translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
KAKO DO BEZBRI?NOG SERVISA OPREME ZA BAR CODE I RFID

Kada kupujete barkod ?ita? ili terminal proizvo?a?a Honeywell mogu?e je zaklju?iti sveobuhvatnu uslugu osiguranja Honeywell SMS ( Service Made Simple), koja je vezana za serijski broj ure?aja. Tablicu prednosti koje nudi SMS za korisnike Honeywell opreme, provjerite u PDF formatu spremnom za ispis. Vi?e o usluzi na linku o bezbri?nom servisu opreme.Trebate pouzdanog partnera ?ije usluge dose?u najvi?u razinu? Molimo, ili nazovite (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.
 
   

 

   na vrh 

  nazaj

    TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>