translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
proizvodi . ozna?avanje . printeri naljepnica . industrijski printeri

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra 170Xi4
Zebra 170Xi4

Izdr?ljivost, kompaktan i sna?an dizajn pokazuje nam, da je pisa? spreman za ispis u ritmu 24/7 i u najte?im industrijskim uvjetima. ?irina tiska prostire se do 168 mm kod rezolucije 203 ili 300 dpi. Tako osiguramo jasan i kvalitetan ispis teksta, bar kodova i slika ?ak i u vrlo zahtjevnim industrijskim aplikacijama za tisak naljepnica. Preporu?ujemo ga svima, koji svakodnevno trebaju veliki broj ispisa ?irokih etiketa s bar kodom visoke rezolucije, npr. za itentifikaciju manjih komponenti ili gotovih proizvoda. Xi4 tako?er mo?emo kontrolirati iz udaljenih lokacija s bilo kojeg Internet preglednika. Zauzvrat, kao povratna informacija, sve relavante informacije o svom radu serija Xi4 javlja nam preko E-maila. Komunikacija: serijska RS-232, paralelna, USB 2.0, Wireless ethernet 10/100. Cjelokupni paket nadopunjuju brojne dodatne funkcionalnosti, dodatni pribor i visok stupanj fleksibilnosti.

Dodatne prednosti serije Xi4:
 • odr?avanje: kada su u pitanju rezervni dijelovi, serija Xi4 je konstruirana, da mo?emo zamijeniti svaki detalj do vijaka.
 • kori?tenje dodatnih ure?aja: instaliran pisa? dijagnostika ? elektronika, koja kontrolira uskla?eno djelovanje pisa?a s vanjskim aplikatorom naljepnica. Integrirano je i komunikacijsko su?elje za povezivanje verifikatora.
 • posebnost: sustav za pravodobno upozorenje korisnika raznih odr?avanja npr. ?i??enje glave, mjenjanje diska oznaka ili print stripa.


  ?irok raspor standardno ugra?ene serijske, paralelne, USB i ethernet 10/100 komunikacije dopunjuje twinax/coax povezivanje.

  Tehni?ki podaci

  Doma?a strana dobavlja?a

  Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra 170Xi4 za sljedljivost kroz ?ivotni ciklus proizvoda


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>