translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
PRVA LJEKARNA S ELEKTRONSKIM PRIKAZIVANJEM CIJENANedavno je na Linhartovoj ulici u Ljubljani u Sloveniji svoja vrata otvorila preure?ena ljekarna So?a. U okviru preure?enja odlu?ili su se za elegantno rije?enje prikazivanja cijena, koje omogu?ava sustav Pricer. Cijene na policama ljekarne prikazane su na elektronskom zaslonu koji donosi brojni niz pogodnosti, a neke od najva?nijih su:

 • centralizirani prikaz cijena
 • automatsko mijenjanje cijene
 • mogu?nost vi?ekratnih dnevnih promijena cijena (razli?ite akcije, "happy hours"...)
 • bez utro?ka vremena za tiskanje novih cijena
 • ukidanje potrebe mijenjanja poli?nih etiketa / cijena
 • mogu?nost to?nog odre?ivanja vremena promjene cijena
 • mogu?nost dodatnog prikaza za akcije ili sni?enja (trepere?a oznaka PROMO)
 • jednostavno postavljanje cijena
 • sustav "Pricer" dokazano pove?ava promet i podi?e imid? Va?e tvrtke
 • sve cijene i akcije su u svakom trenutku to?ne

     

  Kako osigurati elegantan prikaz cijena s mogu?nosti brzog i to?nog mijenjanja istih? Pogledajte demo rada, podrobniji opis i bro?uru na poveznici:
 • pritisnite tipku "play" za prikaz rada sustava
 • Pricer u ljekarnama - primjer dobrih praksa
 • video prikaz mijenjanja cijena <-- kliknite ovdje
 • opis rije?enja <-- na ovoj poveznici
 • provjerite reference (u PDF formatu): ljekarne, trgovine tehni?kom i prehrambenom robom, benzinske postaje, trgovine odje?om i obu?om te drugim proizvodima.

  Sustave Pricerovih elektroni?kih cijenika uspje?no koristi vi?e od 200 trgovina u 40 zemalja s vi?e od 6000 instalacija.

     

  Ako Vas zanima kako sustav djeluje, pozivamo Vas da (posjetite na? slovenski ured) LEOSS d.o.o., na adresi Dunajska cesta 106 u Ljubljani, nasuprot Mercatorove poslovne zgrade.

  Sustav prikazivanja cijena nije namjenjen samo za ljekarne. Elektronsko prikazivanje cijena je klju? za pove?avanje prodaje, pobolj?avanje imid?a Va?e tvrtke, uklanjanje pogre?aka povezanih s neto?no ozna?enim artiklima i lak?e uvo?enje "happy houra" te pove?avanja zadovoljstva Va?ih klijenata.

  Za predstavljanje proizvoda ili informacije ?aljite nama mail ili nazovite na broj (01) 2015 500 odnosno 091 2015 500. Za sve produkte i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo kompletnu podr?ku i pomo? kao i odr?avanje u vlastitom servisu. Kontakt osoba je Kre?imir Krmek, direktor, LEOSS ADRIA-KOD d.o.o., Zagreb.  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>