translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko >>
Servis . Vzdr?evanje opreme

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Vzdr?evanje opreme
BODITE MED PRIVILIGIRANIMI!Vzdr?evanje poteka po predhodno sklenjenih pogodbah, pri ?emer veljajo druga?ne cene, kot so redne cene servisnih ur. Stranka, ki ima z nami sklenjeno pogodbo o vzdr?evanju opreme, je priviligirana. Gre za prioritete, za zneske, ki jih stranke mese?no pla?ujejo. Stranka ima prednost pred ostalimi in se jo obravnava isti dan oziroma najkasneje v 48 urah, ko prinese izdelek v popravilo. Kadar okvare ne odpravimo v 48 urah po dostavi izdelka v na? servis, dobi stranka nadomestni izdelek, ki ga lahko uporablja teden dni.Brez vzdr?evalne pogodbe nadomestnih naprav praviloma ne dajemo v obtok. V primeru, ko stranka nima sklenjene vzdr?evalne pogodbe z na?im servisom in izdelek z okvaro ni ve? v garanciji, lahko proti pla?ilu dobi ?eleno ali podobno napravo v najem. Cena najema je 10% novega izdelka za 5 delovnih dni.

Posebni pogoji veljajo za vse uporabnike opreme Honeywell z veljavnimi SMS pogodbami. Prednosti sklenitve SMS vzdr?evanja najdemo v tabeli kasko zavarovanja za vso opremo Honeywell Service Made Simple.LEOSS d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Tel. 01 530 90 26, E-po?ta: .  

Servis termalnih tiskalnikov, servis ?italnikov za ?rtno kodo, servis ro?nih ra?unalnikov, servis skenerjev, servis ?italcev, vzdr?evanje, popravilo termi?nih tiskalnikov, servis ?italcev, servis terminalov, originalni rezervni deli ...  na vrh 

  nazaj

    KAJ LAHKO NATISNEMO NA NALEPKO? Na nalepke lahko poleg tekstualnih polj in vseh standardnih ?rtnih kod dodajamo >>