translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
PROIZVODJA? SOFTWERA ZA IZRADU ETIKETA NICELABEL JE PROCIJENIO LEOSS KAO PARTNERA SA NAJSPOSOBNIJOM EKIPOMZbog dugogodi?njeg iskustva s primjenom i djelovanjem programskog paketa NiceLabel kao i visokog stupnja povjerenja, koji kod postoje?ih krajnjih kupaca u?iva LEOSS d.o.o., je potonjem proizvo?a? toga paketa, tvrtka EuroPlus d.o.o. odobrila najvi?i partnerski status NiceLabel Platinum Partner. Taj status je dodijeljen isklju?ivo partnerima sa najsposobnijom ekipom, najvi?im stupnjem kompetencije, znanja i iskustva. Zadnjih godina upravo je LEOSS v Sloveniji taj koji ima odgovaraju?e resurse, s kojim osigurava visoku potporu prije i nakon kupovine i to i vrlo velikim, kao i srednjim i malim poslovnim partnerima. Na jednoj strani najvi?i status partnerstva donosi velike koristi sopstveniku statusa (npr. u obliku dodatnog obrazovanja), dok na drugoj strani zna?i i upotpunjavanje o?ekivanja krajnjih korisnika pri najzahtjevnijim aplikacijama.

Tiskanje naljepnica po zahtjevu
Na zahtjev klijenta ?emo spremiti rje?enje koje mu odgovara, i koji u najve?oj mogu?oj mjeri odgovara zahtjevima njegove aplikacije. Rje?enje uklju?uje sve potrebno za oblikovanje etiketa, ispis i kontrolu nad svim procesima. Omogu?ava jednostavan unos podataka za tiskanje etiketa preko proizvoljnog unosnog zaslona pomo?u jednostavnog korisni?kog su?elja. To je pouzdano (kontroliran ispis etiketa), nezahtjevno (razumljivo korisni?ko su?elje) i upravo tako rje?enje za jednostavan rad, s kojim ?emo sprije?iti pogre?ke (tehnologija bar kode) i osigurati jednostavno tiskanje etiketa, i korisnicima bez ve?ih kompjuterskih vje?tina. Za vi?e informacija posjetite link na rje?enje Tiskanje naljepnica po zahtjevu.

NiceLabel i LEOSS d.o.o.
Kao Platinum Partner LEOSS d.o.o. ima dugogodi?nje iskustvo. Na?a baza tehnolo?kog znanja obuhvata ?ire podru?je ozna?avanja sa tehnologijom bar kode i RFID-a,kao i podru?je automatske identifikacije i mobilnog obuhva?anja podataka. Dokaz za to je vi?e od 2.300 zadovoljnih kupaca kao i mnogobrojni primjeri dobre prakse - pri?e o uspje?noj upotrebi bar kode i RFID-a. Postizanje najvi?eg statusa partnerstva zna?i imati najvi?e suradnika, koji su se specijalizirali za rad sa brojnim verzijama programskog paketa NiceLabel.

O EuroPlus d.o.o.
EuroPlus d.o.o. je najugledniji svjetski proizvo?a? softwera za naljepnice, koji je za svoj programski paket NiceLabel procijenio, da ga na tr?i?tu najbolje podupire LEOSS, koga vide kao partnera sa najsposobnijom ekipom.

Vi?e o tome, kako je programski paket za izradu naljepnica NiceLabel,po mi?ljenju nezavisnog istra?ivanja, ponovo najbolji na svijetu na toj povezanosti. NiceLabel preporu?ujemo kod primjene termalnih printera etiketa Zebra. Te mo?emo podijeliti na:
 • stolne
 • industrijske
 • mobilne
 • za pametne naljepnice (RFID) kao i
 • OEM/kiosk
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te


  
  na vrh 

  nazaj

 •     ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>