translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
rješenja . dodaci

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


NARU?IVANJE NA TERENU
NARU?IVANJE NA TERENU

Pribli?iti se kupcu i biti prvi jedan je od faktora uspjeha na dinami?nom tr?i?tu. LEOSS sustav za naru?ivanje na terenu omogu?uje vam stalni kontakt s kupcima te pra?enje i ispunjavanju njihovih potreba. Pouzdani prijenosni terminali s provjerenom LEOSS programskom podr?kom pravo su rje?enje za Vas.

NARU?IVANJE NA TERENU

Sustav za naru?ivanje na terenu uklju?uje kontakt prodava?a s kupcima. Tokom obilaska kupac odabire i naru?uje artikle prema vlastitim potrebama (npr. prometu, stanju zaliha, o?ekivanim potrebama i sl.). Po povratku s terena podaci o narud?bama se u elektroni?kom obliku prenose u mati?ni informacijski sustav Va?e tvrtke, prema kojem se roba priprema i dostavlja.Neke od mogu?nosti LEOSS sustava naru?ivanja na terenu:
 • prijenos podataka o artiklima i kupcima na ru?ni treminal
 • a?uriranje novog stanja centralnog skladi?ta i prijenos na terminal (GSM, GPRS prijenosi)
 • zaprimanje narud?be od kupca na terenu
 • isporuka elektroni?ke narud?be u Va? informati?ki sustav (GSM, GPRS prijenosom) bez nepotrebnog dolaska komercijalista u centralu

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA


  Prijenos podataka GSM-om? Nema problema uz LEOSS-ovo rije?enje za naru?ivanje na terenu!

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


 • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>