translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
POENOSTAVIMO NASTAVITVE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA - za la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk [FOTO >>
dobavitelji

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


83

supplier
1
hello
ZEBRA
http://www.zebra.com/

Zebra Technologies Corporation orje ledino na podro?ju ozna?evanja s ?rtno kodo, 2D kodo in RFID ter omogo?a inovativne in zanesljive re?itve za ozna?evanje in tiskanje razli?nim organizacijam v ve? kot 100 dr?avah. Nanje se zana?a ve? kot 90% podjetij s Fortunovega seznama 500 najuspe?nej?ih, ko potrebuje opremo za ozna?evanje. Glavni razlog 35-letnega delovanja podjetja so inovativne re?itve in izdelki. Robustni, odporni in zanesljivi.

Edini z najvi?jim partnerskim statusom Zebra PremierPartner v Sloveniji

Podjetja, ki se zana?ajo na Zebro, so v primerjavi s konkurenco pridobila na u?inkovitosti, produktivnosti, kakovosti, varnosti, ni?jih stro?kih in bolj?i podpori strankam, saj jim Zebra pri vsem na?tetem zelo pomaga v okviru programa PartnersFirst?. Pomaga pa tudi integrirati tehnologijo ?rtne kode in RFID v njihovo dejavnost ali dejavnost njihovih strank.

Vsi namizni tiskalniki etiket Zebra ustrezajo zahtevam "Energy Star" programa

Korporacija Zebra je v svetu prodala ?e ve? kot pet milijonov tiskalnikov, med katerimi so tudi tiskalniki, namenjeni mobilnim aplikacijam kot tudi tisti za tisk kartic in pametnih nalepk - RFID (RFID). Poleg tiskalnikov sodi med iskano blago tudi njihova oprema za oblikovanje in tiskanje (ZebraDesigner), repromaterial in odli?na podpora uporabnikom (ZebraCare).

Zebrina ponudba obsega profesionalne tiskalnike etiket in identifikacijskih kartic, dodatke za tiskalnike in izredno kakovosten repromaterial. Nekateri tiskalniki omogo?ajo tudi enkodiranje RFID, prav vsi pa izjemen izpis ?rtnih kod, teksta, grafik, fotografij ipd. tudi na miniaturnih povr?inah, kot so integrirana vezja. Za ogled ?tudij primerov, v katerih so uporabljeni tudi Zebrini tiskalniki, kliknite semkaj <<.

Zaradi ?tevilnih tehnik tiskanja in ?iroke palete Zebrinih tiskalnikov vseh vrst in velikosti lahko pri?akujete, da je mogo?e najti pravo re?itev za optimizacijo prav vsake faze poslovanja. Ko gre za re?itve na podro?ju tiskanja, je Zebra dale? pred vsemi.

