translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
proizvodi . identifikacija . ?ita?i barkoda . industrijski ?ita?i

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Industrijski ?ita?i
Microscan QX-830

Slovo Q u imenu industrijskog laserskog ?ita?a Microscan QX-830 zna?i visok stupanj fleksibilnosti pri integraciji, dok slovo X omogu?uje brzu komunikaciju i izuzetno pouzdano ?itanje bar kodova, ?ak i kad su mehani?ki o?te?eni, slabo otisnuti, izblijedjeli ili djelomi?no uni?teni, kao ?to je prikazano na slici ispod.


Pro?itajte o?te?eni bar kod

Ako ostajemo pri brzom ?itanju bar kodova, zna?i izme?u 300 i 1400 preleta u sekundi, pri ?emu je odgovaraju?e ?itanje bar kodova uspje?no, vidimo zeleno svjetlo. Zvu?i li brzo? Pogledajmo ?itanje podataka. QX platforma osigurava br?u i jednostavniju povezanost u proizvodne linije: Ethernet TCP/IP, EtherNet, vi?e serijskih RS-232 porta, RS422/485 i inovativni sustav Microscan Quick Connect za brzo povezivanje putem priklju?ka (M12 Ultra-Lock ?), s kojim se povezivanje vr?i po na?elu "Plug & Play". Pri tome od velike nam je pomo?i tipka EZ button, koja nam omogu?uje optimizaciju postavke ?ita?a. Kao ?itata? QX-830 je malen, mogu?e ga je montiratiti na uskom prostoru u proizvodnji, gdje je nu?no pridr?avanje visokog stupnja otpornosti ?itata?a (IP65).


Prije integracije ?ita?a Microscan QX-830 i poslje

Tehni?ki podaci

Video prezentacija

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • transport
 • logistika
 • zdravstvo
 • proizvodnja

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  QX skenira


 • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>