translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
?RTNA KODA PO DOMA?E Danes je sestavni del ?ivljenja vsakega sodobnega ?loveka. Sre?amo jo na vsakem koraku. Kot >>
produkti .

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Microscan MS-860
Microscan MS-860

Microscan MS-860 je robusten industrijski laserski ?italnik ?rtne kode s tipko ?EZ button?, ki omogo?a enostavno kalibracijo - programiranje ?italnika na na?in, da bo slednji deloval najbolj optimalno oz. skladno z zahtevami aplikacije, v kateri ga uporabljamo. Rastersko od?itava (300 do 1200 preletov na sekundo) ?rtne kode, podatke v njih pa uporabniku sporo?a sproti: LED inidkator na ?italniku se za vsako uspe?no zajeto ?rtno kodo obarva zeleno. Zaradi ?irokega izbora dodatkov je ?italnik Microscan MS-860 mogo?e namestiti prakti?no kamorkoli.

Z Microscanovimi ?italniki marsikje po svetu zagotavljajo sledljivost, avtomatizacijo poslovanja ipd., v Sloveniji pa so se zanje odlo?ili v dru?bi TPV, d.d., kjer je Microscan prisoten na proizvodni liniji za potrebe avtomobilske industrije oz. dru?be Revoz, d.d.


Microscan MS860

Tehni?ni podatki

Video predstavitev

Doma?a stran proizvajalca

?elite pove?ati produktivnost?
Morda dobite kak?no dobro idejo za olaj?anje dela, ki ga opravljate vi ali katera od va?ih strank, v ?tudijah primerov tukaj.

Podro?ja uporabe:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je logistika
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je transport

  Izdelek se najpogosteje uporablja za:
 • re?itev za skladi??e - Regal
 • re?itev za skladi??e - IntelliTrack WMS
 • re?itev RF skladi??e

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.


  Industrijski ?italnik Microscan MS860


 • 
  na vrh 

  nazaj


      AKTUALNI SEZNAM RABLJENE OPREME ZA ?RTNO KODO IN RFID Preverite aktualni seznam! ?tevilna podjetja se dobro >>