translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>
proizvodi . dodaci . CF+

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


6
6
structure
0
hello
 
Osnovni program
Socket CF Mag Stripe Reader Card 4E Izmjenite svoj PDA ili prijenosno ra?unalo u mobilni POS terminal! CF karticu Socket CF Mag Stripe Reader Card 4E u CF stavite u utor za PDA ili prijenosno ra?unalo i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket CF Scan Card 5 Series CF Scan Card stavite u CF utor za PDA, tako da u kompletu postanu ru?no ra?unalo - terminal, koji bez problema snima i obra?uje podatke. Prednost je u tome ?to je dodatak >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Serial I/O PC Card Serijska ulaz/izlaz PC kartica omogu?uje vezu (s brzinama do 921 Kbps) va?eg ru?nog ra?unala ili prijenosnih ra?unala preko RS-232 COM porta s kompatibilnim ure?ajima kao ?to >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Serial I/O CF Card Serijska ulaz / izlaz CF kartica omogu?uje povezivanje (s brzinama do 921 Kbps) va?eg ru?nog ra?unala ili prijenosnih ra?unala preko RS-232 COM porta s kompatibilnim ure?ajima kao ?to >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Dual Serial I/O PC Card Za sve korisnike ru?nih ra?unala, PDA i prijenosnih ra?unala, koji zahtijevaju dva RS-232 porta, tu je PC dvostruka I/O serijska kartica pravo rje?enje. Kartica omogu?uje >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Socket Quad Serial I/O PC Card ?etverostruka serijska I/O PC kartica je pogodna za sve korisnike ru?nih ra?unala i prijenosnih ra?unala koji zahtijevaju ve?i broj RS-232 ulaza. Kartica omogu?uje simultani >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>