Katalog izdelkov

Podpora


Povezani produkti
 
Osnovni program
*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra GC420t Nova serija namiznih tiskalnikov GC je po videzu povsem podobna seriji TLP, a zaseda manj?o povr?ino. Njena notranjost razkriva izbolj?ano delovanje >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Identifikacijske kartice S tiskalniki kartic Zebra boste svojim strankam izdelali kakovostne plasti?ne identifikacijske kartice, ki ustrezajo ISO standardom in so jasnega izostrenega >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra KPS Zebra KPS je v lepo oblikovano ohi?je zaprt tiskalni?ki mehanizem za avtomatski izpis razli?nih dokumentov do ?irine 58, 60, 80 ali 82,5 mm pri hitrosti do 150 mm/s. KPS odlikuje prilagodljivost >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Sinteti?ne nalepke Namenjene so uporabi v zahtevnej?ih pogojih kot so: pove?ana umazanija, prah, vla?nost, UV svetloba, voda, kemikalije, ?istilna sredstva, maziva, olja, mraz, vro?ina, kakor tudi na mestih, kjer >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Dodatki za tiskalnike V LEOSS-u razpolagamo z razli?nimi dodatki in originalnimi deli za vse Zebra tiskalnike ter omogo?imo kar najhitrej?o predelavo. Nudimo kompletno podporo in pomo? v fazi in?talacije >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QLn 220 Za terenske operacije ali sprotno ozna?evanje v skladi??u in trgovini ter povsod tam, kjer potrebujemo hitro tiskanje kakovostnih etiket, priporo?amo QLn 220, saj je ta najmanj?i >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Trakovi za tiskanje s termalnim prenosom na osnovi smole Ti trakovi (v?asih jih imenujemo tudi folije za tiskanje ali "riboni") so izdelani iz tankih plasti?nih trakov/filmov, ki so prekriti z ve? plastmi >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 1 Vstopni model tiskalnikov kartic Zebra ZXP Series 1 je cenovno dostopen in ga priporo?amo za enostransko direktno tiskanje manj?ih serij kartic in dotisk predtiskanih kartic. Odlikujejo ga >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZD500R Zmogljiv namizni tiskalnik za UHF RFID nalepke (enkodiranje/preverjanje), katerega integracija v ra?unalni?ko okolje je silno enostavna (Link-OS). Slednje podkrepimo s ?tirimi >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Papirne nalepke Obstajata dve vrsti papirnih nalepk in obe sta na voljo v obliki kolutov razli?nih dimenzij. Prva razli?ica papirnih nalepk omogo?a obstojnej?i tisk preko folije, ker je izdelana s standardnim >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra ZT410 Zebra ZT410 je nadgradnja uveljavljenih Zebra ZM400 vzdr?ljivih tiskalnikov nalepk in je zasnovana za dolgoletno delovanje v ?tevilnih industrijah, >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QLn 320 Mobilni tiskalnik Zebra QLn 320 je izredno hiter, ko gre za izpis ra?unov, potrdil, deklaracij in nalepk s ?rtno kodo (100 mm/s). Poleg vi?je hitrosti tiska se od svojih konkurentov >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Ekolo?ke nalepke Zebra ?tevilne organizacije so si v zadnjih nekaj letih kot pomemben cilj zadale zmanj?ati vpliv svojega delovanja na okolje. Zebra, svetovno priznani dobavitelj opreme za ozna?evanje s >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zapestni trakovi za vse prilo?nosti Vsi Zebrini zapestni trakovi so vodo odporni (izjema je Z-Band Fun) in izdelani iz ?vrstega lahkega materiala, ki se ne trga ali razteguje. Na voljo so >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Trakovi za tiskanje s termalnim prenosom na osnovi voska Ti trakovi (v?asih jih imenujemo tudi folije za tiskanje ali "riboni") so izdelani iz tankih plasti?nih trakov/filmov, ki so prekriti z ve? plastmi >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Predtiskane kartice Dobavljamo tudi predtiskane kartice najbolj?e kakovosti. Izbira teh se izpla?a predvsem, ko gre za koli?ine ve?je od 1.000 kosov. Njihove klju?ne prednosti se ka?ejo v kakovosti >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra RP4T Zebra RP4T je prvi prenosni RFID tiskalnik z mo?nostjo tiskanja pametnih nalepk (UHF) s ?rtno kodo, kjer lahko RFID predstavlja dodatno informacijo in za??ito - zmo?nost sledljivosti >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra GT800 "Manjkrat zamenjajte ribon oz. folijo", je osnovno sporo?ilo tega namiznega tiskalnika. Omogo?a namre? uporabo 300-metrskih [URL LINK="http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=15" >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZT420 Zebra ZT420 je nadgradnja uveljavljenih Zebra ZM600 vzdr?ljivih tiskalnikov nalepk in je zasnovana za dolgoletno delovanje v ?tevilnih industrijah, kot so: proizvodnja (spremljanje >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 2000 Zebra TTP 2000 je serija treh kompaktnih in robustnih kiosk OEM-tiskalni?kih mehanizmov, ki se med seboj razlikujejo po vrsti priklopa (TTP 2010 ? RS232 serijski, TTP 2020 - paralelni, TTP >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 3 S tiskalnikom kartic ZXP Series 3 osupljivo hitro tiskamo kakovostne barvne kartice. Pri enostranskem tisku pomeni to kar do 750 enobarvnih kartic na uro oz. do 180 barvnih kartic na >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra IQ Color barvne nalepke Zebra IQ Color: ko ?e barva pove kam z blagom. Zebra IQ Color so termalne nalepke s predhodno dolo?enimi aktivnimi segmenti nevidnega barvila pod podlago, ki na zunaj niso >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Kartice zvestobe Tehnike pove?anja prodaje se med panogami razlikujejo. Vendar pa za vse panoge velja, da lahko s tem, ko ve?emo kupce nase, bistveno pove?amo prodajo. Kako? Eno od orodij, ki nam to omogo?a, >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra RZ400 Zebrina kakovostna Z-serija termalnih tiskalnikov je posegla tudi na podro?je RFID, kjer se vse bolj uveljavlja RFID tiskalnik Zebra RZ400. Gre za nov termalni tiskalnik pametnih nalepk z >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 2100 Zebra TTP 2100 je serija dveh kompaktnih in robustnih kiosk OEM-tiskalni?kih mehanizmov, ki se med seboj razlikujeta po vrsti priklopa (TTP 2110 ? RS232 serijski, TTP 2130 - USB) in premeru >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Trakovi za tiskanje s termalnim prenosom na osnovi me?anice voska in smole Ti trakovi (v?asih jih imenujemo tudi folije za tiskanje ali "riboni") so izdelani iz tankih plasti?nih trakov/filmov, ki so >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QLn 420 Potrebujete hiter izpis li?no urejenih ra?unov, potrdil, deklaracij in etiket na terenu do ?irine 104 mm? Mobilni tiskalnik Zebra QLn 420 je izredno hiter (102 mm/s) in se od svojih >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 7 Potrebujete zmogljiv tiskalnik kartic, ki obojestransko tiska barvne kartice in jih po ?elji laminira s hologramsko folijo? Je frekvenca tiskanja kartic velika, npr. >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra GC420d Nova serija namiznih tiskalnikov GC je po videzu povsem podobna seriji LP, a zaseda manj?o povr?ino. Hitrost tiska zna?a do 100 mm/s ob lo?ljivost >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZT200 Termalni tiskalniki Zebra ZT200 zdru?ujejo lastnosti industrijskih in namiznih tiskalnikov ter so zato primerni za vse, ki opa?ajo, da jim namizni modeli ne ponujajo dovolj. Priporo?amo jih v >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

