translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
LEOSS ADRIA - KOD TEAM BUILDING - JEDRENJE 2012 KA?TELA SPLIT ?PINUT PALMI?ANA ??EDRO PELJE?AC LOVI?TE KOR?ULA MLJET LASTOVO MILNA BRA?

Prolog Villa ?ouavy, Baletna ?kola, jutranje plivanje prije regate
U potrazi za inspiracijom je Villa ?oulavy host je diu tima pomoraca LEOSS ve? dan prije polaska. Nakon nezaboravne posjete restorana Baletna ?kola za sva osjetila, mom?ad legne kratotrajnemu odmoru. Jutro pozdravi ih sa svje?inom i aromama lokalne flore i kuhinje te nezaboravnom plivanju u neo?ekivano toplom moru. Nakon toga taj dio tima brinuo se za nabavku sve potrebne robe za dugo putovanje kroz plavi Jadran.

Pogledajte video na tom linku.

Prva pozornica: Split Marina ?pinut - Palmi?ana
Na samom po?etku jedrenja kroz Splitska vrata i pored Instituta za oceanografiju i ribarni?tvo na Punta Jurani, do?ekali smo vjetar, koji ?lanu tima skinuo ?e?ir. Taj je potonio na dno mora. Swoosh. I pogodite koja marka je to :) Vadi jedra! Cruiser je pored nas. Jedrenje susjedne barke trebalo je biti malo neugodno, barem za dvije minute, tamo zbog cruisera doslovno je pala no?. Sve je pod kontrolom. U?itki na putu do Palmi?ana su uvijek zlatni, degustacija lokalnih hrane i lokalnih vina, kao ?to su "Plavac" i "Dinga?".

Milan Ku?an na ljetovanju u Palmi?ani
Biv?i predsjednik Slovenije, Milan Ku?an, koji nije smio sudjelovati na proslavi Dana neovisnosti, je radije krenuo na odmor s prijateljima u katamaranu. Manje od pola sata nakon na?eg dolaska u zimzelenu Palmi?anu na Paklene otoke, je potpuno uz na?e barke sa katamaranom vezan Ku?an. Prije ve?ere kupanje u uvali s druge strane Palmi?ane, gdje su u potpunosti obnovljene turisti?ke atrakcije: apartmani iznad kojih su smje?tenih je vi?e pauna, do restorana iznad pla?e. Kada smo zadnji put , toga jo? uop?te nije bilo, a sada ve? se gradi dalje. Nakon ve?ere utakmica nogometnog ?etvrtfinala s EP Ukrajina/Poljska.Druga faza: Palmi?ana putem ??edra i Pelje?ca (Lovi?te) do Kor?ule
Nakon odlaska Palmi?ana dva sata zaustavljanje za kupanje u ??edru, oto?i?ima neobi?ne oblike (pogled iz zraka podsje?a na amebo (protozoa, koja mo?e narasti do 20 mils ako je izraz ili ?rtnokodno. Pola milimetra) i skrivenih uvala. Prili?no veliki valovi i jaki vjetrovi prisilili nas da, mi samo plovili kroz gena plovila u tim uvjetima daje prijeko potrebnu stabilizaciju. Pra?enje surfera na valovima, kajtarjev i njihove budala?tine na valove je poseban do?ivljaj. Izme?u Kor?ule i Pelje?ca je oko Vignja prevozi jednako brzo kao ?to je bicikl vozimo nevidljivih autocestama. Straight nevjerojatna. Pro?etajte kroz uske uli?ice staroga grada i posjetiti rodno mjesto Marka Pola, ve?era na trgu ispred crkve i ?etvrtfinale nogometne utakmice s EP Ukrajine/Poljske.

Tre?a faza: Kor?ula i Mljet preko Lumbarde na Lastovo i fish piknik za anale
Doru?ak u uvali Lumbarda samo nekoliko nauti?kih milja od Kor?ule. Posjet brodom udaljen u Veselka i Neno, koji nam je donio doma?i pogodnosti - vrhunska vina "Plavac" i maslinovo ulje, koje danas ne mo?emo zaboraviti. Kor?ula posjetitelj toplo vam preporu?amo da posjetite ove dvije dobrosr?ne?ev i odmora na moru i lijepim apartmanima u neposrednoj blizini - Apartmani Veselka. Va?nost zemlje u gradu i posjetiti Nacionalni park Mljet. Nakon sat vremena hoda stigli smo na otoku Sv. Marija, gdje je dvorac stoji u sredini "velikom jezeru". Kako do?i do otoka, nismo pribjegli shipping, ali mnogo je potrebno hla?enje ba?en u vodu i plivao preko nekoliko desetaka metara, ?to je na oto?i?u odvojenom od obale. NP Mljet sadr?i nekoliko jezera, me?u kojima je najpoznatiji mali i veliki. Na mjestu gdje se prelijevaju puno u malo, most, koji sli?i verzija pomanj?anano most u Bohinj. Po povratku su nas ?eka i ?isti deverika dobre vremenske prognoze za Lastovo.

Romanti?no putovanje na Lastovo
Slu?benik koji je za to imati sa sobom zajedno u osamljenoj uvali Lastovo sudjelovanje drugih ?lanova posade pripremiti ve?eru za nezaboravan ?aru podlanice. Rijetki su trenuci da smo impresionirani u memoriji, ali ovogodi?nje izdanje "Lastovarska ro?tiljada" definitivno u analima nave?er. Tako ukusna deverika bi pripisuju ve?e majstori morskih plodova. Veliku ulogu u tome ima i Veselkino Nenovo i doma?e maslinovo ulje i vino kao iz Kor?ule, koji je tako?er dao nam je jutros. Zahvaljuju?i obilju planktona, more oko otoka Lastova jedno je od najbogatijih ribom na Jadranu.?etvrta faza: Lastovo - Bra? (Milna)
Zbog o?ekivanih srednje jakih vjetrova rano smo krenuli od Lastova, koje se rano umirila te zbog toga iskoristili povoljan vjetar maestral koji nas povukao na Bra?. Kaktusi rasti na Bra?u. Prona?li smo puni agave, koji su oko na cvijet, kao ?to je slu?aj svakih nekoliko godina.
No?u smo ?iriti u sredi?tu ribarskog mjesta na lije?enju, ?to je najvi?e zastupljena krem kola?a. Je jako obeshrabreni.

Peta faza: Milna - Spinut (Split)
Obvezno jutarnjeg kupanja i lagano veterc izri?ito nas je doveo do mati?ne marine, odakle je dio ekipe oti?ao ku?i, ali u o?ekivanju novih u?itaka jedrenja s posadom promijenila.
Do sljede?i put kada LEOSS i LEOSS Adria - Kod ?elimo dobar vjetar!

LEOSS TEAM BUILDING - JEDRENJE 2012 KA?TELA SPLIT ?PINUT PALMI?ANA ??EDRO PELJE?AC LOVI?TE KOR?ULA MLJET LASTOVO MILNA BRA?

Brza narud?ba


  na vrh 

  nazaj

    ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>