translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>
dobavljači

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


58

supplier
0
hello
ZEBRA
http://www.zebra.com/

Zebra Technologies Corporation prete?a je u ozna?avanju bar kodom, 2D kodom i RFID, te omogu?uje inovativna i pouzdana rje?enja za etiketiranje i tiskanje razli?itim tvrtkama u preko 100 zemalja. Na njih se oslanja vi?e od 90 % tvrtki s Fortunove liste 500 najuspje?nijih, koje trebaju opremu za ozna?avanje. Glavni razlog 35 godina poslovanja tvrtke su inovativna rje?enja te proizvodi. Otporni, robusni i pouzdani.

Mi imamo najvi?i partnerski status Zebra PremierPartner u Sloveniji

Tvrtke koje se oslanjaju na Zebru, u usporedbi sa svojim konkurentima dobivaju na efikasnosti, produktivnosti, kvaliteti, sigurnosti, ni?im tro?kovima i boljoj podr?ci kupcima, te im Zebra poma?e u svim situacijama u okviru programa PartnersFirst?. Ona tako?er poma?e u integriranju tehnologija bar koda i RFID u poslovanje i aktivnosti svojih klijenata.

Svi stolni pisa?i etiketa Zebra odgovaraju zahtjevima "Energy Star" programa

Zebra Corporation je u svijetu ve? prodala vi?e od pet milijuna pisa?a, koja uklju?uje printere usmjerene na mobilne aplikacije, kao i one za ispis kartica te za pametne oznake (RFID). Pored tiska?a kao jednne od tra?enih roba, tu je i oprema za njihov dizajn i tisak ZebraDesigner, te repromaterijal, uz odli?nu korisni?ku podr?ku (ZebraCare).

Zebrina ponuda uklju?uje profesionalne pisa?e, naljepnice i ID kartice, dodatke za pisa?e i pribora te iznimno kvalitetan repromaterijal. Neki pisa?i dopu?taju i enkodiranje RFID, ali i izmjenu bar kodova, teksta, grafike, fotografije itd. tako?er u podru?jima kao ?to su minijaturni integrirani sklopovi.

Obzirom na broj grafi?kih tehnika i ?iroku paletu svih vrsta i veli?ina Zebrinih pisa?a za o?ekivati je da je mogu?e prona?i pravo rje?enje za optimizaciju u svakoj fazi poslovanja. Kada su u pitanju rje?enja za tisak, Zebra je daleko prije od svih.