?lanske kartice ?lanska kartica je plasti?na kartica standardnih dimenzij (85,4 x 54 mm, debeline 0,76 ali 0,50 mm), ki ustreza obi?ajni denarnici. Vsebuje lahko le osnovne podatke o ?lanu, ?rtno >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Z-Slip ? specialna papirna etiketa za paketno distribucijo Z-Slip je prav posebna patentirana etiketa, ki predstavlja enostavno in hitro re?evanje zagat, povezanih z ozna?evanjem paketov, po?iljk in ostale kosovne >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra CardStudio Zebra CardStudio je profesionalna programska oprema za oblikovanje in tiskanje identifikacijskih kartic [URL LINK="http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=6" TARGET="_blank" VALUE="z >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra GK420t Namizni tiskalnik za ?rtne kode Zebra GK420t predstavlja nadgradnjo modelov serije TLP, saj omogo?a sobivanje EPL in ZPL ukaznega jezika kot >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 7030 Zebra TTP 7030 je zanesljiv kiosk OEM-tiskalni?ki mehanizem za izpis ra?unov iz avtomatov z USB komunikacijo. Mogo?e je izbirati med ?irinama izpisa 80 ali 112 mm, pri ?emer je hitrost 75 mm/s. >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 110Xi4 110Xi4 je Zebrin najzmogljivej?i ?heavy duty? tiskalnik za vsakodnevno delovanje v ritmu 24/7 velikega obsega. Odlikuje ga izredna hitrost tiska (356 mm/s) in visoka lo?ljivosti >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra iMZ320 in MZ320 Mini Zebra MZ320 je majhen direktno termalni mobilni tiskalnik, ki se z ro?nim terminalom ali pametnim mobilnim telefonom lahko pove?e >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Vosek tiskalni trakovi LEOSS za va?e namizne tiskalnike Zebra Za tiskanje z Zebrinimi tiskalniki priporo?amo uporabo originalnih Zebrinih tiskalnih trakov, s katerimi zagotavljamo optimalne pogoje delovanja. >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 8 Retransfer tiskalnik kartic Zebra ZXP Series 8 sodi med najzmogljivej?e obojestranske retransfer tiskalnike na svetu. Tako lepih kartic tako hitro ne moremo natisniti z nobenim drugim tiskalnikom. >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra RZ600 RFID tiskalnik Zebra RZ600 sodi v Zebrino kakovostno serijo ZM tiskalnikov. Od modela RZ400 se razlikuje po ?irini izpisa, ki sega celo do 168 mm. Gre za nov termalni tiskalnik pametnih nalepk >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Sinteti?ne nalepke in etikete - predstavitve in opisi: V ?elji strankam zagotavljati najkakovostnej?i repromaterial (nalepke, etikete, tiskalni trakovi (?folije oz. riboni?) s ?imbolj ustreznimi specifikacijami >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra EM220 in EM220II Ultra majhni mobilni tiskalniki Zebra EM220 in EM220II zagotavljajo poceni ?ad hoc? tiskanje nalepk, ra?unov, dokazil in drugih dokumentov na terenu do ?irine 48 mm [URL >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Tiskalni trakovi za tiskalnike kartic Zebra Ti trakovi, ki jih v?asih imenujemo tudi folije za tiskanje kartic ali ?riboni za kartice?, so izdelani iz ve? slojev, prekritih z razli?nimi snovmi. Ena >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 105SLPlus Industrijski tiskalnik Zebra 105SLPlus je primeren za zahtevnej?e industrijske aplikacije in ustreza standardom AIAG ter ODETTE. Po konstrukcijski in elektronski plati se lahko kosa >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra P330i Tiskalnik kartic Zebra P330i omogo?a hitro in enostavno izdelavo razli?nih barvnih (YMCKO) identifikacijskih kartic. Vhodni predal?ek za kartice je >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra LP 2824 Plus Gre za vodilni namizni tiskalnik etiket z vidika vsestranskosti in enostavnosti priprave tiska, ki razume ukaze EPL in ZPL programskega jezika. Omogo?a kakovostno in poceni direktno >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Varnostne kartice Varnostne kartice lahko ?e v osnovi vsebujejo ?rnilo, ki po dolo?enem ?asu spremeni barvo (vsebujejo posebno ?rnilo) ali imajo vtisnjen (zape?en) hologram, ki je del ozadja bele >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 8000 Zebrina serija kiosk printerjev TTP 8000 je bila ustvarjena za aplikacije, v katerih potrebujemo izpis dokumentov do ?irine A4 (ra?unov, dopisov, sporo?il, obvestil ali spletnih strani ter >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra R110Xi Tiskanje standardnih etiket s ?rtnimi kodami in hkrati vkodiranje podatkov v RFID transporderje. RFID tiskalnik Zebra R110Xi (EU version) vam to kakovostno omogo?a tudi v najbolj zahtevnih delovnih >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Obeski oz. obesni karton?ki Obeski oziroma obesni karton?ki se med seboj razlikujejo po dimenzijah, debelini, materialu, perforacijah, predtisku, morebitnih dodatnih zarezah in luknjicah za obe?anje ipd. >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

