translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
DOSTA VAM JE PROBLEMA SA ?ITANJEM BARKODOVA NA PROIZVODNOJ LINIJI? RJE?ENJE JE OPTICON NLV

Moduli za ugra?ivanje Opticon NLV

Opticonova serija ugra?enih ?ita?kih modula NLV uklju?uje kompaktne laserske ?ita?e s mogu?no??u stalnog priklju?ivanja. ?ita?ki moduli, koji su proizvedeni u Japanu i koje u svoja postrojenja ugra?uju i drugi proizvo?a?i (na primjer, Symbol odn. Motorola), namijenjeni su za ugradnju u OEM ure?aje  drugih proizvo?a?a, a ?esto se za njih odlu?uju i proizvodne tvrtke za dohvat podataka direktno iz proizvodnjih linija. Postoji nekoliko verzija, od kojih isti?emo tri:
 
 • osnovna verzija Opticon NLV-1001 sa RS232 su?eljem ili USB priklju?kom, koji omogu?uje  i emulaciju spoja preko tipkovnice ili serijskog priklju?ka (ovisno o modelu)

 • robusnija verzija Opticon NLV-2001 sa RS232 su?eljem ili USB priklju?kom uz mogu?nost emulacije spoja preko tipkovnice i IP67 za?titu

 • robusna varijanta za dohvat slike i ?itanje 1D i 2D bar kodova Opticon NLV-2101 sa USB priklju?kom uz mogu?nost emulacije spoja preko tipkovnice i IP67 za?titom

  Vi?e informacija o ?ita?ima NLV ovdje, a ostala ponuda dobavlja?a Opticon ovdje.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • zdravstvo

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Programska rje?enja po mjeri

  Podr?ka Opticon

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Opticon NLV u robusnoj varianti za prikupljanje 1D i 2D kodova


  
  na vrh 

  nazaj

 •     TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>