Katalog

Podr?ka


Vezani proizvodi
 
Osnovni program
*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra GC420t Nova serija stolnih printera GC je po izgledu sasvim sli?na seriji TLP, a zauzima manju povr?inu. Njena unutra?njost razotkriva pobolj?ano djelovanje >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Kada trebate profesionalno dizajnirane kartice u boji s jasnim, o?trim ispisom, bar kodom, RFID i fotografijom, najbolji su izbor tiskane na Zebra pisa?ima, na Zebrinom repromaterijalu, uz programsku opremu >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra KPS Zebra KPS je u lijepo oblikovanom ku?i?tu zatvoren pisa?i mehanizam za automatski ispis raznih dokumenata do ?irine od 58, 60, 80 ili 82,5 mm, s brzinom do 150 mm/s. KPS odlikuje prilagodljivost >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Sinteti?ke naljepnice U nastojanju da klijentima pru?imo najkvalitetniji repromaterijalterijal (naljepnice, etikete, ribone - folije) s relevantnim specifikacijama prema zahtjevima aplikacija, LEOSS Adria-Kod >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Dodaci za pisa?e U LEOSS-u raspola?emo sa razli?itim dodacima i originalnim dijelovima za sve Zebra pisa?e te omogu?ujemo popravak u najkra?em mogu?em roku. U potpunosti nudimo podr?ku i pomo? u >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra QLn 220 Za terenske operacije i kontinuirano ozna?avanje u skladi?tu i trgovini te gdje god nam je potreban kvalitetan otisak naljepnica, preporu?ujemo QLn 220, jer to je najmanji i najlak?i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi smole Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni sa vi?e slojeva >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Papirne naljepnice U nastojanju da klijentima pru?imo najkvalitetniji repromaterijalterijal (naljepnice, etikete, ribone - folije) s relevantnim specifikacijama prema zahtjevima aplikacija, LEOSS Adria-Kod >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra ZT410 Zebra ZT410 se temelji na Zebra ZM400 izdr?ljivim printerima etiketa te je dizajniran za dugogodi?nje djelovanje u mnogim industrijama, kao ?to >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra QLn 320 Mobilni printer Zebra QLn 320, namjenjen radu na terenu, izuzetno je brz i koristi se za ispis ra?una, potvrda, deklaracija i naljepnica s barkodom (100 mm/s). Osim ve?e brzine tiska, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zapestne trake za sve prilike Sve Zebrine zapestne trake su vodootporne (iznimka je Z-Band Fun) i izra?ene iz ?vrstog lakog materijala, koji se ne trga i ne raste?e. Na volju su u 7 boja >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi voska Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni sa vi?e slojeva >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra RP4T Zebra RP4T je prvi prijenosni RFID pisa? sa mogu?no??u ispisa pametnih naljepnica (UHF) s bar kodom, koji daje vi?e informacija i za?tite - sposobnost sljedivosti (snimanje i pra?enje), >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra GT800 "Rije?e mijenjajte ribon ili foliju" je osnovna poruka ovog stolnog pisa?a. Omogu?uje kori?tenje 300 metarskih [URL LINK="http://www.leoss.eu/index.php?lng=hr&vie=list&var1=15" TARGET="_blank" >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZT420 Zebra ZT420 se temelji na Zebra ZM600 izdr?ljivim printerima etiketa te je dizajniran za dugogodi?nje djelovanje u mnogim industrijama, kao ?to su: proizvodnja (pra?enje proizvodnje), >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 2000 Zebra TTP 2000 Zebra TTP 2000 je serija od tri kompaktna i otporna kiosk OEM pisa?a mehanizma, koji se me?usobno razlikuju prema vrsti veze (TTP 2010 - serijski RS232, TTP 2020 - >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 3 Printer kartica ZXP Series 3 nevjerovatno brzo tiska kvalitetne kartice u boji. Pri jednostranom tisku to zna?i tisak do 750 jednobojnih kartica na sat ili do 180 katica u boji na >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra RZ400 Kvaliteta Zebrina Z-Serija termalnih pisa?a intervenira u podru?ju RFID, gdje se uvode Zebra RZ400 RFID pisa?i. Ovo je novi termalni pisa?, pametnih naljepnica s otpornim metalnim ku?i?tem >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 2100 Zebra TTP 2100 je niz od dva kompaktna i otporna kiosk OEM pisa?a mehanizma, koji se me?usobno razlikuju prema vrsti veze (TTP 2110 - serijski RS232, TTP 2130 - USB) i promjeru papira koji >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za tiskanje sa termalnim prijenosom na bazi smjese voska i smole Te trake (katkada ih nazivamo i folijama za tiskanje ili "riboni") su izra?ene iz tankih