*** NAJBOLJ PRODAJAN IZDELEK *** Zebra GK420d Namizni tiskalnik za ?rtne kode Zebra GK420d predstavlja nadgradnjo modelov serije LP, saj omogo?a sobivanje EPL in ZPL ukaznega jezika kot tudi >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra KDU tipkovnica s prikazovalnikom Poenostavljen in hiter tisk etiket s termi?nimi tiskalniki Zebra ni ve? vezan na uporabo ra?unalnika, saj lahko slednjega zdaj nadomestimo s serijo tipkovnic Zebra >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra R110PAX4 RFID tiskalnik Zebra R110PAX4 omogo?a kakovostno izpisovanje majhnih zapisov. Kombinira izjemno u?inkovitost vseh Xi modelov s ThinkMagic UHF RFID ?italnikom. Dodatna prednost je >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZE500 Potrebujete izredno hiter in zelo kakovosten tisk velikega ?tevila etiket? Je va?e podro?je delovanja industrijsko okolje? Je ena od va?ih vsakodnevnih nalog zagotoviti veliko ?tevilo >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra P4T Zebra P4T je prvi prenosni tiskalnik, ki omogo?a direktno termalno tiskanje in tiskanje preko tiskalnega traku. Povrh ga je mogo?e nadgraditi na RFID tehnologijo. Primeren je za delo v >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Brezkontaktne kartice (RF) Brezkontaktne kartice (RF) vsebujejo integrirano vezje in anteno, ki zagotavlja elektri?ni tok za napajanje. Tak?na kartica oz. integrirano vezje v njej okrog sebe na kratki >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra LP 2824 Plus Gre za vodilni namizni tiskalnik etiket z vidika vsestranskosti in enostavnosti priprave tiska, ki razume ukaze EPL in ZPL programskega jezika. Omogo?a kakovostno in poceni direktno >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

