translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAJ LAHKO NATISNEMO NA NALEPKO? Na nalepke lahko poleg tekstualnih polj in vseh standardnih ?rtnih kod dodajamo >>
rešitve . mobilno ra?unalni?tvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE
MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE

Kako postati hitrej?i od konkurence, prilagodljivej?i, inovativnej?i ? preprosto bolj?i? Z na?o celovito re?itvijo za terensko pobiranje naro?il.Cilj re?itve MOBOS Zbiranje naro?il in pospe?evanje prodaje je izbolj?ati u?inkovitost dela va?e ekipe na terenu, optimizirati prodajne procese in pridobiti podatke nujne za planiranje prodaje in nabave. Vna?anje podatkov v informacijski sistem se prestavlja k stranki na mesto ustvarjanja dokumenta. V primerjavi z ro?nim procesom se dose?e pohitritev in zmanj?anje napak pri vna?anju podatkov (pretipkavanju) ter takoj?nje po?iljanje v sistem in naprej na pripravo za dobavo. To je prava formula za uspeh. Na voljo so trije paketi (STANDARD, NAPREDNO in PO MERI), katerih vsebino navajamo v nadaljevanju:STANDARD PAKET MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE vklju?uje:
 • izdelava naro?il in priporo?il
 • popis manjkajo?ega blaga ("Out Of Stock")
 • cenovna politika prilagojena informacijskemu sistemu
 • priprava in vodenje ?ifrantov za naro?anje
 • priprava rut potnikov
 • priprava in vodenje asortimanov kupcev
 • tiskanje dokumentov, ra?unov in potrdil
 • podpis na ro?nem ra?unalniku  NAPREDNO PAKET MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE vklju?uje standardno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • popis manjkajo?ega blaga ("Out Of Stock") z odstopanjem od priporo?ene cene (akcije)
 • vpogled v predhodna naro?ila na ro?nem ra?unalniku
 • preverjanje prisotnosti / zgodovina blaga na policah
 • uporaba obveznega asortimana
 • preverjanje stanja proste zaloge (off-line)

  PO MERI PAKET MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE vklju?uje standardno ali napredno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • on-line preverjanje kreditne sposobnosti stranke
 • on-line preverjanje zaloge
 • vpogled v prej?nje dobave v informacijskemu sistemu
 • menjava blaga (brez ?ar?)
 • dodatni moduli za optimizacijo poslovanja po va?i specifikaciji

  I??ete mo?nost hitre izdelave naro?il kar na terenu? Omogo?ite svoji ekipi prodajalcev, da se ?im bolj pribli?a kupcem z re?itvami MOBOS, ki so povezljive z va?im informacijskim sistemom. Povpra?ajte na ali po telefonu (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Primer dobre prakse: IT podpora terenski prodaji, zbiranju naro?il in s tem povezano pospe?evanje prodaje MOBOS

  Mo?ne pakete smo za la?ji tisk pripravili tudi v PDF obliki.
  Dodatne informacije na straneh MOBOS www.mleoss.com.  RE?ITEV ZA NARO?ANJE IN POSPE?EVANJE PRODAJE ? ZMO?NOSTI:
 • IZDELAVA NARO?IL - Izdelava naro?il je povsem preprosta, saj uporabnik izbere stranko ter zatem doda pozicije na dokument. Sistem omogo?a tudi dokumente, ki so izvedenke naro?ila (gratis blago, naro?ilo soglasja, nalogov)
 • IZDELAVA PRIPORO?IL - Izdelovanje priporo?il pospe?uje in pove?uje prodajo. Priporo?ila izbolj?ajo u?inkovitost terenske ekipe in optimizira prodajne procese
 • POPIS MANJKAJO?EGA BLAGA - Sistem omogo?a izvajanje manjkajo?ega blaga na policah
 • PREVERJANJE PRISOTNOSTI BLAGA NA POLICAH - Nadzor nad zalogo blaga na policah in uresni?evanjem pogodbenih obveznostmi
 • BLAGAJNI?KI PREJEMEK - Izdelava blagajni?kega prejemka, ki potrjuje prejem gotovine za pla?ilo
 • CENOVNA POLITIKA - Sistem omogo?a upo?tevanje va?ih cenikov in politike poslovanja
 • PRIPRAVA IN VODENJE ?IFRANTOV ZA NARO?ANJE - Urejanje ?ifrantov za naro?anje
 • RUTE - Priprava in urejanje rut za potnike
 • PRIPRAVA IN VODENJE ASORTIMANOV KUPCEV - Urejanje asortimanov kupcev
 • TISKANJE DOKUMENTOV - Sistem omogo?a tiskanje dokumentov na matri?nih tiskalnikih (format A4) ali mobilnih tiskalnikih (do ?irine 100 mm)
 • PODPIS - Podpisovanje dokumentov na ro?nih ra?unalnikih kot potrdilo za prevzem

  MOBOS ZBIRANJE NARO?IL IN POSPE?EVANJE PRODAJE je del celotnega sistema MOBOS. Ta je na voljo v razli?nih paketih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Tako lahko isto?asno na istem terminalu deluje ve? re?itev, npr. TERENSKA PRODAJA, ZBIRANJE NARO?IL in SKLADI??E.

  Povezavanje z va?im informacijskim sistemom? Uporabljamo SQL bazni sistem in podpiramo vse sodobne na?ine izmenjave podatkov (XML, Web service ... vklju?no s TXT izmenjavo).  Prednosti:
 • pospe?ite zbiranje naro?il na terenu,
 • izdelajte naro?ila kar pri kupcih, kajti naro?ilo, izdelano pri stranki, vam prihrani ?as za naslednjo stranko,
 • preverite prisotnost va?ega blaga na policah va?ih strank.

  Omogo?a:
 • hitro izdelavo naro?il pri stranki in ne ?ele v pisarni,
 • zbiranje naro?il kar pri strankah,
 • va?i terenski ekipi, da se ?im bolj pribli?a kupcem,
 • preverjanje prisotnosti va?ega blaga na policah.

 • 
  na vrh 

  nazaj


      ?RTNA KODA PRAZNUJE 60 LET. 20.10.2009 praznuje ?rtna koda okrogli jubilej, svoj 60. rojstni dan. Na ta dan leta >>