translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
SERVIS OPREME ZA BAR CODE I RFID

1. UVJETI SERVISIRANJA
2. PRIJAVA KVARA
3. GARANCIJA NAKON OBAVLJENOG SERVISA
4. KUPNJA REZERVNIH DJELOVA
5. GARANCIJA OP?ENITO
6. ODR?AVANJE OPREME

Ad 1. UVJETI SERVISIRANJA ZA PROIZVODE KUPLJENE KOD NAS
Odre?eni op?i uvjeti servisiranja (osim u slu?aju posebnog ugovora o odr?avanju) primjenjuju se na sve proizvode kupljene kod nas. Za proizvode koji su jo? uvijek pod jamstvom, zakonski rok za popravak je do 45 dana. Ako servis nije u stanju popraviti proizvod u tom roku, potrebna je zamjena proizvoda novim.
   
Za proizvode koji vi?e nisu u garanciji podlije?e interno pravilo, da se oni poku?avaju popraviti u roku od 5 dana. Ovaj popravak ovisi o prirodi kvara i zalihi rezervnih dijelova.

PROIZVODI KUPLJENI DRUGDJE
Tako?er uzimamo na servis i te proizvode, ali samo ako oni spadaju u na? prodajni program. Potrebno je predlo?iti narud?benicu i osnovne podatke klijenta.

ODR?AVANJE UGOVORA
Uvjeti servisiranja uz Ugovore o odr?avanju je odre?ena tim ugovorom s klijentom. Za detalje, kliknite ovdje.

Budite bez brige i me?u privilegiranima, opremu za barkod i RFID odr?avajte u servsu LEOSS. ili na telefon (01) 20 15 500 odnosno GSM 091 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge. Nakon preliminarnog razgovora dogovoriti ?emo termin. Adresa za slanje robe u servis: LEOSS Adria - Kod d.o.o., Ne?i?eva 2c, Slobo?tina, 10 0010 Novi Zagreb.

Ad 2. PRIJAVA KVARA: U SLU?AJU KVARA OBAVIJESTITE NAS ?TO JE PRIJE MOGU?E
   
Kupac mo?e pozvati gornje telefone u slu?aju kvara ili nam slati E-mail. Nakon preliminarnog razgovora dogovoriti ?emo termin.

U slu?aju manjeg kvara proizvoda, stranka mo?e dostaviti proizvod putem po?te. U slu?aju ve?ih kvarova obavljamo intervencije na terenu, ali samo ako je to prethodno dogovoreno.

Ad 3. GARANCIJA NAKON OBAVLJENOG SERVISA: GARANCIJA ZA POPRAVKE, KOJE SU PROVEDENE U NA?EM SERVISU JE 3 MJESECA.
 
Garancije za sve rezervne dijelove koji su ugra?eni u proizvode na na?em servisu, je 3 mjeseca, osim na termalne glave printera kad vrijedi garancija 6 mjeseci.

Ad 4. REZERVNI DIJELOVI SE MOGU NARU?ITI PUTEM TELEFONA ILI E-MAILA
       
Kupci mogu naru?iti rezervne dijelove na broj telefona (01) 2015 500, po E-mailu, s narud?benicom ili faksom (01) 2015 502. Javite nam koji su rezervni dijelovi u pitanju, proizvo?a? i koli?ina.

Kupovina rezervnih dijelova: ako postoji zaliha rezervnih dijelova, klijent ih mo?e dobiti odmah. Kada rezervni dijelovi nisu na lageru, potrebno je pri?ekati u prosjeku 14 dana, da ih dobavimo od proizvo?a?a.

EXPRES
Postoji i mogu?nost ekspresnog naru?ivanja, za koje je potrebna dodatna naknada. Svatko tko je ve? kupio rezervne dijelove od nas, zna da oni imaju svoj identifikacijski broj u obliku bar koda za prepoznavanje opreme.

Ad 5. GARANCIJA OP?ENITO VRIJEDI 1 GODINU
Garancija je obi?no 12 mjeseci za sve proizvode. Garanciju se mo?e produ?iti uz dodatnu doplatu, ali na temelju prethodnog ugovora s klijentom, koji se zaklju?i tijekom prodaje proizvoda.  U ovom slu?aju, mo?emo ponuditi vi?e godina garancije.
   

AD 6. ODR?AVANJE OPREME ? BUDITE ME?U PRIVILIGIRANIMA
Odr?avanje opreme odvija se temeljem prethodnog ugovora s klijentom i u skladu s druga?ijim od regularnih cijena sata usluge. Klijent koji ima ugovor s nama za odr?avanje opreme je priviligiran. On ima prioritet temeljem iznosa koje pla?a mjese?no po tom ugovoru. Klijent ima prednost nad drugim i tretiran je isti dan ili u roku od 48 sati od trenutka kad je proizvod isporu?en na popravak. Kad kvar nije rije?en u roku od 48 sati nakon dostave proizvoda na?em servisu, kupac dobiva zamjenski proizvod koji se mo?e koristiti jedan tjedan.

Bez ugovora o odr?avanju zamjenskih proizvoda op?enito ne posu?ujemo zamjenske. U slu?aju kad klijent ima sklopljen ugovor o odr?avanju sa servisom, a pokvareni proizvod vi?e nije u garanciji, uz pla?anje najma mo?e dobiti zamjenski proizvod ili sli?an ure?aj. Cijena najma za 5 radnih dana je 10% cijene novog proizvoda.Popravak termalnih pisa?a, servis bar kod ?ita?a, popravak ru?nih ra?unala, skeneri, ?ita?i, odr?avanje, popravak, termalni printeri, ?ita?i, servis terminala, originalni rezervni dijelovi ...


  na vrh 

  nazaj

    ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>