translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Sinteti?ke naljepnice
Sinteti?ke naljepnice

U nastojanju da klijentima pru?imo najkvalitetniji repromaterijalterijal (naljepnice, etikete, ribone - folije) s relevantnim specifikacijama prema zahtjevima aplikacija, LEOSS Adria-Kod detaljno a?urira znanje pojedinih naljepnica i etiketa. Na ovaj na?in ?emo poku?ati dodatno pomo?i u izboru najprikladnije kombinacije repromaterijala u vezi sa Zebra pisa?ima. Pomo?i ?emo Vam da se pribli?imo savr?enstvu kad se radi o ozna?avanju, u skladu sa standardima, koje puno olak?ava identificiranje ozna?enog.

Zna?ajke repromaterijala koje osigurava LEOSS Adria-Kod su:
 • standardiziranost (u skladu s europskim pravilima i propisima razli?itih industrija i sektora),
 • osigurana stalna kvaliteta,
 • provjereni rad u povezanosti sa Zebra pisa?ima.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Za naljepnice, etikete, ribone i ostali repromaterijal molimo nazovite nas na (01) 2015 500 ili 091 2015 500 odnosno nam


  Za najve?u otpornost papirne naljepnice nisu dovoljne, zato preporu?ujemo sinteti?ke naljepnice • 
  na vrh 

  nazaj


      NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>