translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
KAKO SKRATITI VRIJEME INVENTURE?

Dugogodi?nje iskustvo i dodatni zahtjevi korisnika doveli su do novog, nadogra?enog barkod rje?enja za to?an i brz popis osnovnih sredstava. Upravo to je razlog za specijalnu web stranicu (kliknite ovdje). U ponudi su tri paketa: "STANDARD", "NAPREDNO" i "PO MJERI".

   
Programsko rje?enje na PC-ju


Programsko rje?enje na terminalu

   
Nova mikro web stranica kliknite ovdje

Za korisnika, ovaj je sustav jednostavan i prakti?an, baziran na jednostavnom skeniranju. Prezentacija je besplatna, slobodno zatra?ite slobodan termin sukladno Va?im obavezama mailom ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

Dodatne informacije kliknite ovdje.

INVENTURA OSNOVNIH SREDSTAVA TO?NO, BRZO I JEDNOSTAVNO
Upotreba mobilnog terminala skrati vrijeme popisa osnovnih sredstava.

MOGU?NOSTI
OLAK?A INVENTURU I PRU?A TO?NOST
Uklju?uje sve, ?to treba za brzu i to?nu inventuru (ru?ni terminal, program i naljepnice)
KRATKO VRIJEME INVENTURE
Brzo i u?inkovito popisivanje OS s minimalnim brojem klikova.?
RAD S VI?E TERMINALA ODJEDNOM
?Podaci sa svih terminala najprije se obrade u okviru rje?enja InvOS, zatim se prenesu u knjigovodstveni program.
?PREGLED STANJA INVENTURE
???Sistem omogu?ava pregled trenutnog stanja inventure i istovremene preglede.?
?ANALIZA PROMJENA
Brza i pregledna analiza promjena (popisanost, otpis, o?te?ena naljepnica, promjena lokacije OS, zadu?enici).
FILTER
Napredno i brzo filtriranje podataka na osobnom ra?unalu.?
IZRADA IZVJE?TAJA
?Pregledavanje promjena i / ili izrada izve?taja.?
TISKANJE
Sistem omogu?ava pripremu razli?itih ispisa na ekranu i printanje tih ispisa.?
RAZMJENA PODATAKA
Prilago?avanje podataka iz knjigovodstvenih programa i prijenos tih podataka na ru?ne terminale. Uvoz podataka u obliku txt, csv, dat. Izvoz podataka u obliku pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt i grafi?ke datoteke.? DODATNI PODACI ZA ?IFRANTE
Mogu?nost upotrebe pet dodatnih polja za: lokacije, kategorije i OS. Primjeri dodatnih polja: datum nabave OS, serijski broj, konto, knji?na vrijednost, vlastni?tvo, zadu?enici).
DJELOMI?NE INVENTURE
?Vo?enje djelomi?nih inventura.
SIGURNOSNE KOPIJE
Spremanje podataka trenutne inventure kao i podataka prethodnih inventura, izrada sigurnosnih kopija.

Paketi rje?enja InvOS:

STANDARD - Za skori po?etak!?
 • ?popis OS za organizacije s manje od 10.000 OS
 • pregled svih OS
 • odabir lokacije
 • uvoz trenutnog stanja iz knjigovodstvenoga programa
 • premje?tanje OS me?u lokacijama
 • vo?enje sitnog inventara
 • rad s lokacijama u vi?e nivoa
 • upotreba dodatnih podataka za ?ifrante
 • premje?tanje OS me?u grupama
 • unos dodatnih podataka o OS (o?te?ena naljepnica, OS za otpis, napomene)
 • mogu?nost uvoza dodatnih podataka za OS

  NAPREDNO - Elegantno rje?enje za Va?e poslovanje.*
 • popis OS za organizacije sa vi?e od 10.000 OS
 • printanje default naljepnica
 • direktno iz programske opreme InvOS
 • vo?enje inventure vi?e tvrtki istovremeno
  * uklju?uje standardnu verziju

  PO MJERI - Potpuno prilago?eno rje?enje.*?
 • m?ogu?nost razvoja programske opreme za popis OS po narud?bi
 • RFID popis OS
  ???* uklju?uje standardnu ili naprednu verziju
  Koje su najpogodnije etikete za OS?
  Koje su najpogodnije naljepnice za OS?
  Koje su najbolje etikete za OS?


  
  na vrh 

  nazaj

 •     NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>