translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
VE? JE PRODANO: TERMINAL MOTOROLA MC9090 ZA POLA CIJENE

Taj terminal ve? je prodan

 

Ako ste bili dovoljno brzi, ru?ni termninal Motorola MC9090G 1D LR 28 key color 64/128 WW BT mogli biste dobiti za samo 999 ?. Ergonomi?ki oblik, velik zaslon i robusnost omogu?avaju rad u svim radnim uvjetima. Taj terminal spada me?u najotpornije terminale svih vremena, jer otporan je na pra?inu i vlagu, padove, udarce, ekstremne temperature (IP 64 - vi?e ovdje).) LR verzija terminala zna?i mo?i o?itavati bar kode sa vili?ara ili u skladi?tu sa veoma visokim regalima. Wireless prijenos podataka (802.11a/b/g, Audio/Voice/Bluetooth).

Za?to samo 999 ?? Terminal trebao bi slu?iti kao nadomestljiva oprema na jednom od na?ih projekata ali nije bio nikada upotrebljen tako, da ga mo?ete smatrati kao novim. Vi?e o terminalu ovdje. Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  na vrh 

  nazaj

    MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>