translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zebra RZ600
Zebra RZ600

Zebra RZ600 RFID pisa? pripada Zebrinom ZM nizu kvalitetnih pisa?a. Od modela RZ400 se razlikuje po ?irini ispisa, koji se prote?e do 168 mm. Ovo je novi termalni pisa? smart naljepnica s nadle?nim 32-bitni procesorom za brz ispis RFID oznaka i otpornim metalnim ku?i?tem koji ?titi pisa? od negativng utjecaja industrijskog okoli?a. Zbog ku?i?ta i ?irine ispisa namijenjen je prvenstveno za operacije na prvim "crtama", ozna?avanje u skladi?tu, opskrbnim lancima i zdravstvu. U pisa? je instaliran RFID UHF snima?/?ita? za pametne RFID UHF naljepnice, koji podr?ava standard EPC Gen 2 (ISO-18000-06C). ?irina ispisa do 168 mm, brzina 254 mm/s s rezolucijom ispisne glave 8 to?aka/mm. Kombinacija 8MB Flash memorije sa 16 MB DRAM osigurava nesmetan i jasan prikaz razli?itih grafika. Operacije i postavke vr?imo tako?er uz pomo? grafi?kog zaslona. Komunikacija: serijska, paralelna i USB su?elja te dodatni be?i?ni ZebraNEet Wireless Plus i ZebraNet Print Server ( unutarnji ili vanjski ). Kao dodatak mogu?e je naru?iti no? i odljepljiva? s odstranjiva?em oznaka nosa?a naljepnica, previja?.

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Ostala ponuda dobavlja?a Zebra na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Podr?ka Zebra

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Zebra RZ400 • 
  na vrh 

  nazaj


      TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>