemo tisk povsem od roba do roba kartice (do mikrona natan?no)
 • so potrebni posebni efekti
 • je naklada ve?ja od 1.000 identifikacijskih kartic (cena offset tiska se zmanj?uje skladno s pove?evanjem koli?ine ID kartic, to?ka preboja je 1.000 kos)
 • je zahtevana dalj?a obstojnost kartic (laminacija)


  Zgoraj vidimo vzorce kartic z intenzivnej?imi barvami

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Identifikacijske kartice po namenu uporabe:
  ?lanske kartice ali ?lanske izkaznice oz. ID izkaznice (tukaj), darilne kartice in kartice ugodnosti (tukaj), kartice za obiskovalce (ve?), kartice za zaposlene oz. kartice za kontrolo dostopa in registracijo delovnega ?asa (ve?), kartice zvestobe ali kartice lojalnosti (tukaj) oz. kartice zaupanja, pametne kartice s ?ipom (ve? o teh), ?tudentske izkaznice (ve?), varnostne kartice (ve? tukaj), VIP kartice oz. klubske kartice (kartice za vadbene, fitnes centre), hotelske kartice, kartice za knji?nice itd.


  Laminacija kartic

  Specifikacije kartic:
 • Premier PVC kartice debeline 10 mil: obi?ajne prazne kartice, prazne poslovne kartice z mo?nostjo odtisa na samo eni strani, prazne kartice z folijo za lepljenje na zadnji strani
 • prazne bele PVC kartice debeline 30 mil in prazne bele kartice z mo?nostjo magnetnega zapisa (LoCo & HiCo)
 • Premier Plus PVC kartice debeline 30 mil z mo?nostjo magnetnega zapisa(HiCo na?in) in prazne bele kartice namenjene YMCUvK aplikacijam
 • varnostne kartice debeline 30 mil z zape?enimi hologrami, s ?rnilom, ki spremeni barvo po dolo?enem ?asu, kartice z znaki, ki so vidni zgolj pod UV svetlobo

  Dimenzije kartic:
 • standardna velikost 85,4 x 54 mm ali po dogovoru
 • debelina 0,76 mm = 30 mil
 • debelina 0,50 mm = 20 mil
 • debelina 0,25 mm = 10 mil

  Velika izbira predtiskanih kartic (pogosto jih imenujemo tudi offset kartice, laminirane kartice oz. prednatisnjene kartice)

  Klju?ne besede:
  tiskanje kartic, kartice, predtiskane kartice, ID kartice, izkaznice, ID izkaznica, RF kartica, kartica ugodnosti, repromaterial, tiskalni trakovi, folije, riboni, tiskalniki ID kartic (Zebra), brezkontaktne RF kartice, kartice s ?rtno kodo, z zapisom v ?ipu, z magnetnim zapisom, predtiskane kartice, off set kartice, laminirane kartice, prednatisnjene kartice, brezkontaktna tehnologija, RF, ?ip, magnetno enkodiranje, enkodiranje podatkov, magnetna steza, enkodirani podatki, sekven?no numeriranje, tekstualni podatki, personifikacija, personalizacija, plasti?ne kartice, MIFARE, predtiskane kartice najbolj?e kakovosti, laminacija, laminacijska za??ita, dalj?a obstojnost kartic, ?lanske kartice ali ?lanske izkaznice, ID izkaznice, darilne kartice, kartice ugodnosti, kartice za obiskovalce, kartice za zaposlene, kartice za kontrolo dostopa, kartice za registracijo delovnega ?asa, offset tikanje kartic, kartice zvestobe ali kartice lojalnosti, kartice zaupanja, pametne kartice s ?ipom, ?tudentske izkaznice, varnostne kartice, VIP kartice, klubske kartice, kartice za vadbene centre (fitness), hotelske kartice, kartice za knji?nice, barvne kartice, ?rno-bele kartice, ofset tisk.
 • 
  na vrh 

  nazaj


      KDAJ IN KJE UPORABITI NALEPKE S ?RTNO KODO? ?rtna koda je zaradi svoje narave primerna za uporabo na razli?nih >>