translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
MOBOS SKLADI?TE

 

Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje za skladi?te to ?e i biti tako.

                               

Paket MOBOS Skladi?te sastavljaju moduli:

 • Zaprimanje - zaprimanje robe (komadno, ?ar?a, serijski broj, rok uporabe),

 • Izdavanje - izdavanje roba,

 • Me?uskladi?ni prijenosi - prijenosi roba me?u skladi?tima,

 • Preskladi?tenje - premje?taji roba unutar istog skladi?ta (modul ?Lokacijski vo?eno skladi?te?),

 • Lokacijski vo?eno skladi?te - informacije o lokaciji robe, vo?enje po skladi?tu,

 • Optimizacija kretanja po skladi?tu - prijedlog optimalnih puteva i rasporeda roba u skladi?tu,

 • Proizvodnja - jednostavna proizvodnja s mogu?no??u dorada po po specifikaciji stranke,

 • Inventura - inventura robe u skladi?tu,

 • Sljedivost - skrb za pravovremno izdavanje robe iz skladi?ta (FIFO, FEFO),

 • Komision - izrada dokumenata po prijedlogu.

     

  Paket Skladi?te je dio cjelovitog sistema MOBOS. On je na volju u razli?itim paketima, koje lako me?usobno kombiniramo. Tako mo?emo istovremeno na istom terminalu raditi s vi?e paketa, npr. TERENSKA PRODAJA, PRIKUPLJANJE NARUD?BI i SKLADI?TE.

   

  MOBOS Skladi?te je rje?enje za sve, koji ?ele pospje?iti i pojednostaviti rad u skladi?tu te izbje?i gre?ke. Rje?enje MOBOS je povezivo s Va?im informacijskim sistemom. Upitajte na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Letak u PDF za lak?i tisak.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

   

  Povezivanje va?im informacijskim sustavom? Upotrebljen je SQL bazni sustav i podr?ani su svi suvremeni na?ini izmjene podataka (XML, Web service ... i TXT).


  
  na vrh 

  nazaj

 •     ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>