translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Tecton i Tecton Cold Storage
Honeywell Tecton i Tecton Cold Storage

Ovo su vrlo robusni ru?ni terminali za ?itanje podataka u svim okolinama (unutarnja i vanjska skladi?ta, proizvodnja) i vremenskim prilikama, koji pokazuju stupanj za?tite koji zadovoljavaju standard IP65. Za hladnja?e, gdje se svakodnevni rad odvija na temperaturama od -20?C, pri -25?C ili ?ak pri -30?C, preporu?amo najnoviju ina?icu terminala Honeywell Tecton i Tecton Cold Storage, u koje je ugra?en grija? na ekranu osjetljivom na dodir (dijagonale 3,5?) i na ugra?eno staklo skenera. Terminali djeluju na platformi MS Windows CE 6.0, ili Windows Mobile 6.5 te posjeduju SDRAM/Flash memoriju od 256MB, utor za SD kartice (do 4 GB) te be?i?nom vezom to jest Bluetoothom i WLAN 802.11a/b/g, ali i ?i?nom vezom (serijski RS-232 i USB). Izbor tipkovnica je sljede?i: ANSI tipkovnica sa 55 tipaka ili numeri?ka sa 32 tipke. Tipke su velike i prikladne za rad u rukavicama. Ne?to o ugra?enom ?ita?u: domet ?itanja je velik (Long Range Laser Lorax), ?ita 1D i 2D kod. Otporan je na udarce i padove sa visine od 1,8 m na beton. Mogu?a je monta?a na vili?are. Terminal je raspolo?iv s ru?kom ili bez.Tehni?ki podaci za standardni terminal Tecton

Tehni?ni podaci za terminal za hladnja?e Tecton Cold Storage

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • MOBOS Skladi?te
 • MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje
 • MOBOS Terenska prodaja
 • Jednostavno rje?enje za skladi?te - Regal
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Regal

  Podr?ka produktima Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Honeywell Tecton Cold Storage za izvanredan rad ?ak u ektremnom mrazu (od -30?C do +50?C) • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>