translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID

Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir video prezentacija. Taj je prikladno segmentiran i redovito ga dopunjavamo  sa novim povezivanjima.

Preporu?ujemo sljede?i pregled:

 • ?ita?i bar kode

 • ru?na ra?unala i terminali

 • sustavna rje?enja
     
 • printeri naljepnica i kartica
     
 • servis

  [Pregled videa zahtijeva odre?eni kapacitet va?e internetske povezanosti, ra?unala i programa za pregledanje kao i ActiveX kontrole itd., zbog toga  je  u nekim primjerima potrebno osigurati prikladnost prikaziva?a. Ovisno od va?e me?umre?ne povezanosti do po?etka videa mo?e prote?i i vi?e od minute .]  barkod dole i barkod gore te svugdje. Za ?kolstvo i turizam.  Barkod profesionalci, ?elim primati E-novosti, Ambulantna prodaja u?tedimo 163.000 kuna Opticon H19 2D terminal, terminal i mobilni printer, Banner Honeywell 6100
  IKN LEOSS logo
  IKN 6500 Dolphin
  VoyagerGS
  Dolphin 9550
  Honeywell Vuquest  
  Top 10
  Garantiramo nadstandardni nivo usluga Honeywell, Zebra, NiceLabel, Denso ...  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>