translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
dobavljači

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


12

supplier
0
hello
SOCKET MOBILE
http://www.socketmobile.com/

S dodacima za povezivanje ameri?kog proizvo?a?a Socket Mobile ?irimo mogu?nosti uporabe ru?nih ra?unala i dlanovnika. Dodaci omogu?uju korisnicima da se u bilo koje vrijeme i bilo odakle pove?u s ?eljenom ra?unalnom mre?om. Podupiru brzo i to?no prikupljanje podataka, maleni su, lagani i s niskom potro?njom energije. Socket se rukovodi na?elom: kombiniramo maleno i u?inkovito.

Katalog

Podr?ka


Vezani proizvodi
 
Osnovni program
Socket Cordless Hand Scanner Series 7 Be?i?ni ru?ni ?ita? Socket CHS 7 se sa va?om mobilnom napravom (iPad, iPhone, iPod, Tablet PC, GSM telefon, terminal, Android) pove?e uz pomo? Bluetooth tehnologije >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket CF Mag Stripe Reader Card 4E Izmjenite svoj PDA ili prijenosno ra?unalo u mobilni POS terminal! CF karticu Socket CF Mag Stripe Reader Card 4E u CF stavite u utor za PDA ili prijenosno ra?unalo i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket CF RFID Reader Card 6E Za beskontaktne elektroni?ke identifikacije i programiranja ?esto kori?tenih podataka RFID taga (naljepnice, etikete, razglednice) karakteristi?no je podru?je frekvencije 13.56 >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Secure Digital Hand Scanner Series 3 Uz upotrebu Socket Secure Digital Hand Scanner Seres 3 i PDA omogu?ujemo si da za nisku cijenu, jednostavno i brzo iskoristitimo tehnologiju bar kodova. ?ita? u >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket CF RFID Reader Scan Card 6 Series Proizvod ujedinjuje ?ita? koji prepozna sve naj?e??e oblike bar kodova sa ?ita?em za beskontaktnu elektronsku identifikaciju i programiranje ?esto kori?tenih podataka >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket CF Scan Card 5 Series CF Scan Card stavite u CF utor za PDA, tako da u kompletu postanu ru?no ra?unalo - terminal, koji bez problema snima i obra?uje podatke. Prednost je u tome ?to je dodatak >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Go Wi-Fi! P322 Sve ?to treba za povezivanje u be?i?nu mre?u (WLAN 802.11 a/b/g) je Socketova najmanija SDIO kartica i Windows Mobile/CE PDA. Socketove P322 SDIO kartice su:
 • male (te?ine 6 g, >>

  Više o proizvodu


 • 
  na vrh 

  nazaj

  Socket Serial I/O PC Card Serijska ulaz/izlaz PC kartica omogu?uje vezu (s brzinama do 921 Kbps) va?eg ru?nog ra?unala ili prijenosnih ra?unala preko RS-232 COM porta s kompatibilnim ure?ajima kao ?to >>

  Više o proizvodu


  
  na vrh 

  nazaj

  Socket Cordless Serial Adapter Izbjegavajte nepotrebno duga?ak kabel. Be?i?ni serijski adapter omogu?uje spajanje dva ure?aja, koja bi se ina?e povezivali isklju?ivo kabelom. Tako je komunikacija neometana >>

  Više o proizvodu


  
  na vrh 

  nazaj

  Socket Serial I/O CF Card Serijska ulaz / izlaz CF kartica omogu?uje povezivanje (s brzinama do 921 Kbps) va?eg ru?nog ra?unala ili prijenosnih ra?unala preko RS-232 COM porta s kompatibilnim ure?ajima kao ?to >>

  Više o proizvodu


  
  na vrh 

  nazaj

  Socket Dual Serial I/O PC Card Za sve korisnike ru?nih ra?unala, PDA i prijenosnih ra?unala, koji zahtijevaju dva RS-232 porta, tu je PC dvostruka I/O serijska kartica pravo rje?enje. Kartica omogu?uje >>

  Više o proizvodu


  
  na vrh 

  nazaj

  Socket Quad Serial I/O PC Card ?etverostruka serijska I/O PC kartica je pogodna za sve korisnike ru?nih ra?unala i prijenosnih ra?unala koji zahtijevaju ve?i broj RS-232 ulaza. Kartica omogu?uje simultani >>

  Više o proizvodu


  
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>