POS tiskalnik Zebra LP 2844 Ta model sodi med vodilne namizne tiskalnike z vidika rokovanja in zadovoljivosti tiskanja. LP 2844 je namizni termalni tiskalnik, izdelan z visokokakovostno tehnologijo serije namiznih >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra R170Xi RFID tiskalnik Zebra R170Xi omogo?a kakovostno izpisovanje tudi najmanj?ih zapisov. Kombinira izjemno u?inkovitost vseh Xi modelov s ThinkMagic RFID ?italnikom, ki omogo?a nadgradnjo Gen >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra P430i Tiskalnik kartic Zebra P430i predstavlja raz?irjeno in nadgrajeno razli?ico modela P330i. Zaradi mo?nosti obojestranskega tiska izdelava kartic ?e nikoli ni bila tako hitra (v eni uri >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

ZebraNet PS4000 Tiskalni?ki komunikacijski vmesnik ZebraNet PS4000 je naprava, ki lahko va?e stacionarne tiskalnike spremeni v mobilne - v povezavi z Zebra PS2122 sistemom za mobilno ozna?evanje. PS2122 >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra RW 420 Mobilni termi?ni tiskalnik RW 420 je izredno ?vrst ter robusten in zato uporaben tudi v ekstremnih delovnih pogojih. Kot pove ?e njegova oznaka, RW pomeni "Road Warrior" (cestni bojevnik), >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra TLP 2824 Plus Zebra TLP 2824 Plus sodi med vodilne namizne tiskalnike z vidika vsestranskosti in enostavnosti tiskanja. Enostavno je tudi menjavanje nalepk ter folij. Ker je TLP 2824 Plus majhen in cenovno >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 140Xi4 Industrijski tiskalnik Zebra 140Xi4 sodi med najhitrej?e sodobne tiskalnike etiket (hitrost izpisa do 356 mm/sek). Odlikujejo ga izredne karakteristike, robustno kovinsko ohi?je in je idealna >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Kartice z magnetnim zapisom Poleg ISO kartic so pogosto v rabi tudi kartice s tehnologijo magnetnega zapisa, ki sloni na zapisu dolo?ene enotne kode in ostalih podatkov na magnetni trak, ki poteka po vsej dol?ini >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 170Xi4 Vzdr?ljivost, kompaktnost in mo?na konstrukcija nam ka?ejo, da je ta tiskalnik pripravljen na tisk v ritmu 24/7 in v najte?jih industrijskih pogojih. ?irina tiska sega do 168 mm ob resoluciji >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 220 Plus Mobilni tiskalnik QL 220 Plus je izbolj?ana razli?ica najmanj?ega in najla?jega Zebrinega prenosnega QL tiskalnika. Od svojega predhodnika se razlikuje zlasti po izbolj?anih tehni?nih >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra R2844-Z RFID tiskalnik Zebra R2844-Z je zaradi svoje majhnosti zelo privla?en tiskalnik, ker ne zaseda veliko prostora. Je robusten in kompakten, zato pri Zebri poudarjajo, da ga lahko namestimo >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX430t Namizni tiskalnik za ?rtne kode Zebra GX430t velja za najsposobnej?ega v svojem razredu, ko gre za lo?ljivost tiskalne glave (300 dpi). Slednja je priporo?ljiva za tisk ?rtnih kod sestavljenih >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 220Xi4 Sodobno hitro tiskanje etiket (hitrost 254 mm/sek, resolucija 203 ali 300 dpi) do ?irine A4 formata (216 mm) zagotavlja v ritmu 24/7 industrijski tiskalnik Zebra 220Xi4. Zaradi svojega >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

