translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
KAKO BR?E I JEFTINIJE POPISATI OSNOVNA SREDSTVA


Pojednostavite i ubrzajte popis osnovnih sredstava na vrijeme! Inventura obi?nom olovkom i papirom dugotrajna je i neto?na, te odvla?i djelatnike od njihovih temeljnih poslova. Popis se odvija sporo i prepun je pogre?aka. Da biste to izbjegli, preporu?ujemo da koristite ru?ni terminal, ?ime se znatno skrati vrijeme inventure i sprije?e pogre?ke. Inventura tako vi?e ne?e biti jedan od napornijih godi?njih poslova, nego postaje rutina.


Napravite popis brzo i to?no! Uz na?e rje?enje ?ete dobiti sve ?to Vam treba da biste obavili popis: ru?ni terminal, program i bar kod naljepnice. U na?em paketu za inventure OSNOVNIH SREDSTAVA nalazi se sva potrebna oprema:
 • barkod ?ita?e i printere (HW),
 • program za inventuru,
 • i program za kreiranje etiketa (SW),
 • te sav potro?ni materijal (etikete i ribone).

  Za isporu?ene programe i opremu dajemo postavljanje sustava, startnu edukaciju, postprodajnu podr?ku i konzultacije. Sustav isporu?ujemo po na?elu KLJU?-U-RUKE.

  Programski paket se povezuje s Va?im programom na PC preko jednostavnih tekst datoteka, koje mo?e lako pripremiti Va?a informati?ka podr?ka, za koje pru?amo upute i asistenciju.

  Sustav funkcionira na bazi skeniranja barkod etiketa koje se nalaze na svakom osnovnom sredstvu, a svaka prostorija na okviru vrata ima svoj barkod. U kona?nim rezultatima popisa dobije se:
 • lista opreme po lokacijama,
 • lista opreme koja nedostaje a ne nalazi se niti na drugim lokacijama,
 • vidi se oprema koja je prene?ena na drugu lokaciju od izvorne.
  Etikete koje se vremenom o?tete se posebno ozna?e i nanovo ispi?u.

  Za korisnika, ovaj je sustav jednostavan i prakti?an, baziran na jednostavnom skeniranju. Prezentacija je besplatna, slobodno zatra?ite slobodan termin sukladno Va?im obavezama mailom ili telefonom (01) 20 15 500.

  Vi?e informacija na http://www.leoss.eu/index.php?lng=hr&vie=prodSol&id=2010030114531345&var1=1

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>