plasti?nih traka/filmova, koji su pokriveni >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 7 Trenuta?no najja?i printer kartica pru?a vam printanje odli?nih profesionalnih kartica u velikom opsegu, koji u samo jednom satu mo?e izraditi 225 barvnih kartica obostrano, 300 >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra GC420d Nova serija stolnih printera GC je po izgledu sasvim sli?na seriji LP, a zauzima manju povr?inu. Brzina tiska je do 100 mm/s pri razlu?ljivosti glave >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZT200 Termalni printeri Zebra ZT200 zdru?uju vrline industrijskih i stolnih pisa?a te su zato primjereni za sve koji opa?aju da im desktop modeli ne nude dovoljno. Preporo?amo ih u bran?i kao >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra CardStudio Zebra CardStudio profesionalna je programska oprema za oblikovanje i printanje identifikacijskih kartica [URL LINK="http://www.leoss.eu/index.php?lng=hr&vie=list&var1=6" TARGET="_blank" >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra GK420t Stolni pisa? bar kodova Zebra GK420t predstavlja nadgradnju modela serije TLP, jer omogu?ava su?ivot EPL i ZPL naredbenog jezika, kao i istovremeno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 7030 Zebra TTP 7030 je pouzdan OEM kiosk pisa?i mehanizam za automatski ispis ra?una s USB komunikacijom. Mogu?e je izabrati ispis ?irine 80 ili 112 mm, sa brzinom od 75 mm /s. Malo ni?a brzina >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra 110Xi4 110Xi4 je najmo?niji Zebrin ?heavy duty? pisa? za svakodnevnu upotrebu u ritmu 24/7 velikog raspona. Odlikuje se izvanrednom brzinom ispisa (356 mm/s) i visokom rezolucijom ispisne glave >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra iMZ320 i MZ320 Mini Zebra MZ320 je mali direktni termalni mobilni printer, koji se mo?e s ru?nim terminalom ili pametnim mobilnim telefonom be?i?no >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZXP 8 Retransfer pisa? kartica Zebra ZXP serije 8 je jedan od najmo?nijih retransfer pisa?a u svijetu. Tako lijepu karticu, tako brzo, ne mo?emo ispisati bilo kojim drugim pisa?em. Brzina ispisa >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra RZ600 Zebra RZ600 RFID pisa? pripada Zebrinom ZM nizu kvalitetnih pisa?a. Od modela RZ400 se razlikuje po ?irini ispisa, koji se prote?e do 168 mm. Ovo je novi termalni pisa? smart naljepnica s >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra EM220 i EM220II Ultra mali mobilni pisa?i Zebra EM 220 i EM220II nude jeftini ?ad hoc? ispis naljepnica, ra?una, dokaza i drugih dokumenata na terenu u ?irini do 48 mm [URL >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Trake za printere kartica Zebra idr. Te trake, koje ponekad nazivamo i folije za tiskanje kartica ili ?riboni za kartice?, su izra?ene iz vi?e slojeva, prekrivenih razli?itim tvarima. Jedna od njih >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra 105SLPlus Industrijski pisa? Zebra 105SLPlus pogodan je za zahtjevne industrijske aplikacije i zadovoljava standarde AIAG i ODETTE. S konstrukcijske i elektronske strane mo?e se natjecati s >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra P330i Pisa? Zebra P330i omogu?uje brzu i jednostavnu izradu identifikacijskih kartica u razli?itim bojama (YMCKO). Ulazne ladice za kartice su dizajnirane da >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra TTP 8000 Zebrina serija kiosk pisa?a TTP 8000 oblikovana je i za aplikacije koje trebaju prikazati dokumente do A4 formata (ra?une, pisma, poruke, obavijesti ili web stranice i ostale informacije) >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra R110Xi RFID pisa? Zebra R110 Xi (EU verzija) vam omogu?uje kvalitetan ispis standardnih naljepnica s bar kodom i kodiranje podataka u RFID transponder ?ak i pod najzahtjevnijim radnim okolnostima. >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Zebra GK420d Stolni pisa? bar kodova Zebra GK420d predstavlja nadgradnju modela serije LP, jer omogu?ava su?ivot EPL i ZPL naredbenog jezika, kao i istovremeno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra KDU tipkovnica sa prikazom Pojednostavljeni i brz ispis naljepnica s termalnim pisa?ima Zebra vi?e nije vezan za ra?unalo, budu?i da sad mo?e bitizamijenjen nizom Zebra KDU tipkovnica sa LCD >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra ZE500 Trebate li izvanredno brzo i kvalitetno tiskanje velikog broja etiketa? Radite li u industrijskom okru?enju? Jedan od va?ih svakodnevnih zadataka zahtjeva tiskanje velikog broja >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra P4T Zebra P4T je prvi prijenosni pisa?, koji omogu?uje direktan termalni ispis