translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
POENOSTAVIMO NASTAVITVE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA - za la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk [FOTO >>
produkti .

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Microscan QX-830
Microscan QX-830

?rka Q v imenu industrijskega laserskega ?italnika Microscan QX-830 pomeni visoko stopnjo fleksibilnosti pri povezovanju, medtem ko sporo?a ?rka X zmo?nost hitrega in izredno zanesljivega branja ?rtnih kod tudi takrat, ko so te mehansko po?kodovane (spraskane), slabo odtisnjene, zbledele ali delno uni?ene kot prikazuje slika spodaj.


Berljiva po?kodovana ?rtna koda

?e ostanemo pri hitrem zajemu ?rtnih kod, pomeni to od 300 do 1400 preletov na sekundo, pri ?emer je vsakokratno uspe?no od?itanje ?rtne kode sporo?eno z utripom zelene svetlobe. Se sli?i hitro? Poglejmo video predstavitev zajema podatkov. QX platforma zagotavlja hitrej?e in enostavnej?e povezovanje v proizvodne linije: Ethernet TCP/IP, EtherNet, ve? serijskih RS-232 vrat, RS422/485 in inovativni sistem Microscan Quick Connect za hitro povezovanje preko priklju?kov (M12 Ultra-Lock?), s katerimi se povezovanje izvaja po na?elu "Plug & Play". Pri tem nam je v veliko pomo? tipka EZ button, ki nam omogo?a optimizacijo nastavitev ?italnika. Ker je ?italnik QX-830 majhen, ga je mogo?e montirati na ?e tako tesne prostor?ke v proizvodnji tudi tam, kjer je izpolnjevanje zahtev glede visoke stopnje odpornosti ?italnikov (IP65) nujno.


Pred integracijo ?italnika Microscan QX-830 in po njej

?elite pove?ati produktivnost?
?rtna koda in RFID v praksi na tej povezavi.

Tehni?ni podatki

Video predstavitev

Doma?a stran proizvajalca

Ostala ponudba proizvajalca Microscan na na?ih straneh

Podro?ja uporabe:
 • podro?je proizvodnja

  Podpora

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.


  QX pri zajemu podatkov

 • 
  na vrh 

  nazaj


      KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo >>