translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
JEDNOSTAVNO NAMATANJE ETIKETA PREMATA?IMA GODEX T10 I T20

 

Vanjske namata?e etiketa Godex T10 i T20 odlikuje kvalitetan mehani?ki sklop, brzina namatanja od 300 mm na sekundu i cjenovna dostupnost. Znatna prednost u usporedbi s konkurentskim premata?kim jedinicama skriva se u manjim dimenzijama navija?a: 303 x 180 x 349 mm (kompaktnost, mobilnost zbog dr?aka). Naljepnice mo?emo navijati na jezgre kolutova tri razli?ite dimenzije: 25 mm, 40 mm i 76 mm. Pri tome moramo znati, da je najve?i vanjski promjer koluta etiketa do 200 mm odnosno 152,4 mm (T20). Pri previjanju si poma?emo na vanjskoj kru?noj plo?i za ome?ivanje/usmeravanje etiketa po ?irini. ?irina koluta naljepnica mo?e biti do 120 mm (T10) ili do 178 mm (T20).  

Budu?i da je namijenjen jedinicama za navijanje velikih koli?ina naljepnica, naj?e??e se koristi u kombinaciji s termalnim industrijskim printerima, te u kombinaciji s malim pisa?ima (npr. stolnim) << Kliknite na ovaj link. Navija? je fleksibilan i mo?e se koristiti s pisa?ima drugih proizvo?a?a, a ne samo Zebrinim.

Tehni?ki podaci Godex T10

Tehni?ki podaci Godex T20

Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

     na vrh 

  nazaj

    TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>