ZebraDesigner Pro Odli?na programska oprema, specializirana za oblikovanje in tiskanje nalepk. Kako hitro in enostavno oblikovati in nato s termi?nimi tiskalniki Zebra izpisati etikete s ?rtnimi kodami ali >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra iMZ220 in MZ220 Mini Zebra MZ220 je najmanj?i direktno termalni mobilni tiskalnik, ki svoje poimenovanje potrjuje z lahkostjo in majhnostjo ter je idealen partner za delo na terenu: terenska >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX420t Namizni tiskalnik za ?rtne kode Zebra GX420t velja za najhitrej?ega v svojem razredu, saj omogo?a zelo visoko hitrost kakovostnega tiska do 152 mm/s ob lo?ljivost tiskalne glave (203 >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra P100i Tiskalnik Zebra P100i omogo?a hitro (35 sekund za kartico), enostavno (LCD prikazovalnik s 16 znaki) in zanesljivo tiskanje identifikacijskih kartic. Je zelo primeren za delo na >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX420d Namizni tiskalnik za ?rtne kode Zebra GX420d odlikuje visoka hitrost kakovostnega tiska, ki zna?a do 152 mm/s ob lo?ljivost tiskalne glave (203 dpi) in ?irini tiska etiket do 104 mm. ?e govorimo >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 110PAX4 Kadar med zahteve aplikacije sodijo zahtevno industrijsko okolje, dnevno tiskanje velikega ?tevila nalepk, ?iroke mo?nosti povezovanja s programsko opremo razli?nih proizvajalcev ipd., je >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra RW 220 Idealni mobilni termi?ni tiskalnik za izpis kompleksnih ra?unov na poti. Njegovo robustno ohi?je omogo?a uporabo tudi v ekstremnih delovnih pogojih (zadosti standardu IP54), kar dokazuje >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra P110i Tiskalnik kartic Zebra P110i je cenovno najdostopnej?i na trgu. Njegove oblike in majhne dimenzije (216x 201x 328 mm) ter te?a (4,3 kg) ga skupaj s sorodnim izdelkom Zebra P120i uvr??ajo med >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra 170PAX4 Zebra 170PAX4 je napredni OEM industrijski tiskalni?ki mehanizem, namenjen aplikacijam, ki zahtevajo izredno hiter in kakovosten izpis nalepk. Poleg tega je mogo?e modele z oznako PAX4 >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 320 Plus Mobilni tiskalnik Zebra QL 320 Plus se od svojega predhodnika se razlikuje zlasti po izbolj?anih tehni?nih zmogljivostih kot so: 4 x ve?ji spomin, integrirani 32-bitni procesor, mo?nost >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra HC100 Namizni tiskalnik zapestnih trakov Zebra HC100 je namenjen re?itvam v zdravstvu in turizmu. HC100 deluje na osnovi kasetnega/kartu?nega sistema, je enostaven za uporabo, saj se na podlagi >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra P120i Tiskalnik kartic Zebra P120i je izredno majhnih dimenzij (216x 201x 328 mm) in te?e (4,3 kg), zaradi ?esar postavlja nova merila v tem razredu. Ponuja cel kup prednosti: je prvi povsem >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 420 Plus Navkljub najsodobnej?i elektroniki omogo?a QL 420 Plus delo v razli?nih vremenskih pogojih. ?vrstost in robustnost, velika hitrost izpisa, enostavno vstavljanje medija in LCD zaslon >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj

 
Dodatni program
Zebra Swecoin tiskalniki in tiskalni?ki mehanizmi Kadar za svojo aplikacijo potrebujete izpisovanje vstopnic, ra?unov ali dokumentov, je izbira tiskalnikov in tiskalni?kih mehanizmov proizvajalca Zebra >>

Več o produktu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE - Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i >>