translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
FOLIJE U BOJI ZA PRINTERE KARTICA ZEBRA, NISCA, DNP, EVOLIS I FARGO


PRI097 - folija u boji Zebra za tisak 200 kartica na printerima serije Zebra P330i i P430i. Folija je 5-djelna za tisak u boji (?uta, modrozelena, ljubi?asta, crna, za?titni sloj). .

PRI098 ? Zebra YMCKOK folija u boji za tisak 170 kartica na printerima P420i/430i/520i. Folija je 6-djelna za tisak u boji (?uta, modrozelena, ljubi?asta, crna, za?titni sloj). .

PRI118 - folija u boji Zebra za tisak 200 kartica na printerima Zebra P100i/110i/120i. Folija je 5-djelna YMCKO (?uta, modrozelena, ljubi?asta, crna, za?titni sloj) u obliku kasete ?Load-N-Go?. .

PRI076 ? folija u boji Zebra YMCKO (5-djelna: ?uta, modrozelena, ljubi?asta, crna, za?titni sloj) za tisak 100 kartica na printerima Zebra P210i. .

PRI181 - Zebra YMCKO TrueColors ix folija u boji za tisak 200 kartica na tiska?ima Zebra ZXP 3. Folija je 5-djelna za tiskak u boji (?uta, modrozelena, ljubi?asta, crna, za?titni sloj) i u obliku kasete ?Load-N-Go?. .

Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve produkte i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo kompletnu podr?ku i pomo? kao i odr?avanje u vlastitom servisu.
  na vrh 

  nazaj

    PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>