translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo >>
Zno?je

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Zno?je
SLAB ODTIS NA NALEPKI? PROBLEM RE?IMO V LEOSS-u

SLAB ODTIS NA NALEPKI? ?e imate te?ave s slabim odtisom ?rtne kode na nalepki oz. drugih podatkov na deklaraciji, nas pokli?ite na (01) 530 90 22, (01) 530 90 24 ali (01) 530 90 28 in te?ave vam bomo pomagali odpraviti. Lahko nam tudi pi?ete na .

?e se te?ave pojavljajo na hladnej?ih lokacijah, so med mo?nimi razlogi nizke temperature. V tem primeru priporo?amo uporabo grelnika ob tiskalni glavi.


Tiskanje etiket pri temperaturah, ki se gibljejo okoli ledi??a

V industrijskem okolju se pri izpisovanju etiket pogosto soo?amo z zahtevnimi vplivi okolja kot so temperaturne razlike, voda, prah in druga umazanija ... Da bi v tak?nih pogojih nemoteno tiskali etikete, moramo za izpisovanje anga?irati industrijske termi?ne tiskalnike Zebra (ve?). Ti so zaradi svojega robustnega ohi?ja, kakovostne izdelave in trpe?ne tiskalne glave sposobni nemoteno delovati tudi v najzahtevnej?ih pogojih. Z njimi lahko hitro izpisujemo zelo veliko ?tevilo etiket v ritmu 24/7.


Izpisovanje nalepk na odprtem

Zebra je za aplikacije v okolju z nizkimi temperaturami (v?asih celo pod ni?lo  ali znotraj intervala med 0?C +5?C), pripravila re?itev ? industrijski tiskalnik z vgrajenim grelcem. Grelec je opcijski dodatek, ki ga je mogo?e namestiti k termalni glavi dveh tiskalnikov:  Zebra 110XiIIIPlus (ve?) in Zebra 105SL (ve?). Z vgrajenim grelcem nemoteno tiskamo etikete tudi pri temperaturi -0?C (npr. ozna?evanje v hladilnicah, izpisovanje etiket neposredno na prostem ob dobavi blaga, ozna?evanje ob nakladalni rampi ali v odprtem skladi??u, distribuciji paketov in po?iljk, hladnem skladi??u ipd. V mrazu je tiskanje etiket zaradi termalnega prenosa preko folije pogosto moteno, saj se odtis pri temperaturah ni?jih od +5?C pogosto ne pozna dovolj na etiketi. Rezultat so neberljivi podatki (deklaracija, logisti?na nalepka) vklju?no z obledelo ?rtno kodo, ki predstavljajo veliko motnjo v oskrbovalni mre?i. Za kakovosten izpis nalepk pri nizkih temperaturah potrebujemo grelec, ki ne zagotavlja zgolj kakovostnega izpisa, ampak podalj?uje tudi ?ivljenjsko dobo termalne glave.


Zebra 105SL

Sistem izlo?a potrebo po nenehnem nastavljanju temperature odtisa. Vklopljeni tiskalnik sam konstantno preverja temperaturo (firmware) in sam poskrbi za ogrevanje termalne glave, kadar temepratura pade pod +5?C. Na LCD prikazovalniku se izpi?e napis ?Warning Head Warming?. Proces traja pribli?no tri minute in pol odvisno od temperature okolja. Ko je termalna glava dovolj ogreta, napis izgine in tiskalnik je pripravljen na delo.

Zebrin grelec termalne glave tiskalnika zagotavlja nemoten izpis kakovostnih etiket tudi pri temperaturah okrog ledi??a. Uporaba grelca ne izklju?uje mo?nosti uporabe drugih dodatkov za navedena industrijska termi?na tiskalnika.

RE?ITEV ZA TISKANJE NALEPK PRI NIZKIH TEMPERATURAH


Zebra 110XiIIIPlus

Najpogostej?a vpra?anja v zvezi s ?rtno kodo ?rtna koda FAQ
 • Temperatura tiska nalepk
 • Kaj vse lahko natisnemo na nalepko
 • Kdaj in kje uporabiti nalepke s ?rtno kodo
 • Kak?ne so priporo?ene dnevne koli?ine izpisanih nalepk za tiskalnike Zebra
 • Tisk nalepk s folijo ali brez? DT VS. TT (DT VS TT)

  Sorodne teme:
 • ozna?evanje s ?rtno kodo v ekstremnem mrazu (ve? v PDF obliki) in v re?itvi uporabljene sinteti?ne nalepke za ozna?evanje pri ekstremno nizkih temperaturah (do -196?C) (ve? v PDF dokumentu)
 • najrobustnej?i mobilni tiskalnik Zebra RW420 (ve?) za delo v mrazu (neodvisno testiranje delovanja v te?kih pogojih (tukaj v PDF obliki)
 • sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost (ve?)
 • dodatki za tiskalnike (previjalne enote, aplikatorji, nosilci, odlepljevalniki, no?i, printserver itd. ) ve?
 • podalj?anje ?ivljenjske dobe tiskalnika (ve?)
 • sinteti?ne nalepke (ve?)
 • industrijski tiskalniki (ve?)  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video predstavitev opreme za ?rtno kodo:
 • Ro?ni ra?unalniki in terminali (tukaj)
 • Sistemske re?itve (tukaj)
 • ?italniki ?rtne kode (tukaj)
 • Tiskalniki kartic (tukaj)
 • servis opreme za ?rtno kodo (tukaj)

  LEOSS - hitre povezave:
 • najbolj prodajani izdelki - kratek dobavni rok ali na zalogi
 • reference - seznam strank  
 • ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID (po tematikah)
 • znanje v sklopu Strokovnjak svetuje
 • na?a kratka predstavitev z vsemi povezavami v HTML ali v PDF obliki
 • naro?ilo na brezpla?ni E-mese?nik iT GIBaNJe, katerega dosedanje izdaje so na voljo tukaj
 • ?rtna koda: vrste (simbologije)
 • predstavitve in opisi nalepk sinteti?ne nalepke tukaj, papirne nalepke pa tu
 • komisijska prodaja rabljene opreme za ?rtno kodo (ve? na to temo)


  
  na vrh 

  nazaj

 •     POENOSTAVIMO NASTAVITVE TISKALNIKA NALEPK ZEBRA - za la?je nastavljanje Zebrinih tiskalnikov nalepk [FOTO >>