translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
TISKANJE TEKSTILNIH ETIKET ?e nikoli ni bilo tako zanesljivo. Poizkusite s kombinacijo, ki zagotavlja visoko stopnjo >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
OKROGLA OBLETNICA ?RTNE SPREMLJEVALKE VSAKDANJIKA

?RTNA KODA PRAZNUJE 60 LET.

20.10.2009 praznuje ?rtna koda okrogli jubilej, svoj 60. rojstni dan. Na ta dan leta 1949 sta izumitelja Norman Woodland in Bernard Silver s svojo idejo potrkala na vrata Ameri?kega patentnega urada. Ta je njuni pro?nji ugodil 7.10.1952 in patentu dodelil ?tevilko 2612994, kot prikazuje ta PDF dokument (vir: Patent ?t. 2612994).
 
Omenjeni patent je pripeljal do uvedbe sistema UPC (Universal Product Code) leta 1973 v ZDA, ko so z 12-mestno numeri?no ?rtno kodo za?eli ozna?evati artikle v trgovinah. Sistem je deloval pod okriljem organizacije UCC (Uniform Code Councill). Ta je omogo?al dodeljevanje enotnih kod za artikle (v ZDA) in zapis ?rtne kode za te ?tevilke. ?tiri leta kasneje so tudi v Evropi v okviru organizacije EAN (European Article Associaton, kasneje EAN International) za?eli uvajati kompatibilen sistem, ki je 12-mestne ?tevilke sistema UPC raz?iril na 13 mest (dol?ina EAN kode). Kasneje sta se sistema povezala in prevzela ime EAN-UCC.

   
?Stroji? za tiskanje ?rtne kode kot jih poznamo danes

Do vnovi?ne spremembe in preimenovanja organizacije v GS1 (zdru?itev EAN International z UCC) je pri?lo sredi leta 2005. Danes GS1 (Globalni jezik poslovanja) zdru?uje 104 ?lanske organizacije z ve? kot milijon ?lani v 145 dr?avah (predpone dr?av). Sistem GS1 je zbir standardov, ki omogo?ajo u?inkovito upravljanje preskrbovalne verige z edinstvenim ozna?evanjem proizvodov, transportnih enot, lokacij in storitev. Osnovo sistema predstavlja globalno enoli?na identifikacijska ?tevilka, s pomo?jo katere pospe?ujemo procese elektronske trgovine, sledenja in izsledovanja.
   
?Stroji? za branje ?rtne kode kot jih poznamo danes

Ve? o ?rtni kodi tukaj. Izbor najpogosteje uporabljenih tipov ?rtne kode na tej povezavi.  na vrh 

  nazaj

    MOBOS ProEko: RE?ITVE ZA ZBIRANJE ODPADKOV VKLJU?NO S SLEDLJIVOSTJO PO TE?I IN LOKACIJI. Za ozna?evanje kontejnerjev >>