i ispis putem ispis trake. Mo?e se nadograditi na RFID tehnologiju. Pogodan je za rad u te?kim uvjetima, jer ga >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra LP 2824 Plus To je jedan od vode?ih stolnih pisa?a oznaka u smislu svestranosti i jednostavnosti pripreme tiska, koji razumije naredbe EPL i ZPL programskog jezika. Pru?a kvalitetan i jeftin direktan >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra P430i Pisa? kartica Zebra P430i je pro?irena i nadogra?ena verzija modela P330i. Zbog mogu?nosti obostranog ispisa, izrada kartica nikad nije bila tako brza (u roku od jednog sata mo?e >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra RW 420 Mobilni termalni pisa? RW 420 je izuzetno robustan i ?vrst i stoga koristan u ekstremnim uvjetima rada. Kao ?to mu oznaka sugerira, RW je "Road Warrior", pisa? je dizajniran prvenstveno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra TLP 2824 Plus Zebra TLP 2824 Plus jedan je od vode?ih stolnih pisa?a u smislu svestranosti i jednostavnosti ispisa. Jednostavno je i mijenjanje naljepnica i filmova. Jer je pisa? TLP 2824 Plus mali >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra 140Xi4 Industrijski pisa? Zebra 140Xi4 jedan je od najbr?ih modernih pisa?a naljepnica (brzina ispisa do 356 mm/sek). Odlikuju ga ivanredne karakteristike, robusno metalno ku?i?te, zato je idealno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra 170Xi4 Izdr?ljivost, kompaktan i sna?an dizajn pokazuje nam, da je pisa? spreman za ispis u ritmu 24/7 i u najte?im industrijskim uvjetima. ?irina tiska prostire se do 168 mm kod rezolucije 203 ili >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 220 Plus Mobile Printer QL 220 Plus je unaprije?ena verzija najmanjeg i najlak?eg Zebrinoga prijenosnog QL printera. Od svog prethodnika razlikuje se posebice po pobolj?anju tehni?kih mogu?nosti, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra R2844-Z RFID pisa? Zebra R2844-Z je zbog svoje male veli?ine vrlo privla?an pisa? budu?i da ne zauzima mnogo prostora. Pisa? Zebra je otporan i kompaktan, te treba naglasiti da se mo?e postaviti bilo >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX430t Stolni printer naljepnica Zebra GX430t zbog sposobnijeg 32-bitni procesora najbolji je u svojoj klasi, takodjer kada je u pitanju tiska?ka glava (rezolucija 300 dpi (12 to?kica/mm ili 300 to?kica >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra 220Xi4 Suvremeni brzi ispis naljepnica (brzina 254 mm/sek, rezolucija 203 ili 300 dpi) do ?irine A4 formata (216 mm) pru?a u ritmu 24/7 industrijski pisa? Zebra 220Xi4. Zbog svojeg robusnog metalnog >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra iMZ220 i MZ220 Mini Zebra MZ220 je najmanji mobilni direktni termalni pisa?, kojeg opis potvr?uje lako?a i mala veli?ina, idealan partner je za rad na terenu: terenska prodaja, izdavanje kazni, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX420t Stolni pisa? bar kodova Zebra GX420t je najbr?i u svojoj klasi, koji omugu?uje vrlo brzi i kvalitetan ispis do 152 mm/s pri rezoluciji glave za ispis (203 dpi) i ?irini tiska etiketa do 104 >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra P100i Pisa? Zebra P100i omogu?uje brz (35 sekundi za karticu), jednostavan (LCD zaslon sa 16 znakova) i pouzdan ispis identifikacijskih kartica. Prilago?en je za rad na recepciji i drugdje, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra GX420d Stolni pisa? bar kodova Zebra GX420d odlikuje visoka brzina kvalitetnog ispisa, koja je do 152 mm/s pri rezoluciji glave za ispis (203 dpi) i ?irina tiska etiketa do 104 mm. Ako govorimo o >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra RW 220 Idealni mobilni termo pisa? za prikaz slo?enih ra?una na putu. Njegovo robusno ku?i?te omogu?ava kori?tenje u ekstremnim radnim uvjetima (zadovoljava standars IP54), kao ?to dokazuje i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 320 Plus Mobilni pisa? Zebra QL 320 Plus od svojeg predhodnika razlikuje se po pobolj?anim tehni?kim mogu?nostima, kao ?to su: 4 x vi?e memorije, integrirani 32-bitni procesor, mogu?nost spajanja >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra HC100 Stolni pisa? traka za zape??e (zglobna traka) Zebra HC100 namijenjen je rje?enjima u zdravstvu i turizmu. HC100 djeluje na osnovi kazetnog/kartu?nog sistema, jednostavan je za upotrebu, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Zebra QL 420 Plus Unato? dosljednosti i robusnosti QL 420 Plus zbog upotrebe najsuvremenije tehnologije omogu?ava rad u te?kim vremenskim uvjetima. Dosljednost i robusnost, velika brzina ispisa, jednostavno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>