translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
OZNA?AVANJE TEKSTILA I ODJE?E- RJE?ENJE ZA KEMIJSKE ?ISTIONE

 

Za neke kemijske ?istione smo pripremili rje?enja za ozna?avanje odje?e, koju njihovi klijenti donose na ?i??enje. Rje?enje se sastoji od pultnih ?ita?a za bar kodove, visoko kakovostnih termalnih pisa?a Zebra te u?ivih etiketa i traka za printanje u?ivnih etiketa.

Podaci na odje?i, uprkos kemijskom ?i??enju, ostaju dobro vidljivi i jasno ?itljivi te posve postojani. U nekim slu?ajevima smo tehnologijom bar kodova i ?ita?a za barkodove omogu?ili sljedivost u vezi sa njihovom bazom klijenata.Trebate pouzdanog partnera, ?ije su usluge na najvi?oj razini? Slobodno kontaktirajte nas i javite nam se putem na?e elektronske adrese ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.
   


  na vrh 

  nazaj

    MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>