translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
USKLAJENO DELOVANJE ODDELKOV NABAVE, PROIZVODNJE IN PRODAJE. MOBOS na robustnem ro?nem ra?unalniku pomaga biti kos >>
produkti .

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Microscan Quadrus? MINI Velocity
Microscan Quadrus? MINI Velocity

Microscan Quadrus MINI Velocity je najsposobnej?i mini ?italnik za ?rtne kode na svetu, ko gre za hitrost zajema podatkov. Na sekundo je z vgrajeno kamero sposoben zajeti 45 ?rtnih kod, s ?imer ustreza tudi najstro?jim zahtevam za namestitev na kontrolnih to?kah ob proizvodnih linijah. Te lahko mimo ?italnika te?ejo z visokimi hitrostmi - celo do 2,54 m na sekundo. Microscan Quadrus MINI Velocity predstavlja idealno re?itev za vsako dinami?no aplikacijo, v kateri je zagotavljanje sledljivosti nujno potrebno.

Vgrajena kamera z odli?no optiko, visoko lo?ljivostjo in ?irokokotnim objektivom v kombinaciji z avtofokusom ?italniku zagotavlja optimalen zajem podatkov. Gre za tehni?no dovr?en avtomatski sistem, s katerim kamera samodejno nastavi ostrino slike ob vsakem pro?enju. Zaradi ?irokokotnega objektiva lahko v kombinaciji z opcijskim desnim ogledalom s ?italnikom uspe?no zajamemo relativno velike linearne ali sestavljene ?rtne kode z razmeroma kratke razdalje; ?rtne kode velikosti do 50,8 mm lahko nemoteno zajemamo s polovi?ne razdalje (25,4 mm).


Sledenje dokumentaciji

Dimenzije so zares majhne: vi?ina 25,4 mm, ?irina 45,7 mm in dol?ina 53,3 mm in ?italnik ume??ajo med ustrezne za aplikacije v povezavi z roboti, robotskimi stregami ipd. Tako je Quadrus MINI namenjen nadzoru dela ob proizvodnih linijah, zajemu podatkov pri pakiranju blaga (npr. v pakirnicah farmacevtskih dru?b), sledenju ozna?enih elektronskih vezij, podpori pri sestavljanju polizdelkov oz. pri nadzoru sestavljanja podsklopov, sledenju in distribuciji paketov, po?iljk ali dokumentov.

?italnik, ki deluje povsem avtomatsko, vklju?uje ?e nekaj naprednih funkcij:
 • zmo?nost primerjave kakovosti izpisa med zajetimi ?rtnimi kodami
 • sporo?anju kakovosti zajetih ?rtnih kod
 • opcija Q-Mode
 • opcijska USB povezljivost
 • zmo?nost zajema OCR znakov (ve?)

  Opcija Q-Mode je skupek algoritmov, ki izbolj?uje zmo?nosti ?italnika v smislu de?ifriranja ?irokega ?tevila simbologij ?rtne kode (1D in 2D (tudi Micro QR, Aztec in Postal Codes) in ?ir?ega kota objektiva. ?italnikov serije Quadrus z opcijo Q-Mode ni mogo?e nadgraditi na terenu, pa? pa se vklop vr?i ob njihovi proizvodnji. Q-Mode Quadrus pove?uje globino ?itanja s standardnih 15,24 cm na 17,78 cm, medtem ko se vidno polje iz 7,62 cm raz?iri na 8,89 cm.


  Zajem podatkov na kontrolni to?ki ob proizvodnji liniji

  Video predstavitev delovanja

  Tehni?ni podatki

  Doma?a stran proizvajalca

  Ostala ponudba proizvajalca Microscan na na?ih straneh

  Podro?ja uporabe:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je logistika
 • podro?je trgovina
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je transport

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.


  Super hitri mini ?italnik za ?rtne kode linearnih in sestavljenih simbologij


 • 
  na vrh 

  nazaj


      DO KONCA LETA 2009 JE NUJNA NADGRADNJA NA NICELABEL 5.2 Pomembna informacija za uporabnike programske opreme >>